Versterking groen onderwijs Roemenië met Nederlandse steun

De agrarische sector in Roemenië is nog erg kleinschalig. Versterking van het landbouwonderwijs is cruciaal om de sector op een hoger plan te tillen. De groene kenniskolom in Nederland gaat dit proces begeleiden. Op termijn kan de Nederlandse agrofoodsector profiteren van de landbouwontwikkelingen in Roemenië.

Begin september kwam een delegatie van Roemeense onderwijsinstellingen samen met de Roemeense staatsecretaris van Landbouw naar Nederland. Doel van het bezoek was om kennis te maken met het Nederlandse groene onderwijssysteem. Na afloop van het bezoek werd afgesproken dat de twee landen gaan samenwerken om het agrarische beroepsonderwijs in Roemenië naar een hoger niveau te tillen.

Lees verder onder foto

Presentatie landbouwraad Arie Veldhuizen tijdens Indagra landbouwbeurs in Boekarest.

Deze samenwerking werd bevestigd door de ondertekening van een partnerschap door Directeur- Generaal Agro Marjolein Sonnema van het ministerie van LNV en staatssecretaris Dima van het Roemeense landbouwministerie. Het Nederlandse agrarische onderwijs presenteerde samen met de Roemeense collega’s een gezamenlijk actieplan. De samenwerking is per direct van start gegaan.

Kennisconferentie

Tijdens de Indagra landbouwbeurs in Boekarest werd op 31 oktober 2019 de Nederlands-Roemeense samenwerking officieel gepresenteerd. Vanuit LNV was er een delegatie onder leiding van Floor Boselie van de kennisdirectie SK&I aanwezig. Ook het Nederlandse Borderless Netwerk (BN) was vertegenwoordigd. In dit netwerk werken agrarische onderwijsinstellingen samen, met een focus op internationale samenwerking.

Kringlooplandbouw

De verbondenheid tussen het agrarische bedrijfsleven en het groene onderwijs helpt bij de ontwikkeling van kringlooplandbouw in Nederland. Tijdens de conferentie presenteerde Hans van Ek van Holland Circular Hotspot het kringlooplandbouwmodel als sprekend voorbeeld voor de implementatie van de circulaire economie.

Twee Nederlandse studenten van het Terra college, Gerrit Kuyper en Thomas Boer, gaven voor 150 Roemeense collega-studenten een realistisch inkijkje in het dagelijkse leven van een Nederlandse student aan een agrarische school.

Tijdens de kick-off van The Circular Agricultural Challenge werd het Nederlandse kringlooplandbouw-initiatief concreet gemaakt. Roemeense studenten werden uitgedaagd om met ideeën te komen om kringlooplandbouw in het land te introduceren. De resultaten van de inzendingen worden door een selectiecommissie beoordeeld waarin ook studenten zitten. De winnaar krijgt een bedrag waarmee het idee verder uitgewerkt kan worden.

Concreet aan de slag

Nu het partnerschap tussen de twee landbouwministeries is getekend en de activiteiten zijn afgestemd met de onderwijsinstellingen, is het tijd om aan het werk te gaan. In februari 2020 gaat het eerste samenwerkingsproject van start.

Naast training is er ook materiaal nodig voor het praktijkonderwijs. Hier komt de verbinding met het agrarisch bedrijfsleven in Nederland in zicht, dat via deze kennissamenwerking kan inspelen op de Roemeense vraag naar technologie.

Beeld: ©Groenpact
Roemeense vertegenwoordiging voor kennismaking met Nederlands groenonderwijs.

Financiële steun

De Roemeense overheid heeft budget ter beschikking gesteld om 58 geselecteerde scholen te faciliteren. Vanuit LNV is geld gereserveerd om een begin te maken met de positionering van de Nederlandse onderwijskolom in Roemenië. In de volgende GLB-periode wordt subsidie vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een Knowledge Based Agriculture in Europa. Om serieus mee te dingen in de tenderprocedures vanuit Roemenië helpt een stevige positie van het Nederlandse landbouwonderwijs in het land.

Kleinschalige landbouw

Net als in andere delen van Europa vergrijst het platteland in Roemenië. Jongeren trekken weg vanwege een weinig rooskleurig economisch perspectief. Voedselproductie op het platteland vindt vaak nog plaats op een traditionele manier. Kennis wordt van generatie op generatie overgedragen volgens oude tradities.

In het overzicht hieronder is de verdeling goed te zien. De grootste groep landbouwbedrijven bedrijft kleinschalige landbouw en verdient daardoor te weinig om de omschakeling naar moderne systemen te financieren.

Het grote tekort aan geschoolde arbeidskrachten maakt het lastig om te professionaliseren. Als er al moderne technologie op een bedrijf aanwezig is, is er vaak niemand die het kan gebruiken. Grote bedrijven lopen regelmatig tegen dit probleem op. Met als gevolg dat zij dan vaak hun eigen opleidingen organiseren.

In bovenstaand overzicht is de groep van 2,5 miljoen agrarische huishoudens (backyard farmers) niet meegerekend.

Hoewel de voedselproductie op de meeste bedrijven kleinschalig, duurzaam en circulair is, is het economisch gezien niet vol te houden. Voor ondernemers en ook voor ambitieuze jongeren is het leven op het platteland niet aantrekkelijk. Bovendien is het onderwijsaanbod beperkt. Daarom heeft de Roemeense overheid besloten het agrarisch onderwijssysteem te versterken zodat de plattelandseconomie verbetert en leven en wonen op platteland aantrekkelijker wordt.

Landbouwraad Roemenië
Twitter: @AgriBoekarest

bkr-lnv@minbuza.nl

November 2019

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Kennisuitwisseling. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.