Nederlands Paviljoen op de Polagra Premiery in Polen

De Nederlandse Ambassade in Warschau zet in op de realisatie van een Nederlands paviljoen op Polagra Premiery 2020 in Polen. De Polagra Premiery vindt voorafgaand aan het nieuwe teeltseizoen plaats van 17-19 januari in Poznan, West-Polen. De Polagra Premiery is een vakbeurs welke gericht is op landbouwmechanisatie en toelevering in de akkerbouw en veehouderij en wordt twee-jaarlijks georganiseerd. Nederlandse agrarische bedrijven worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit Nederlands paviljoen.

Polagra

Polen en Landbouw

Polen is hard op weg een leidende positie in te nemen in de Europese landbouw. Geen van de landen in Midden- en Oost-Europa heeft na de toetreding tot de EU zoveel bereikt als Polen: 26 jaar economische groei, zelfs tijdens de financieel-economische crisis bleef de economie groeien. Polen was daarmee het enige EU-land waar de crisis niet tot een recessie leidde. En de economische groei continueert, in 2018 zal deze ca. 5% bedragen. Belangrijke drijvende krachten achter dit economisch succes zijn onder meer de ​​toetreding tot de EU, een grote binnenlandse afzetmarkt (ruim 38 miljoen inwoners), gunstige bedrijfsomstandigheden, de geografische ligging tussen West- en Oost-Europa, een goed opgeleide en gemotiveerde beroepsbevolking en grootschalige investeringen gecofinancierd met EU-middelen.

In deze periode van economische groei vormde de landbouw een sleutelsector, de landbouwproductie, productiviteit en output zijn sterk toegenomen. Van een netto importeur heeft Polen zich ontwikkeld tot een netto exporteur van landbouwproducten. In 2018 bedroeg de landbouwexport bijna 30 miljard euro. Polen bezet in de EU de 4e plaats qua landbouwareaal (ca. 14,5 mln ha) en behoort inmiddels in Europa tot de grotere producenten van diverse akkerbouwgewassen, veldgroenten, fruit en pluimvee. Ook de melkproductie neemt na afloop van het melkquotum sterk toe. Deze prestaties in de landbouw zijn mogelijk dankzij het herstructureringsproces dat de afgelopen 26 jaar plaatsvond en hebben geleid tot een verbetering van machinepark en modernisering van bedrijven. Maar dit proces is nog niet af, verdere herstructurering van de Poolse landbouw zal ook in de komende jaren doorzetten. De productiviteitskloof in vergelijking met het gemiddelde in de EU is kleiner geworden, maar is nog steeds aanzienlijk, de gemiddelde bedrijfsoppervlakte is gegroeid, maar met een gemiddeld oppervlak van ca 10 ha/bedrijf nog steeds klein. Daarnaast staat ook de beschikbaarheid van arbeid in de landbouw ook in Polen in toenemende mate onder druk en is kennis over en investering in bodemverbetering noodzakelijk (Polen kent een relatief hoog aandeel zanderige bodems en een beperkte hoeveelheid waterbronnen).

landbouwmachine

Modernisering

Sinds de toetreding tot de Europese Unie, heeft een significant aantal bedrijven grote moderniseringslagen gemaakt. Belangrijke stimulans achter de productiviteitsontwikkeling, vormen investeringssubsidies gericht op modernisering van met kleine en middelgrote landbouwbedrijven. In de periode 2007-2013 is hiervoor ruim 33 miljard PLN aan Polen besteed, onder andere t.b.v. uitgangsmateriaal, machines en equipment. Ook in de nieuwe financieringsperiode (2014-2020), is opnieuw veel budget beschikbaar: het Plattelands-ontwikkelingsprogramma kent in deze periode en budget van ruim 13,5 miljard Euro. Hierbinnen ligt opnieuw de prioriteit op versterking van de concurrentiekracht, rekening houdend met klimaat- en milieudoelstellingen, precisie landbouw. Onderdeel hiervan is verdere herstructurering en modernisering van landbouwbedrijven. Bedrijven zullen dus opnieuw kijken en investeren in machines en equipement dat hun concurrentiekracht en productiviteit kan versterken. Beurzen vormen voor hen belangrijke momenten om zich hierop te oriënteren.

Polagra Premiery

De Polagra Premiery is een van de grotere landbouwbeurzen in West Polen en richt zich op machines en technologie gericht op modernisering van de landbouwbedrijven, alsook innovatieve oplossingen, actuele kennis en vakinhoudelijke inzichten voor de gehele agrarische sector, waaronder post-harvest technologie, uitgangsmateriaal, gewasbescherming, bodemverbeteraars en advies. De beurs heeft een goede reputatie en heeft met ca. 400 (deel internationale) deelnemers en ca. 45.000 professionele bezoekers uit de agrarische sector. Een Nederlands Paviljoen tijdens de editie van 2018 kon op veel aandacht rekenen.

Nederlands paviljoen

Het Nederlandse paviljoen zal bestaan uit een circa 100 vierkante meter eiland en zal zich in hal 8 of 8a bevinden. In het paviljoen zal naast een kleine business lounge, ruimte bieden aan kleine kant en klare stands van 6 m2 en grote kant en klare stands van 12 m2. De kosten van een kleine stand bedragen € 2.395,= en van een grote stand € 4.750,= (exclusief BTW en reis- en verblijfkosten). De business lounge kan gebruikt worden voor zakelijke gesprekken. Speciale verzoeken zoals grotere stand, banners of videoschermen zijn bespreekbaar.

Holland logo

Geïnteresseerd en deelnemen in Nederlands paviljoen?

Uitvoering en organisatie van het Nederlands paviljoen is in handen van Phaff Export Marketing B.V. Phaff Export Marketing werkt daarbij samen met de Landbouwraad op de Nederlandse Ambassade in Warschau. Voor inhoudelijke vragen over de Poolse marktmogelijkheden kunt u contact opnemen met de Landbouwafdeling op de Nederlandse Ambassade in Warschau (telefoon +48 22 559 12 38). Voor informatie deelname in het Nederlandse paviljoen op de Polagra Premiery 2020 kunt u terecht bij Agnes Huetink (telefoon +31 36 7607103 of email: ah@phaff.com).