Polen wil leren van voedselverspilling in andere landen

Elk land beziet het onderwerp voedselverspilling op een andere manier. Dankzij een initiatief van het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Warschau zijn de Polen betrokken bij een door Wageningen University & Research geleid initiatief om voedselverspilling tegen te gaan. Leren van elkaar speelt daarbij een belangrijke rol.

Het Nederlandse ministerie van LNV blijft koersen op realisatie van de circulaire economie. Een van de activiteiten van de Nederlandse ambassade in Warschau in dit verband is de organisatie van een seminar over de thema’s bodemverbetering en voedselverspilling. Met meer aandacht voor de kwaliteit van de bodem en een betere organisatie van de voedselketen om voedselverspilling te voorkomen, kan de landbouw een uitstekend voorbeeld zijn van een circulair economisch model.

Seminar

Het seminar bracht geïnteresseerde partijen uit beide landen bij elkaar: het samenwerkingsverband Samen tegen Voedselverspilling uit Nederland en vanuit de Poolse kant het initiatief Prom, het programma voor rationalisatie en vermindering van voedselverspilling.

Pot met voedselrestjes
Beeld: ©A.Murawska
Pot met voedselrestjes

Experts van Wageningen University & Research (WUR) en Warsaw University of Life Sciences namen deel aan het seminar. Zij zijn actief betrokken bij onderzoeken naar het voorkomen en verminderen van voedselverspilling in de hele voedselketen, van boer tot bord en van lopende band tot restaurant.

Na een kennismaking in Warschau is een samenwerking tot stand gekomen tussen Wageningen UR en de universiteit uit Warschau. Dit resulteerde in twee voorstellen om voedselverspilling tegen te gaan. Het eerste voorstel is helaas niet goedgekeurd, het tweede projectvoorstel ‘FLOW’ dat is ingediend in de Green Deal call wordt momenteel beoordeeld.

Project FLOW

Het project ‘FLOW’ speelt in op de doelstellingen van de Farm to Fork-strategie van de EU. Dit gebeurt door innovaties en acties te testen en in de praktijk te laten zien met als doel voedselverliezen, voedselverspilling en niet-duurzame verpakkingen aan te pakken.

Het FLOW-consortium wordt geleid door Wageningen UR, in samenwerking met:

Waste
Beeld: ©Adobe Stock

Zeven demonstratielanden

In totaal zijn dertien EU-landen betrokken, waaronder zeven demonstratielanden: Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland en Polen. In deze demonstratielanden worden de acties, innovaties en de aanpak in zijn geheel in de praktijk getoond waaraan een groot aantal stakeholders deelneemt.

Het consortium hoopt op goedkeuring in de komende maanden, zodat het in 2022 kan starten met het project. Daarmee kan ook de samenwerking tussen Nederland en Polen op dit onderwerp verder geïntensiveerd worden. Tijdens het voorbereiden van het project kunnen beide partijen al van deze samenwerking profiteren.

Sociale beweging

Dankzij de uitwisseling van ervaringen, zelfs op werkniveau, is het gemakkelijker om te bepalen welke strategieën de samenleving in elk land hebben beïnvloed. Met die kennis kan de strategie in volgende landen worden ingevoerd. Vooral dat bewustzijn en bijgevolg het tegengaan van voedselverspilling is in hoge mate een sociaal probleem. De oprichting van een sociale beweging kan de voedselverspilling verminderen. Dat is een uitdaging voor alle landen die aan het project deelnemen.

Landbouwteam Warschau
Email:  war-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriWarsaw

Juni 2021

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Mondiale aanpak van voedselverliezen. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.