Over de LNV-raad Roemenië

Sophie Neve is sinds augustus 2023 werkzaam als LNV-raad vanuit de Nederlandse ambassade in Boekarest. Haar werkgebied omvat Roemenië, Bulgarije en Moldavië.

Sophie Neve
Sophie Neve

Sophie Neve werkt sinds oktober 2000 voor het ministerie van LNV en heeft in die periode ook deels voor voormalig EZ en EZK gewerkt. Zij heeft in internationale, nationale en regionale context vanuit diverse rollen gewerkt (als beleidsadviseur, coördinerend en sr. beleidsmedewerker en projectmanager) met als focus mondiale en EU thema’s op het snijvlak van agro(food) en duurzaamheid, duurzame voedselsystemen, klimaat, biodiversiteit, water en transitie landelijk gebied. Ook heeft zij in de GLB- context vanuit een evaluerende rol bijgedragen aan het Nederlandse Nationaal Strategisch Plan.

Sophie’s drijfveer is om op lokaal niveau in verbinding en samenwerking met anderen bij te kunnen dragen aan de mondiale uitdagingen. In Roemenië, Bulgarije en Moldavië ziet ze mooie kansen om met overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven vanuit de LNV-thema’s mooie vervolgstappen te kunnen zetten met haar team.

Taken LAN team

De algemene focus ligt op EU-landbouwbeleid, business ontwikkeling en economische en politieke diplomatie. Zowel Roemenië als Bulgarije zijn landen met grote mogelijkheden voor de landbouw, verduurzaming van het voedselsysteem en natuur en bieden interessante mogelijkheden voor en de export en investeringen vanuit Nederland. Centraal thema is ketenontwikkeling, het scheppen van toegevoegde waarde en het bijdragen aan optimalisatie en kwaliteit. Moldavië is interessant vanwege geopolitieke context en de strategische ligging. Het EU- kandidaat-lidmaatschap biedt mogelijkheden voor nadere bilaterale samenwerking en het verkennen van mogelijkheden van deze nieuwe markt voor de LNV-sectoren.

LAN team

Het complete LAN team bestaat uit de volgende personen op twee verschillende lokaties:

In Boekarest, Roemenië:

  • Sophie Neve, LNV-raad
  • Anda Popescu, landbouwadviseur
  • Gabriela Mirela Gîrboan, landbouwadviseur
  • Ilinca Motocu, managementondersteuner

In Sofia, Bulgarije:

  • Stiliyan Grebenicharski, landbouwadviseur
Anda Popescu AA
Anda Popescu

Anda Popescu

Anda is werkzaam als landbouwadviseur op de Nederlandse ambassade in Boekarest. Zij is landbouw-econoom en is vanaf het eerste begin van het landbouwbureau werkzaam in het agri-team. Ze doet zowel beleidswerk (rapportage, analyse, advies) als commercieel werk (handelsbevordering, handelspromotie en troubleshooting). Haar diepgaande kennis van de Roemeense agri-food sector en grote netwerk staat ter beschikking van Nederlandse agrarische bedrijven die de Roemeense markt willen betreden of die hun activiteiten willen uitbreiden in Roemenië.

Stiliyan Grebenicharski
Stiliyan Grebenicharski

Stiliyan Grebenicharski

Stiliyan maakt sinds november 2022 deel uit van het LAN team en is werkzaam als landbouwadviseur op de Nederlandse ambassade in Sofia, Bulgarije.

Ilinca Ionescu

Ilinca Ionescu

Ilinca Ionescu is managementondersteuner op de Nederlandse ambassade in Boekarest. Zij is financieel econoom (BA) met ervaring in business development. Ilinca werkt voor het agri-team sinds 2014. Ze is verantwoordelijk voor alle administratieve zaken en contactpersoon voor het bedrijfsleven bij evenementen en beurzen.

Contact

Contactgegevens Boekarest (Roemenië):

Contactgegevens Sofia (Bulgarije):

Twitter: @NLAgriROBG

LNV-raad Roemenië