Luxemburg: Handelsmissie "Let food be your medicine" naar Luxemburg (en Wallonië)

Malnutritie in de zorgsector is nog té vaak een onderbelicht probleem. Ook het belang van goede voeding op het herstelproces wordt vaak onderschat. Sinds 2017 probeert het Landbouwkantoor aandacht voor dit thema te genereren door een samenwerking tussen Nederland, België en Luxemburg tot stand te brengen. Na een aantal succesvolle events met Vlaanderen en een eerste kennismaking met de Luxemburgse zorgsector gaan wij op 3 juni voor het eerst met Nederlandse best practices en innovatieve bedrijven op (virtuele) handelsmissie naar Luxemburg en Wallonië!

Nederland - pioniersland

Nederland kent een aantal zorginstellingen, zoals het Ziekenhuis Gelderse Vallei en het Jeroen Bosch Ziekenhuis, die pionier zijn op het gebied van voeding in de zorg. Tevens hebben een aantal Nederlandse bedrijven innovatieve voedingsconcepten op dit gebied ontwikkeld. Als Landbouwkantoor gaan wij graag met hen de boer op!

Betreden van de Belgische en Luxemburgse markt

Sinds 2017 hebben wij door middel van seminars, netwerkevents, field visits en matchmakings de Vlaamse zorginstellingen kennis laten maken met deze Nederlandse pioniers. In 2019 hebben wij de eerste stappen ondernomen om hen ook bij Luxemburgse zorginstellingen onder de aandacht te brengen. Nu het einde van de COVID-19 pandemie in zicht is, willen wij een versnelling hoger schakelen door een virtuele handelsmissie naar Luxemburg te organiseren en daar ook Wallonië bij te betrekken.

Inhoud van de handelsmissie

Tijdens onze handelsmissie zullen Nederlandse ondernemers geïnformeerd worden over de Luxemburgse zorgsector en over ondervoeding bij ouderen in Wallonië. Daarna vindt er een plenair programma plaats samen met vertegenwoordigers uit de Luxemburgse en Waalse zorgsector. Tijdens dit plenaire gedeelte zullen de innovatieve aanpak van 2 Nederlandse zorginstellingen op het gebied van voeding in de zorg aan Luxemburgse en Waalse vertegenwoordigers gedemonstreerd worden. Ook zullen de Luxemburgse en Waalse vertegenwoordigers worden bijgepraat over het belang van eiwitten en bewegen en over de kosten en baten van gepersonaliseerde voeding. Tot slot krijgen Nederlandse ondernemers de kans om eerst plenair hun innovatieve product aan de Luxemburgse en Waalse zorginstellingen te presenteren, om vervolgens via individuele matchmaking hun product verder bij hen onder de aandacht te brengen.

De virtuele handelsmissie zal afgesloten worden met 2 parallelle “deep dive”-sessies over het belang van voeding in relatie tot oncologie en tot geriatrie.

Geïnteresseerd om als Nederlandse onderneming aan deze handelsmissie deel te nemen? Contacteer het bureau PSPS (vanBaren@pspsconsultants.nl), dat voor ons deze handelsmissie organiseert of klik hier voor meer informatie.

Voeding met stetoscoop
©Canva