Permanente Vertegenwoordiging bij de EU

De Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie wordt ook wel PV EU genoemd. Bij de PV EU werken experts van alle ministeries. Doelstelling van de PV EU is om de Nederlandse belangen in de Europese Unie (EU) zo goed mogelijk te behartigen. De PV EU bewerkstelligt dit door te onderhandelen en lobbyen namens Nederland in de EU. Dit betekent dat de PV EU dagelijks in contact staat met vertegenwoordigers van andere lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Het team bestaat uit mensen van vrijwel alle ministeries en andere onderdelen van de Nederlandse overheid, verenigd in één gebouw en één organisatie in Brussel.

Economische Zaken

Binnen de afdeling Economische Zaken werken de volgende medewerkers:

Carla Boonstra
Carla Boonstra

Carla Boonstra

Landbouwraad

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Plattenlandsontwikkelingsbeleid, Biologische landbouw, Bossen, handelspolitiek en Wereldhandelorganisatie (WTO), plaatsvervangend woordvoerder CSA.

Lees het interview met Carla Boonstra

Ata Vahdatzade
Ata Vahdatzade

Ata Vahdatzade

Veterinaire en Fytosanitaire Raad

Diergezondheid, -welzijn & voeder, Diergeneesmiddelen, Plantgezondheid, Gewasbeschermingsmiddelen, Biotech, Alternatieve Eiwitten, Voedselverspilling, Voedselhygiëne, Voedselproductiebeleid, SPS Handelsbeleid en Codex, biodiversiteit.

Lees het interview met Ata Vahdatzade

Carian Posthumus Meijjes
Carian Posthumus Meijjes

Carian Posthumus Meijjes

Landbouw- en Visserijraad

Gemeenschappelijk Visserijbeleid, Staatssteun (landbouw, visserij, natuur), Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (groenten, fruit en zuivel).

Lees het interview met Carian Posthumus Meijjes

Anne-Margreet Sas
Anne-Margreet Sas

Anne-Margreet Sas

Landbouw en Visserijattaché

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Plattelandsontwikkelingsbeleid, Bossen.

Lees het interview met Anne-Margreet Sas

Contact