Zuivel-Horti Missie & Agropack Beurs Erbil in september in Irak

Van 17-21 september organiseren Veteffect, RVO en het Nederlandse Consulaat in Erbil een gecombineerde zuivel-horti-missie. Daarnaast organiseert het Nederlandse Consulaat en zijn Landbouwteam een Nederlands Paviljoen op de internationale Agropack beurs in Erbil, Irak die van 19 tot 21 september plaats vindt. Hiervoor zijn Nederlandse bedrijven van harte welkom.

Irak importeert momenteel een groot deel van zijn voedsel, maar timmert hard aan de weg om zijn eigen voedselvoorziening weer op te bouwen. Met investeringen in verschillende horti-, zuivel-, en agro- waardeketens, zoals de glastuinbouw en melkverwerking. Vanwege de verwachte impact van klimaatverandering in deze regio, is er ook grote vraag naar expertise op gebied van water-efficiëntie en natuur-inclusieve landbouw. Nederland werkt nauw samen met Iraakse partners in de ontwikkeling van de landbouwsector, met name in de Koerdische Autonome Regio.

Erbil

Zuivel-horti-missie

Van 17-21 september organiseren Veteffect, RVO en het Consulaat een gecombineerde zuivel-horti-missie. Deze missie zal bedrijven bezoeken in het gebied rond Suleymania en Halabja, om kansen voor samenwerking en handel te identificeren. Deze missie zal ook een dagdeel op de beurs deelnemen. U kunt informatie opvragen bij  info@veteffect.nl 

Zie voor het programma en verdere informatie RVO fact-finding mission KRI and Iraq - VetEffecT

Agropack Beurs

Ook dit jaar zal het Nederlandse Consulaat en zijn Landbouw-Team een Nederlands Paviljoen hebben op de internationale Agropack beurs in Erbil, Irak. Wij heten Nederlandse bedrijven die daaraan willen deelnemen van harte welkom; het is 19-21 september. U kunt informatie opvragen bij expo@eastwest-trade.com

Voor meer informatie, zie ook onze eerdere berichtgeving Agro Pack Irak, beurs in Erbil

Matchmaking event

Voorafgaand aan de start van de beurs, zal het Nederlandse consultaat op dinsdagavond 19 september een matchmaking event organiseren voor zowel Nederlandse deelnemers aan de beurs, de missie als het Iraakse bedrijfsleven.