Zakelijke kansen voor bodemverbetering in Polen met PIB

Zes Nederlandse bedrijven gaan zich als groep richten op bodemverbetering in de Poolse landbouwsector. Op 11 november 2022 tekenden zij een PIB-samenwerkingsovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het programma Partners for International Business (PIB) helpt de bedrijven bij hun gezamenlijke plannen.

Bodem

Polen heeft behoefte aan innovaties en technische oplossingen in de bodemverbetering. Voor Nederlandse bedrijven liggen er op dit gebied veelbelovende exportkansen. Door samen te werken in een cluster kunnen deze bedrijven zich meteen sterk positioneren in de Poolse agrifoodsector.

Het cluster van agrarische bedrijven wil ook een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Daarvoor richt de groep zich specifiek op 4 doelstellingen: geen honger, verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie, en leven op het land.

Sluit u aan bij dit cluster

Bent u actief op het gebied van bodemverbetering? Wilt u ook inspelen op de zakelijke kansen in Polen? Er is ruimte voor bedrijven die zich bijvoorbeeld bezighouden met landbouwmachines, irrigatietechniek, drainage, bodembemonstering, meetinstrumenten of waterretentie. Meld u aan bij:

Freek Faber
Coördinator WTC Twente
E: f.faber@wtctwente.eu

Met dit PIB-cluster krijgt u toegang tot een zo compleet mogelijke reeks aan producten en diensten in Polen. Het cluster bestaat momenteel uit de volgende bedrijven:

  • Agriwatch
  • Farmax 
  • GeoInfoSolutions
  • RMA Company 
  • Rinagro
  • Vandinter Semo

Wat doet het PIB-cluster nog meer in Polen?

Binnen de PIB organiseert het cluster activiteiten, zoals handelsmissies en inkomende bezoeken van belangrijke personen uit Polen. Daarnaast organiseren zij matchmaking- en kennisevenementen. Een lokale liaison vertegenwoordigt het cluster in Polen.

Bodemverbetering staat hoog op de prioriteitenlijst van de Nederlandse ambassade in Warschau. Zij helpen u graag met zakendoen in deze sector.

Partners for International Business

Partners for International Business (PIB) is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek-private samenwerking hun internationale doelen realiseren. Het programma richt zich op bedrijven in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk, die internationaal zaken willen doen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het PIB-programma uit in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Wilt u meer weten over dit cluster? Neem dan contact op met:

Frans Kortekaas
Adviseur Partners for International Business RVO
E: frans.kortekaas@rvo.nl