Oogst Poolse appels bereikt recordhoogte

Dit jaar bereikte de oogst van appels in Europa een recordhoogte. Vooral dankzij Polen, de grootste appelproducent is in de EU.

Polen kijkt terug op een goed jaar voor wat betreft de appelproductie. De kwaliteit van Poolse appels is goed dit jaar. Dit jaar was er weinig sprake van ziektes, dus als er in de periode voor de oogst geen grote hagelbuien plaatsvinden, zijn er weinig problemen te verwachten m.b.t. kwaliteit van appels. Conform de verwachtingen gaan Poolse producenten dit jaar 4,5-5 mln. ton appels oogsten. Ook in andere EU landen is er sprake van goed weer en worden goed resultaten verwacht in de teelt. Daarom kan verkoop van appels op de markt tot problemen leiden.

Hoewel de verkoop van appels voor reguliere consumptie het meest rendabel is voor de Poolse producent, want daar krijgt hij beste prijzen voor, worden de meeste appels toch verwerkt tot concentraat. Hoeveel appels tot concentraat verwerkt worden, hangt van de vraag op de wereldmarkt af. Zeer belangrijk is ook export: in 2017 werd van de totale productie van 3 mln. ton appels, 1 mln. ton naar het buitenland geëxporteerd. De beste markten voor Poolse appels zijn India, Vietnam en China, maar wel moeten Poolse appels nog aangepast worden aan de importcriteria, die voor appels gelden in deze landen.

De wereldproductie van appels bedraagt jaarlijks tussen de 80-90 mln. ton. China is de grootste appelproducent en zorgt voor ongeveer de helft van de wereldwijde productie. Naar verwachting zal de Chinese oogst van dit jaar ca 20-30% lager uitvallen, wat zorgt voor minder druk op de prijzen in de wereldmarkt vanuit deze hoek. China is tevens de grootste producent van appelconcentraat. De te verwachten lagere Chinese en het daardoor beperktere aanbod van appels op de Aziatische markt, betekent dat Poolse appels makkelijker hun weg naar Azië kunnen vinden. Ook de prijs op de wereldmarkt van appelconcentraat kan dit jaar stijgen, wat Poolse producenten ertoe kan brengen om meer concentraat te produceren, wat op zijn beurt kan leiden tot hogere appelprijzen.