Over de Landbouwraad Palestijnse Gebieden

Jaap Satter is sinds augustus 2016 Landbouwraad in Ankara. De ambtsgebieden zijn Turkije, Israël en de Palestijnse Gebieden.

Jaap Satter

De inzet van het Landbouwteam Turkije is vooral gericht op voor EZ en BuZa relevante beleidsonderdelen zoals duurzame handel en investeringen, verbetering van veterinaire en fytosanitaire marktoegang, voedselzekerheid en het realiseren van ecologisch houdbare voedselsystemen, biodiversiteit en het behouden en toegankelijk maken van genetische bronnen en natuurlijk de Sustainable Development Goals.

Turkije is een prioritair land is voor de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. In het algemeen kan gesteld worden dat de landbouwsector in Turkije, maar ook in Israël en de Palestijnse Gebieden, onder invloed van de gevolgen van klimaatveranderingen steeds meer behoefte krijgt aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan efficiëntie waar het gaat om de gebruikte inputs zoals bestrijdingsmiddelen, kunstmest en natuurlijk… water.

Lees interview met landbouwraad Jaap Satter

Landbouwteam

Het landbouwteam in Ankara bestaat verder uit:

  • Dhr. Ugur Isin is sinds 1994 als landbouwadviseur werkzaam op de ambassade in Ankara.
  • Mevr. Havva Bingol werkt sinds 2004 op de Nederlandse ambassade en sinds 2014 als beleidsondersteuner landbouw voor het Economisch Netwerk Ankara.

Contact

Kaart

Landbouwraad Palestijnse gebieden