Intensieve samenwerking leidt tot markttoegangsucces voor Nederlands rundersperma

De mondiale positie van Nederland op het gebied van genetisch uitgangsmateriaal, zoals rundersperma, is uitstekend. Dat is ook in Kenia bekend. Vele jaren werd er maandelijks rundersperma vanuit meerdere Nederlandse kunstmatige inseminatie (KI) bedrijven geëxporteerd naar Kenia met zogenaamde verzoekcertificering (per partij wordt er overeengekomen onder welke voorwaarden en garanties er wordt geëxporteerd). Een paar jaar geleden gaf de Keniaanse overheid aan dat het importeisen wilde stellen ten aanzien van de kwaliteit van het geïmporteerde sperma. Dat bedreigde de bestaande markttoegang én de toegang aan Keniaanse zijde tot hoogwaardig uitgangsmateriaal.

Kwaliteitseisen worden normaliter niet opgenomen in veterinaire exportcertificaten, dit zijn afspraken die op bedrijfsniveau bepaald zouden moeten worden. Om een manier te vinden om de export te continueren, is er besloten in de zomer van 2019 de onderhandelingen tussen de Nederlandse en de Keniaanse overheid voor een bilateraal bindend certificaat te starten, zodat afspraken vast komen te liggen. Zo kan er een betrouwbare basis voor export ontstaan.

Kennisuitwisseling

Nederland en Kenia hebben sinds 2019 een Landbouwwerkgroep, waar ook de veterinaire dossiers aan bod komen. De eerste veterinaire werkgroep heeft bijgedragen aan de start van de bilaterale onderhandelingen ten aanzien van rundersperma. Om specifiek aandacht te geven aan de gestelde kwaliteitseisen en inzicht te geven in de Nederlandse praktijk zijn er in 2020 door het Landbouwbureau op de Nederlandse ambassade te Nairobi in samenwerking met de branche organisatie van Nederlandse KI bedrijven (PECS dat staat voor Platform Export Certificates Semen) en het Team Veterinaire Markttoegang (TVM) van LNV een drietal webinars georganiseerd. Hieraan namen vanuit Kenia dierenartsen, veehouders en de Keniaanse veterinaire overheidsdienst, het Directorate of Veterinary Services (DVS) deel. Er zijn presentaties gegeven door de Nederlandse overheid, de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, de branche organisatie PECS en individuele KI bedrijven. Hierbij is inhoudelijk veel aandacht besteed aan spermakwaliteit, het kwaliteitsniveau van Nederlands rundersperma en hoe dit gecontroleerd en geborgd wordt. Ook is gesproken over genomics en fokwaarden.

Succes geboekt

Deze aanpak met aandacht voor de situatie in beide landen, plus goed overleg tussen LNV, Nederlandse Voedsel en Waren Authoriteit (NVWA) en de branche over de wijze waarop er toch een verklaring over de kwaliteit aan het certificaat werd toegevoegd lijkt succesvol te zijn geweest. Recent werd het aangepaste certificaat door de Keniaanse overheid goedgekeurd. Inmiddels is de eerste zending met het nieuwe certificaat naar Kenia onderweg. Door gebruik te maken van genetisch hoogwaardig uitgangsmateriaal, kan de Keniaanse melkveesector sneller vooruitgang boeken. Duurzame fokkerij met gezonde koeien en een goede melkproductie levert zowel de individuele veehouder als de Keniaanse burgers meer welvaart op. 

Ga voor meer informatie naar de website van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en lees meer over Veterinaire certificaten en bekijk ook de Landeneisen en exportprocedures dieren, dierlijke producten, diervoeder (exportassistent). Of neem contact op met PECS via info@dutchpecs.nl. Voor vragen aan de Landbouwraad kunt u contact met ons opnemen via nai-lnv@minbuza.nl. Voor de laatste updates volg ons op twitter @NLAgriKenya of schrijf je in voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen.