Over het Landbouwbureau Rusland

Het landbouwbureau in Moskou bestaat uit Anastassia Golovanova, Natalya Nekhaeva, Oksana Lubencova en Irina Kulakova.

Het landbouwteam heeft als werkgebied Kazachstan, Oezbekistan, Armenië en Kirgizië. De genoemde landen in het werkgebied maken deel uit van de Euraziatische Economische Unie, met uitzondering van Oezbekistan. Dit laatste land is een sterk opkomende markt in de regio en in het bijzonder voor de agro-keten.  

De kern van het werkt richt zich op markttoegang, handels- en investeringsbevordering voor landbouwproducten, agro-technologie, -kennis en -training.

Anastasia Golovanova
Anastassia Golovanova

Anastassia Golovanova werkt sinds juli 1998 voor het Landbouwbureau in Moskou.

Zij is verantwoordelijk voor de afhandeling van de handelsvragen van bedrijven en adviseert in handelspromotie. Ook bereidt Anastasia agro-gerelateerde evenementen voor, waaronder  missies, beurzen, netwerkbijeenkomsten en seminars.

Natalia Nekhaeva
Natalya Nekhaeva

Natalya Nekhaeva is sinds september 2002 werkzaam voor het Landbouwbureau.

Natalya is verantwoordelijk voor markttoegang, voornamelijk veterinair en fytosanitair. Zij onderhoudt contacten met zowel de Nederlandse als (Wit-)Russische overheid. Zij coördineert communicatie tussen beide overheden.

Irina Kulakova
Oksana Lubencova

Oksana Lubencova werkt sinds januari 2019 voor het Landbouwbureau.

Oksana ondersteunt de landbouwraad in de uitwerking, voorbereiding en organisatie van diverse agro-activiteiten in de landen van het werkgebied. Verder coördineert zij relevante informatie voor het bedrijfsleven op deze website. Economische en publieke diplomatie behoort ook tot haar werkzaamheden.

Irina Kulakova

Irina Kulakova, sinds september 2016 werkzaam op de Economische Afdeling van de ambassade. Zij coördineert het administratieve en financiële werk van het landbouwbureau en geeft logistieke en organisatorische ondersteuning bij agro-gerelateerde evenementen. Verder volgt en rapporteert Irina relevante ontwikkelingen rond Natuur & Biodiversiteit. 

Contact

Landbouwbureau Rusland