Deense visserijzorgen over Brexit

Ongeveer een jaar na de Brexit-verkiezingen wil Denemarken de visserij hoger op de onderhandelingsagenda hebben. Ondertussen werden de visserijdossiers overgedragen van de Deense minister Esben Lunde Larsen van Milieu en Voedsel naar de minister van Emancipatie en Noordse samenwerking, Karen Elleman. Wat zijn de huidige ontwikkelingen binnen de Deense visserij wat betreft de Brexit?

Visserij

Buurmansrechten

Op 2 juli 2017 werd bekend dat het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit een visverdrag (met zogenoemde ‘buurmansrechten’) dat bestaat tussen het VK, Frankrijk, Duitsland, België, Ierland en Nederland. Concreet betekent dit dat er door buitenlandse vissers niet meer gevist mag worden binnen de Britse 12-mijlszone (22 kilometer) voor de kust. Ook mogen Britse vissers niet meer voor de kust van de andere landen vissen.

Angst

Gevreesd werd dat ook de zone tussen 12 en 200 mijl in de zou worden afgesloten voor buitenlandse vissers, wat voor Deense vissers een negatief scenario zou betekenen vanwege de Deense visactiviteit in Brits water. Eendere deel van de Deense visserij vindt plaats in Brits vaarwater. De Britten zelf zouden vooral baat hebben bij visafspraken met Noorwegen, IJsland en de Faeröer, omdat in deze zeeën vis gevangen wordt, die niet in Britse vaarwater te vinden is. Een Deense werkgroep is momenteel bezig de mogelijke consequenties van de Brexit op de Deense visserij te onderzoeken. Afspraken over de 200-mijlszone zijn vastgelegd in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de EU, en onderdeel van de Brexit-onderhandelingen.

Nederland

Op 21 april j.l. gaf minister-president Marc Rutte al aan dat “visserij hoog op de agenda zou staan tijdens de Brexit-onderhandelingen”. Tijdens de conferentie waren tevens de Deense minister-president Løkke Rasmussen en de Ierse Taoiseach Enda Kenny aanwezig. De drie leiders bediscussieerden een gezamelijke aanpak voor de Europese Brexit-onderhandelingen.

Brits bezoek aan Denemarken

Brits minister Michael Gove bracht een bezoek aan Jutland, waar hij onder andere Arla en Danish Crown bezocht. Tevens vertelde hij het dagblad Jyllands Posten en vertegenwoordigers van de voedselindustrie dat Groot-Brittannië zelf de capaciteit niet heeft om de vis te vangen die zich in Brits vaarwater bevindt en dus vissers van andere Europese landen wil toelaten tot haar vaarwateren. Volgens de directeur van de Deense Visserijvereniging Niels Wichmann is dit een positieve verrassing, vooral omdat het van een topminister komt, zo vroeg in de onderhandelingen. Het zijn echter nog geen concrete afspraken. In elk geval heeft Goves uitspraak in Groot-Brittannië hier en daar tot kritieken geleid.

Ondertussen in Denemarken

Na enige onenigheid over de visserij tussen de Deense minister Esben Lunde Larsen van Milieu en Voedsel en het parlement, heeft de Deense minister-president op 7 augustus j.l. de visserijdossiers overgedragen aan de minister van Emancipatie en Noordse samenwerking, Karen Ellemann. Lunde Larsen kreeg eerder de nodige kritiek te verduren over zijn visserijpolitiek. De visserijpost valt na de overdracht onder het ministerie van buitenlandse zaken. De Deense visserijindustrie wordt, volgens minister-president Løkke Rasmussen, “flink uitgedaagd” door de Brexit en dus is er een behoefte aan een grotere focus op de visserij. Lunde Larsen gaf in schriftelijk commentaar aan dat de visserij inderdaad een belangrijke branche is voor Denemarken, en dat het belangrijk is dat Denemarken de best mogelijke voorwaarden krijgt binnen de Brexit-onderhandelingen. Onder andere Esben Svendrup-Jensen, directeur bij de Deense Pelagische Producentenorganisatie (DPPO), heeft aangegeven tevreden te zijn met de overdracht van de verantwoordelijkheden aan Ellemann vanwege haar ervaring met internationale betrekkingen, wat erg bruikbaar kan zijn in de Brexit-onderhandelingen.

Laudy van den Heuvel, Kopenhagen, augustus 2017