Over de LNV-raad Palestijnse Gebieden

Maarten Wegen is sinds augustus 2020 werkzaam als LNV-raad vanuit de Nederlandse ambassade in Ankara. De ambtsgebieden zijn Turkije, Israël en de Palestijnse Gebieden.

Lees het interview met Maarten Wegen

Maarten Wegen
Jaap Satter

De inzet van het LAN team Turkije is vooral gericht op voor LNV relevante beleidsonderdelen zoals duurzame handel en investeringen, verbetering van veterinaire en fytosanitaire marktoegang, voedselzekerheid en het realiseren van ecologisch houdbare voedselsystemen, biodiversiteit en het behouden en toegankelijk maken van genetische bronnen en natuurlijk de Sustainable Development Goals.

Turkije is een prioritair land is voor de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. In het algemeen kan gesteld worden dat de landbouwsector in Turkije, maar ook in Israël en de Palestijnse Gebieden, onder invloed van de gevolgen van klimaatveranderingen steeds meer behoefte krijgt aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan efficiëntie waar het gaat om de gebruikte inputs zoals bestrijdingsmiddelen, kunstmest en natuurlijk… water.

LAN team

Het LAN team in Ankara bestaat verder uit:

  • Dhr. Ugur Isin is sinds 1994 als landbouwadviseur werkzaam op de ambassade in Ankara.
  • Mevr. Havva Bingol werkt sinds 2004 op de Nederlandse ambassade en sinds 2014 als beleidsondersteuner landbouw voor het Economisch Netwerk Ankara.

Contact

LNV-raad Palestijnse gebieden