Voedingstuinbouw is exportjuweel van Peru

In Peru laat de voedingstuinbouw al jaren een indrukwekkende groei zien. De sector is nog lang niet uitgegroeid. Nederlandse kennis en technologie is beperkt vertegenwoordigd in de Peruaanse tuinbouw, maar kan zeker een belangrijke bijdrage leveren aan een verdere duurzame groei van deze sector.

De Peruaanse groente- en fruitsector heeft afgelopen jaren een indrukwekkende groei laten zien. Export is een belangrijke impuls voor die groei. Tussen 2010 en 2019 is de exportgeoriënteerde landbouwproductie (vooral tuinbouw) elk jaar met maar liefst 11% gegroeid. In dezelfde periode is de export van tuinbouwproducten vrijwel verdrievoudigd: van US$ 2,203 miljoen in 2010 tot een indrukwekkende US$ 6,325 miljoen in 2019. Het exportpakket breidt zich steeds verder uit met nieuwe producten. Voorbeeld daarvan is de granaatappel.

Lees verder onder foto

Teelt in woestijn met irrigatie
Teelt in woestijn met irrigatie

Peru in top-10 exporteurs

In minder dan 20 jaar heeft Peru een belangrijke plek op de wereldmarkt voor vers fruit en verse groenten veroverd. Voor bijna alle producten die het land exporteert, heeft Peru zichzelf in de top-10 van exporteurs gepositioneerd. Voor een aantal producten is het land de grootste exporteur in de wereld. Dat zelfs voor enkele producten die een aantal jaren geleden nog niet eens werden geproduceerd in Peru, bijvoorbeeld blauwe bessen.

Tuinbouw biedt veel werk

De sector levert een belangrijke bijdrage aan de Peruaanse economie en werkgelegenheid. Ruim een miljoen mensen zijn werkzaam in de exportgeoriënteerde tuinbouw. Ondanks de coronapandemie zijn de agrarische exporten van Peru blijven toenemen, hoewel wat minder dan in het voorgaande jaar (2,2% groei ten opzichte van 3,4% in 2019). Met een financiële injectie van 700 miljoen US$ hoopt de Peruaanse overheid de groei van de landbouwsector in 2021 weer op te krikken naar 4,5%.

Lees verder onder foto

In minder dan 20 jaar heeft Peru een belangrijke plek op de wereldmarkt voor vers fruit en verse groenten veroverd
In minder dan 20 jaar heeft Peru een belangrijke plek op de wereldmarkt voor vers fruit en verse groenten veroverd

Jaarrond produceren

Peru heeft veel microklimaten en dat maakt dat er praktisch geen product is dat niet verbouwd kan worden in dit land. Omdat het nabij de evenaar ligt, kan Peru vrijwel jaarrond produceren en zo de exportseizoenen van andere regio’s in de wereld aanvullen. Dankzij de grote diversiteit aan microklimaten heeft Peru de teelt van producten die erg gewild zijn (druiven, asperges, avocado’s, artisjokken en blauwe bessen) fors kunnen uitbreiden. Opbrengsten per hectare zijn relatief hoog vergeleken met andere productiegebieden in de wereld.

Uitvoering van irrigatieprojecten

De verwachting is dat de groei komende jaren toeneemt. Het areaal van de exportgeoriënteerde landbouw breidt sterk uit. Zo wordt de Peruaanse woestijn aan de kust steeds groener door uitvoering van grote irrigatieprojecten. Daarbij zet de private sector in op een op moderne leest geschoeide landbouw, is er sprake van een steeds betere organisatiegraad van kleine boeren en worden er in toenemende mate landbouwgronden van betere kwaliteit gebruikt. Deze dynamiek creëert kansen voor lokale en buitenlandse investeringen.

Tabel De belangrijkste afzetlanden van Peru voor agrarische producten (2019)
Beeld: ADEX, 2020
Tabel De belangrijkste afzetlanden van Peru voor agrarische producten (2019)
Tabel Agro export 2010 vs 2019
Beeld: ADEX, 2020
Tabel Agro export 2010 vs 2019
Peru kan vrijwel jaarrond produceren en zo de exportseizoenen van andere regio’s in de wereld aanvullen
Peru kan vrijwel jaarrond produceren en zo de exportseizoenen van andere regio’s in de wereld aanvullen

Natuurlijke kas

In totaal gaat het op dit moment over ruim 180.000 hectare voor de productie van groente en fruit. Het betreft overwegend geïrrigeerde open teelten in de vollegrond. Het specifieke klimaat in de woestijn aan de kust functioneert daarbij als het ware als een ‘natuurlijke kas’. De bedrijven zijn grootschalig en produceren voor de export. Meer dan de helft van het areaal is geconcentreerd in de regio’s Ica, Piura en La Libertad. Het areaal beslaat slechts 6% van het totale landbouwareaal van Peru. Het groeipotentieel is dus enorm. 

Duurzame teeltmethoden

De Peruaanse tuinbouwsector heeft “meer van alles” nodig. De eisen die belangrijke afzetmarkten zoals de EU stellen hebben een positieve invloed op het verbeteren van kwaliteitsstandaarden, maar ook op de wijze waarop geproduceerd wordt. Peruaanse ondernemers zijn ontvankelijk voor nieuwe, meer duurzame teeltmethodes met minder verspilling en minder uitstoot naar het milieu.

Water speelt in de aride kustzones van Peru al een belangrijke rol. Een verstandig gebruik hiervan wordt in de toekomst alleen nog maar belangrijker. Ook een verstandiger gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en het terugdringen van milieuvervuiling en bodemverbetering staan in toenemende mate in de belangstelling.

Er is in Peru veel vraag naar technologie op het gebied van precisielandbouw, irrigatie, verpakkingen en logistiek. De interesse in verwerking van agrarische producten om waarde toe te voegen, neemt toe. Dat vraagt ook om kennisoverdracht.

Lees verder onder foto

De tuinbouwsector levert een belangrijke bijdrage aan de Peruaanse economie en werkgelegenheid
De tuinbouwsector levert een belangrijke bijdrage aan de Peruaanse economie en werkgelegenheid

Voedingstuinbouw Roadshow

De Nederlandse ambassade in Peru is van plan om in 2021 voor het Nederlandse bedrijfsleven een Voedingstuinbouw Roadshow op te zetten met in drie steden (Lima, Ica en Piura) een seminar, matchmakingsessies en een veldbezoek.

Deelname aan de roadshow is interessant voor bedrijven die actief zijn in uitgangsmateriaal, irrigatietechnologie, bodemverbetering, bemesting, gewasbescherming, precisielandbouw, postharvest-technologie, cold chain management, foodprocessing, laboratoriumtechnologie, certificering en financiering.

Als u op de hoogte gehouden wil worden van deze missie stuurt u dan een e-mail naar LIM-LNV@minbuza.nl

Landbouwraad Peru
Email: bog-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriColombiaNL

December 2020

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Bedekte voedingstuinbouw. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.