Over de Landbouwraad Marokko

Jaap Satter werkt sinds augustus 2022 als landbouwraad voor Marokko vanuit de Nederlandse ambassade te Rabat.

Jaap werkt sinds 2005 bij het Ministerie van LNV, het meest recent als Regiocoördinator West Europa, Landbouwraad in Turkije en per 1 september 2022 als Landbouwraad in Rabat. Samen met het team daar werkt hij aan verduurzaming en de, in het licht van de huidige klimaatcrisis steeds belangrijker wordende, versterking van de veerkracht van de land- en tuinbouwketens. Onder andere binnen de kaders van LNV’s internationale landbouwbeleid – de Internationale Strategie Duurzame Landbouw - en het Marokkaanse Generation Green Plan 2020-2030, wordt ingespeeld op de groeiende Marokkaanse behoefte om met Nederland samen te werken. Met name tuinbouw, agrologistiek, zilte landbouw, waterbesparende irrigatietechnieken én de zo belangrijke bescherming en het duurzaam gebruik van genetische bronnen bieden daarbij kansen voor Nederlandse bedrijven. Daarbij is het motto: ‘never waste a good crisis’ en draag daarmee steeds bij aan goede relaties tussen beide landen.

Jaap Satter
Jaap Satter

Landbouwteam

Het complete landbouwteam op de Nederlanse ambassade in Rabat bestaat uit de volgende personen:

  • Jaap Satter, landbouwraad
  • Mohamed Amine Moustanjidi, landbouwadviseur
  • Yassine Errachti, beleidsondersteuner landbouw
  • Majda Mourou, assistent landbouwteam

Landbouwteam Nederlandse ambassade Rabat
v.l.n.r. Jaap Satter, Majda Mourou, Mohamed Amine Moustanjidi, Yassine Errachti

Mohamed Amine Moustanjidi 

Met 20 jaar ervaring in duurzame landbouwontwikkeling is Landbouweconoom Amine (Agronomic & Veterinary Institure Hassan II, MBA aan de ISCAE, International Relations IRIS’Sup Paris) vanaf het begin in 2011 binnen het Landbouwteam een belangrijke collega. Zijn technische kennis en strategische ervaring staan garant voor de kwaliteit van het hele team. Ook zorgt hij voor de noodzakelijke continuïteit waardoor Nederland in Marokko als belangrijke strategische landbouwpartner wordt gezien. Zijn bijdragen aan het plannen én het realiseren van het Nederlands-Marokkaanse Horticultural Center of Excellence in Agadir, het stimuleren van duurzame zuivelproductie in Doukkala en Tadla en de constructie van moderne opslagfaciliteiten voor landbouwproducten in Meknes worden geroemd.

Yassine Errachti

Na zijn Master’s in Business management & Financial strategies aan HECI en een Master’s in Audit & Management Control aan de Internationale Universiteit van Rabat, is Yassine in 2013 in dienst getreden bij het Landbouwteam in Rabat. Naast zijn financiële rapportages en het up-to-date houden van bijvoorbeeld de administratie van de activiteiten van het Landbouwteam in Achilles en Sophia, is hij binnen het team vooral bezig met het onderhouden van de vele, intensieve contacten met de lokale autoriteiten en met het Nederlandse én Marokkaanse agrobedrijfsleven. Het tot waarde brengen van Nederlandse kennis en kunde in de Marokkaanse land- en tuinbouwsectoren is volgens Yassine een sine qua non voor de verdere en steeds meer noodzakelijk wordende verduurzaming daarvan.

Majda Mourou

Majda Mourou besteedt 50% van haar tijd aan de ondersteuning van het LNV Landbouwteam. De focus is daarbij gericht op assistentie bij het organiseren van interne en externe bijeenkomsten, het voorbereiden, controleren en redigeren van rapportages, concept memo’s en notulen en de organisatie van inkomende en uitgaande missies, dienstreizen en veldbezoeken. Majda behaalde eerder een Master's in Territorial Governance & local development aan de Mohamed 5 Universiteit in Rabat. Zij hoopt over een jaar te promoveren aan de de Paul Valery III University of Montpellier in Frankrijk (onder  co-supervisie van de Mohamed V University of Rabat). Een solide basis waardoor Majda nu al inhoudelijke bijdragen levert aan de brainstorm- en strategische oriëntatie sessies van het Landbouwteam. 

Contactgegevens

U kunt de landbouwraad en zijn team bereiken via de Nederlandse Ambassade  in Rabat:

  • Adres: 40, Rue de Tunis | Quartier Tour Hassan, Hassan, Rabat | Marokko
  • Telefoon : +212 537 219 613
  • Fax : +212 537 219 665
  • Email: rab-lnv@minbuza.nl
  • Twitter: @NLagriMaghreb

Landbouwraad Marokko