Biobased economie in Denemarken

Ook in Denemarken is er steeds meer aandacht voor de bio-based economie. Er zijn in Denemarken een aantal termen in omloop, waarmee deze economie wordt aangeduid. Naast de Engelstalige term ‘bio-based economy’ wordt het ook wel ‘biobased økonomi’, ‘biobaseret økonomi’ of ‘bioøkonomi’ genoemd.

Biobased

Verschillende initiatieven, organisaties en contactpersonen op het gebied van de bio-based economie in Denemarken -zowel vanuit de overheid en het bedrijfsleven, als vanuit de universiteiten- zijn hierbij gedocumenteerd in een bestand.

De term biobased economie houdt de overgang in van een economie op basis fossiele brandstof, naar een economie op basis van biomassa. Het gaat hierbij om de non-food toepassingen, zoals de productie van brandstoffen, chemicaliën, materialen, elektriciteit en warmte. Zie ook: http://www.biobasedeconomy.nl/

Door de groeiende aandacht voor het belang van een bio-based economie, ook in Denemarken, komen er meer en meer initiatieven die deze transitie mogelijk willen maken, bijvoorbeeld door middel van financiële steun, investeringen en onderzoek. Om een overzicht te krijgen van de (toonaangevende) initiatieven in Denemarken, is een document opgesteld waarin de belangrijkste initiatieven op een rijtje zijn gezet.

Het document is een momentopname van de huidige ontwikkelingen en stand van zaken omtrent bio-based economie in Denemarken en is te raadplegen door te klikken op: "Biobased Økonomi Danmark".

Aanvullingen en tips ter verbetering van het overzicht zijn -uiteraard- altijd welkom.

Wordt vervolgd...

Laudy van den Heuvel, Kopenhagen, mei 2017