Nigeria zet in op insecten als eiwitbron voor diervoeders

Veel landen werken aan de opschaling van het gebruik van insecten als eiwitbron. Ook in Nigeria is dat nodig. Met het huidige tekort aan lokaal geproduceerde eiwitten en een gunstig tropisch klimaat is in dit land kans voor een forse sprong voorwaarts. Daarom steunt de Nederlandse overheid een Impact Cluster dat in september 2021 onder de naam Insects4Feed is gelanceerd.

Dit cluster bestaat uit Nederlandse en Nigeriaanse bedrijven en instellingen: New Generation Nutrition (NGN), Single Spark BV, ProEnto, Nigerian Breweries, Insect for Feed&Food Association Nigeria, University of Ibadan en IITA Business Incubation Platform.

Insecten

Enorme bevolkingsgroei

Nigeria is nu al Afrika’s grootste economie en de bevolkingsgroei is enorm. Naar verwachting zijn er 402 miljoen inwoners tegen het jaar 2050 tegen 206 miljoen nu, met een groeiende middenklasse en een stijgend BBP. Ondanks deze groei staat Nigeria nog steeds voor uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid, werkgelegenheid en de afhankelijkheid van geïmporteerde grondstoffen, en dus buitenlandse valuta.

Bijna 100 miljoen Nigerianen leven in absolute armoede. De kosten van dierlijke producten stijgen door duur veevoer (75% van Nigeria's feed voor aquacultuur wordt geïmporteerd). Tegelijkertijd genereren de 3,6 miljoen inwoners in een stad als Ibadan dagelijks circa 820.000 kilo organisch afval waar geen bestemming voor is.

Lokale, duurzame eiwitten

Insects4Feed wil tegemoetkomen aan de groeiende behoefte aan een lokale, duurzame en betaalbare bron van dierlijke eiwitten voor de vis- en pluimveevoerindustrie in Nigeria. De deelnemers ontwikkelen onderzoek naar en onderwijs over duurzame bedrijfsmodellen met insecten. Ze creëren banen in de insectenkweek én economische groei door hogere productiviteit in de pluimvee- en aquacultuursector. Lokale insectenproductie draagt bij aan het verminderen van import, is een circulaire oplossing voor organisch afval en legt een lagere druk op mondiale eiwitbronnen.

'Insecten zoals de Black Soldier Fly zijn een beter alternatief voor geïmporteerd vismeel, omdat ze een hoog eiwitgehalte bevatten'

Vijf 'horizons'

De belangrijkste programma-activiteiten zijn onderverdeeld in vijf ‘horizons', elk gericht op een specifiek deel van het ecosysteem om de sector te ondersteunen.

  • Horizon 1 – Insect & Input Screening Center: onderzoeksactiviteiten om bestaande insectenkweeksystemen en potentiële substraten aan te passen aan de lokale Nigeriaanse context, afhankelijk van het klimaat, de beschikbare middelen en optimalisatie van de kweek.
  • Horizon 2 – Bedrijfsontwikkeling: ter ondersteuning van nieuwe insectenproductiebedrijven wordt een incubatieprogramma voor insectenondernemers opgezet en uitgevoerd. Het programma omvat praktische trainingen, bedrijfsondersteuning en het faciliteren van financiering en toegang tot materialen en een startlocatie voor de geselecteerde deelnemers.
  • Horizon 3 – Invoerindustrie: ontwikkeling van de ondersteunende inputindustrie die de insectenproductiesector voedt en omringt.
  • Horizon 4 – Markten en schaalvergroting: om de markt voor insecten als diervoederingrediënt te openen wordt er gewerkt met de potentiële afnemers (feedmills, pluimvee- en visproducenten) over kwantiteits- en kwaliteitseisen.  
  • Horizon 5 – Ontwikkeling van de industrie: er wordt een branchevereniging opgezet om langdurige samenwerking en coördinatie te garanderen.
Insecten

Impact

Het Insects4Feed Cluster levert hoogwaardig voer en kunstmest voor Nigeriaanse veehouders die Black Soldier Fly Larvae gebruiken. Het biedt een oplossing voor het hergebruik van biologisch voedsel dat de stad Ibadan genereert. Ook geeft het vrouwen en jongeren de kans om inkomsten te genereren en pakt het voedselonzekerheid in Nigeria aan door betere toegang tot eiwitten.

