Permanente Vertegenwoordiging bij de EU

De Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie wordt ook wel PV EU genoemd. Bij de PV EU werken experts van alle ministeries. Doelstelling van de PV EU is om de Nederlandse belangen in de Europese Unie (EU) zo goed mogelijk te behartigen. De PV EU bewerkstelligt dit door te onderhandelen en lobbyen namens Nederland in de EU. Dit betekent dat de PV EU dagelijks in contact staat met vertegenwoordigers van andere lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Het team bestaat uit mensen van vrijwel alle ministeries en andere onderdelen van de Nederlandse overheid, verenigd in één gebouw en één organisatie in Brussel.

Economische Zaken

Binnen de afdeling Economische Zaken werken de volgende medewerkers:

Nico van Opstal

Nico van Opstal

Landbouwraad

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Plattenlandsontwikkelingsbeleid, Biologische landbouw, Bossen, handelspolitiek en Wereldhandelorganisatie (WTO), plaatsvervangend woordvoerder CSA.

Eric van der Sommen

Eric van der Sommen

Veterinaire en Fytosanitaire Raad

Diergezondheid, -welzijn & voeder, Diergeneesmiddelen, Plantgezondheid, Gewasbeschermingsmiddelen, Biotech, Alternatieve Eiwitten, Voedselverspilling, Voedselhygiëne, Voedselproductiebeleid, SPS Handelsbeleid en Codex, biodiversiteit.

Corné van Alphen

Corné van Alphen

Landbouwattaché

Gemeenschappelijk Visserijbeleid, Staatssteun (landbouw, visserij, natuur), Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (groenten, fruit en zuivel)

Koen van Ginneken

Koen van Ginneken

Landbouw en Visserijattaché

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Plattelandsontwikkelingsbeleid, Bossen.

Contact