India, land van de grote verschillen en getallen

In mei 2015 ondertekenden de Nederlandse overheid en de Wereldbank een MoU op landbouwgebied, waarin beide partijen aangeven samen te willen werken door inbreng van kennis, innovatie, inclusiviteit en duurzame groei in het voedselsysteem en mobiliseren van publiek-private activiteiten.

In het kader van deze MoU ben ik sinds 2 januari 2017 gedetacheerd vanuit het Nederlandse ministerie van Economische Zaken bij de Wereldbank in India als senior landbouwspecialist. Hoewel ik dus pas begonnen ben en zeker nog geen compleet overzicht heb van de Wereldbank noch van India, zo dat al mogelijk is, zal ik de komende twee jaar regelmatig (de intentie is maandelijks) hier een blog posten. In dit eerste blog richt ik me vooral op India, een complex en heterogeen land, waar niets is wat het in eerste instantie lijkt - Fokke Fennema, Senior Agriculture Specialist at World Bank, India

India bestaat uit 29 deelstaten die elk hun eigen cultuur en soms taal hebben, in zekere zin vergelijkbaar met Europa, maar dan alles in één land. En met meer dan 1,3 miljard inwoners en een bevolkingsdichtheid vergelijkbaar met Nederland (India 385,4 en Nederland 409,6 per km²). Klimatologisch en geologisch zijn er ook grote verschillen. Alleen al in het Noorden vind je bergachtig gebied in de Himalaya, maar ook het vruchtbare Gangesstroomgebied en woestijngebieden in Rajasthan. En dan heb ik nog niet eens een kwart van India besproken. India is een opkomende economie en heeft de laatste decennia een gemiddelde jaarlijkse economische groei van zo’n 7-8%, het komende jaar wordt zelfs meer dan 12% verwacht. Sommige economen voorspellen dat het niet lang meer zal duren tot India China voorbijstreeft als economische grootmacht. Ik weet niet of dat waar is, en bovendien waag ik me nooit aan dit soort voorspellingen. Ik noem het alleen maar om aan te geven dat India niet meer te veronachtzamen valt in de wereld en kansen biedt voor samenwerking.

Maar de economische groei is ongelijk verdeeld in het land, sommige deelstaten zijn rijk, andere arm. Ook onder de bevolking zijn grote verschillen in rijkdom, van puissant rijk tot ver onder de armoedegrens van een besteedbaar inkomen van $1,25 per dag. Het land heeft het grootste aantal arme mensen ter wereld (270 miljoen) van wie bijna driekwart op het platteland woont maar ook het grootste aantal mensen (53 miljoen) dat zich in korte tijd (tussen 2005 en 2010) aan armoede heeft onttrokken. Ook zijn de aantallen ondervoede mensen en kinderen met een groeiachterstand in India schrikbarend hoog.

De landbouw staat voor grote uitdagingen. Zo is de opbrengst van de meeste landbouwproducten laag. Al valt dat minder op door de grote getallen: India is ’s werelds grootste melkproducent (ook voor peulvruchten en kruiden trouwens), maar boeren hebben gemiddeld slechts drie koeien. Voor producten als rijst, tarwe, katoen, suikerriet en thee is India tweede producent van de wereld. Door de groeiende middenklasse groeit de vraag naar groenten, fruit en melk en moet de landbouw diversificeren. Daarnaast is de landbouw de grootste watergebruiker van het land, zowel oppervlaktewater als grondwater. Er is nu sprake van dalende watervoorraden. In grote delen van India daalt de grondwaterspiegel schrikbarend. De klimaatverandering zal deze problemen alleen maar verergeren. Kortom, op korte termijn moet de landbouw omschakelen naar een productieve, duurzame en klimaatbestendige landbouw.

De Wereldbank heeft twee hoofddoelstellingen, extreme armoede beëindigen en een gedeelde welvaart bevorderen. Beide zeer relevant voor India. De Wereldbank heeft dan ook zijn grootste landbouwprogramma in India. Daarvoor ontwikkelt de Wereldbank samen met de Indiase overheid (nationaal of op deelstaatniveau) projecten. Vervolgens verstrekt de Wereldbank een lening aan de betreffende Indiase overheid, die verantwoordelijk voor de implementatie is. Daaraan mag ik mijn steentje de komende twee jaar bijdragen, een enorme uitdaging. Alleen al omdat de Wereldbank ook een bank is van de grote getallen (een gemiddeld landbouwproject betreft een investering van 250 miljoen dollar en duurt 7 jaar). Toch minstens twee nullen meer dan ik gewend was bij de RVO. Maar daarover een volgende keer meer.

blogged by:

Fokke Fennema,Senior Agriculture Specialist at World Bank, India

Email: ffennema@worldbank.org

3 maart 2017