Er wordt dus gewerkt aan een sector die Nigeriaanse boeren betere opties voor veevoer geeft. Insecten zoals de Black Soldier Fly (BSF) zijn een beter alternatief voor geïmporteerd vismeel omdat ze een hoog eiwitgehalte bevatten, wat een belangrijke vereiste is voor veevoer. Bovendien zijn de vliegen geweldig voor het composteren van afval. Ze kunnen afval op natuurlijke wijze omzetten. Dus door de kweek van Black Soldier Flies, is het mogelijk om organisch afval gifvrij te composteren. Door middel van publiek-private samenwerking  wordt eveneens getracht om de last van afvalbeheer voor openbare diensten te verlichten.

Dwerggroei

Nigeria heeft wereldwijd het op één na hoogste percentage dwerggroei (stunting) bij kinderen onder de vijf jaar. Dit komt omdat de meeste Nigeriaanse kinderen geen toegang hebben tot voedzaam voedsel. Door de toegang tot hoogwaardige eiwitten te verbeteren, is er een grotere stimulans voor Nigerianen om maaltijden te consumeren die de essentiële voedingsstoffen bevatten. Daarnaast is een belangrijk doel om inkomsten te genereren in plattelandsgebieden, met speciale aandacht voor vrouwen en jongeren. Oftewel, door deze groepen ondernemers- en beroepsmogelijkheden te bieden om in hun levensonderhoud te voorzien.

Productie van eiwitten
Productie van eiwitten

Lancering van Impact Cluster

Het Business Incubation Platform (BIP) van het internationale instituut voor tropische landbouw (IITA) hield op 15 september 2021 de officiële lancering van het project Insects4Feed Impact Cluster. CEO Frederick Schreurs van IITA-BIP zei dat het project een stap voorwaarts is voor het BIP. Hij legde uit dat het BIP bedrijven creëert door innovaties en technologieën aan te jagen en samen te werken met particuliere organisaties voor een duurzame markt en het creëren van banen. Ook wordt onder IITA-BIP een demoboerderij opgezet, met een verwachte eerste groep stagiairs in 2022.

Marian Peters, CEO van New Generation Nutrition (NGN), sprak over de kansen rond insecten. Zij merkte op dat de COVID-19-pandemie heeft geleid tot meer consumptie van lokaal voedsel. Ze zei dat de productie van BSF in Nigeria goede klimatologische omstandigheden kent om de lokale productie te laten gedijen.

Kansen voor ondernemerschap

Daarnaast werd de term 'entomopreneurship' geïntroduceerd, wat betekent dat insectenkweek een kans biedt voor het ontwikkelen van eigen capaciteiten en ondernemerschap onder jongeren en vrouwen. Een kleinschalige BSF-productie (tot 28 ton per jaar) is hiermee een toegankelijke stap. Sommigen kunnen hopelijk doorgroeien naar een middelgrote BSF-productie van 28 tot 600 ton per jaar of zelfs naar een grootschalige BSF-productie van meer dan 600 ton per jaar.

Het Impact Cluster past goed in de formele samenwerking tussen Nederland en Nigeria op het gebied van handel en economische ontwikkeling. Het is een van de vele concrete projecten die deze samenwerking versterkt. Het is daarbij een mooi voorbeeld van de Dutch Diamond Approach, de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. De Nederlandse ambassade is blij dat het Insects4Feed Impact Cluster van start is gegaan en is ervan overtuigd dat het project veel impact gaat krijgen.

Landbouwteam West-Afrika
Mail: ACC-LNV@minbuza.nl
Twitter: @Agri_WestAfrica

November 2021

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Eiwittransitie wereldwijd. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.