Handelsmissie naar Marokko met minister Schreinemacher

Is uw bedrijf internationaal actief in de sectoren land- of tuinbouw en water? Bent u benieuwd naar uw zakelijke kansen in Marokko? Ga dan van 9 tot en met 12 oktober 2023 mee op handelsmissie naar Casablanca, Rabat en Agadir. De missie staat onder leiding van Liesje Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zal ook aanwezig zijn bij een deel van het programma. Aanmelden kan tot vrijdag 1 september aanstaande.

Druppelirrigatie
Druppelirrigatie

Deelname staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in land- of tuinbouw of water. Met name bedrijven waarvan de activiteiten overlappen met meerdere van deze sectoren.

Daarbij ligt de nadruk op de volgende onderwerpen:

Land- en tuinbouw

 • klimaatslimme land- en tuinbouw;

 • bedekte teelten en oplossingen voor in en om de kas (low-tech en high-tech);

 • zaaizaad en uitgangsmaterialen;

 • zilte teelten.

Water:

 • water intelligence;
 • efficiënt gebruik van water;
 • waterhergebruik in landbouw- en voedseltoepassingen;
 • duurzaam waterbeheer in de landbouw;
 • irrigatie;
 • ontzilting of andere vormen van waterbehandeling.

Wij nodigen in het bijzonder ook vrouwelijke ondernemers en start-ups uit om deel te nemen.

Waarom deelnemen?

Tijdens deze missie kunnen Nederlandse bedrijven en kennisinstituten: 

 • kennismaken met de Marokkaanse markt;
 • marktkansen in Marokko onderzoeken;
 • in contact komen met mogelijke Marokkaanse zakenpartners, opdrachtgevers en/of overheden;
 • bestaande contacten in Marokko versterken.

Doordat de minister meegaat, kunt u op hoog niveau contacten leggen en uitbouwen. Ook kunt u in haar bijzijn bijvoorbeeld een contract, intentieverklaring of Memorandum of Understanding (MoU) ondertekenen. Dat geeft extra zichtbaarheid aan uw project of investering.

Situatie watervoorziening in Marokko

Marokko worstelt de afgelopen jaren met de gevolgen van klimaatverandering. Het land ervaart de ergste droogte in 40 jaar. Dit heeft grote gevolgen voor de landbouwproductie. Voor de Marokkaanse overheid is watervoorziening een prioriteit. Ze heeft € 11 miljard uitgetrokken voor een National Drinking Water Supply and Irrigation Programme 2020-2027.

Marktkansen in Marokko

Marokko heeft verschillende uitdagingen op watergebied. Denk aan efficiënter gebruik van beschikbare zoetwatervoorraden. Voorkomen van waterverspilling en energie-efficiënte ontzilting zijn ook belangrijke uitdagingen. Dit geeft kansen voor Nederlandse bedrijven. Bijvoorbeeld voor projecten op het gebied van:

 • waterinfrastructuur;
 • waterbeheer;
 • efficiënt gebruik van water;
 • waterhergebruik;
 • ontzilting;
 • duurzaam watermanagement in de landbouw;
 • irrigatie.

Daarnaast zijn er kansen voor klimaatslimme landbouw. Marokko moet voldoen aan de stijgende vraag naar voedsel. Een veranderend klimaat vraagt om nieuwe productiemethoden voor het telen van gewassen.

De Nederlandse innovatieve kennis, diensten en producten sluiten goed aan op deze uitdagingen in Marokko. Vooral de regio rond Agadir ontwikkelt zich tot een belangrijke thuishaven voor Nederlandse tuinbouwtechnieken en kennis.

Marktstudies 

Lees de volgende Engelstalige marktrapporten:

Samenwerking op watergebied

Nederland heeft met het Marokkaanse ministerie van Water een samenwerkingsakkoord op watergebied getekend. Ook is er een financieringspakket van € 300 miljoen voor water gerelateerde infrastructurele projecten. Nederland en Marokko werkten de afgelopen jaren al samen op het gebied van integraal waterbeheer en klimaatslimme landbouw.

Marokko is een prioritaire markt in de handelsagenda van minister Schreinemacher. De Nederlandse ambassade richt zich hierbij op de groei van sectoren als water, landbouw, tuinbouw en hernieuwbare energie.

Programma

Maandag 9 oktober

 • Arrival in Casablanca
 • Visit CGEM (employers federation)
 • Transfer by bus Casablanca – Rabat
 • Kick-off meeting
 • Trade reception at the residence of the Dutch Ambassador Rabat
 • Transfer by bus Rabat – Casablanca
 • Hotel Casablanca

Dinsdag 10 oktober

 • Seminar Dutch Moroccan Water Days
 • Lunch Dutch Moroccan Water Days
 • Matchmaking event
 • Trade dinner
 • Flight from Casablanca to Agadir
 • Hotel Agadir

Woensdag 11 oktober

 • Visit horticulture project
 • Business event water and agriculture / matchmaking with Chamber of Commerce
 • NL business diner
 • Hotel Agadir

Donderdag 12 oktober

 • Departure from Agadir to Amsterdam (via Casablanca)
 • Arrival Amsterdam 17:00

Deelname en kosten

Deelname kost € 950 per organisatie bij 2 deelnemers. Bij meer dan 2 deelnemers per organisatie betaalt u € 475 per extra deelnemer. Let op: iedere deelnemer moet zich apart aanmelden.

Bij de prijs zijn inbegrepen: deelname aan gezamenlijke programmaonderdelen, lokale ondersteuning door de organisatie en lokaal vervoer (gekoppeld aan het missieprogramma).

Reis- en verblijfkosten en eventuele extra kosten (bijvoorbeeld tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Na de aanmeldtermijn ontvangt u een voorstel voor uw reis en verblijf.

Aanmelden

Meld u aan voor deelname. U kunt zich aanmelden tot vrijdag 1 september 2023.

U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging na uw aanmelding. Dat betekent nog niet dat u kunt deelnemen. U ontvangt hierover bericht na sluiting van de aanmeldtermijn.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze missie? Neem dan contact op met:

Bregje Korteweg, Project Manager missies en bezoekersprogramma's bij RVO
E: bregje.korteweg@rvo.nl
T: 06 2508 3538

Sandra Pompe, Project Manager missies bij RVO
E: sandra.pompe@rvo.nl
T: 06 1152 5837

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen - inclusief mensenrechten. De Nederlandse overheid onderschrijft de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om bij aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

COVID-19-clausule

Als de COVID-19-situatie vóór deze missie verandert, en dat gevolgen heeft voor de voorbereiding van de missie, dan kan de organisatie de missie uitstellen of annuleren. Hierover informeren wij deelnemers direct. Uiteraard brengen wij in dit geval geen deelnemerskosten in rekening. Annulering van reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening en risico.

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert deze missie in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nederlands economisch netwerk in Marokko.

In opdracht van:
Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zie ook