Blogs Wereldbank

In mei 2015 ondertekenden de Nederlandse overheid en de Wereldbank een MoU (Memorandum of Understanding) op landbouwgebied, waarin beide partijen aangeven samen te willen werken door inbreng van kennis, innovatie, inclusiviteit en duurzame groei in het voedselsysteem en mobiliseren van publiek-private activiteiten.

In dit kader is Fokke Fennema sinds januari 2017 gedetacheerd vanuit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in India en werkzaam als senior landbouwspecialist. Via deze blogs beschrijft hij zijn werkzaamheden in de regio.