FrieslandCampina en Agriterra zetten samenwerking voort

De samenwerking tussen zuivelonderneming FrieslandCampina en adviesorganisatie Agriterra wordt komende jaren met kracht voortgezet. De gezamenlijke inzet moet leiden tot verdere ontwikkeling van de melkproductie, zuivelverwerking en coöperaties van melkveehouders in een groot aantal landen in Azië en Afrika, zoals bijvoorbeeld Indonesië en Kenia.

Kenia

Een van de hoofddoelen komende drie jaar is ontwikkeling van de melkveehouderij in de betreffende landen. Ondersteuning van melkveehouders, boerenorganisaties en zuivelcoöperaties draagt bij aan een beter inkomen van de boeren en een maatschappelijk sterke positie van FrieslandCampina.

De twee partners spreken over een nieuwe vorm van samenwerking waarbij de belangen van individuele boeren, lokale coöperaties en die van FrieslandCampina geïntegreerd worden opgepakt.

De samenwerking richt zich niet alleen op boeren, maar nadrukkelijk ook op hun coöperaties. Dat is afgelopen jaren bijvoorbeeld in Kenia gebeurd. Zo heeft de coöperatie Mukurwe-ini Dairy een zuivelfabriek gebouwd met de kennis van FrieslandCampina en begeleiding door Agriterra. Ook is de omzet van de regionale coöperatie Meru Central Dairy in korte tijd verdrievoudigd. En de coöperatie Kiambaa Dairy heeft inmiddels een pasteurlijn in voorbereiding.

Meer over samenwerking Agriterra en FrieslandCampina