Verenigde Arabische Emiraten kijken al vooruit naar COP28

Een toekomstbestendig voedselsysteem met meer voedselproductie in het woestijnklimaat van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Daaraan leveren Nederlandse tuinbouwbedrijven, samen met bedrijven uit de watersector en kennisinstellingen, een belangrijke bijdrage. De woestijn kan vruchtbaarder worden dan ooit voor mogelijk gehouden.

Waar alle landen nu vooruitkijken naar de klimaattop COP27 in Egypte, kijken de Verenigde Arabische Emiraten al een jaar verder. Want de COP28 wordt van 6 tot en met 17 november 2023 in EXPO-Dubai City gehouden. Sheikh Abdullah bin Zayed, minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking van de Emiraten, geeft aan een ‘ambitieuze, inclusieve en oplossingsgerichte conferentie’ te willen organiseren. Men verwacht dagelijks ongeveer 45.000 bezoekers op de klimaattop in de woestijnstad.

Ontmoeting landbouwraad Erik Smidt en lokale farmer tijdens seminar over Sustainable Futures.
Ontmoeting landbouwraad Erik Smidt en lokale farmer tijdens seminar over Sustainable Futures.

Ambitieuze doelen

De VAE heeft onlangs nieuwe, ambitieuze doelen gesteld. In 2030 willen de Emiraten de uitstoot van broeikasgassen met 31% hebben verminderd. Samen met Nederland willen de VAE de weg van COP27 naar COP28 bewandelen, onder meer door in het najaar van 2023 een gezamenlijke conferentie te organiseren voor klimaatslimme Landbouw (Climate Smart Agriculture).

Woestijnklimaat als kans

De vraag die dan opkomt, is of een land met een woestijnklimaat een land is dat de gevolgen van klimaatverandering in de landbouw merkt. Misschien is het klimaat juist een kans. De VAE kan hier namelijk wellicht gebruik maken van de wet van de remmende voorsprong. Het land moet nu al produceren in een klimaat waar weinig water beschikbaar is. En dat ook nog eens bij extreem hoge temperaturen, tot 55°C in de zomer.

Vanwege deze hoge temperaturen zijn de VAE oplossingen gaan zoeken om toch voedsel te produceren onder deze omstandigheden.

Voedselzekerheid topprioriteit

Waar men voor de COVID-crisis nog voornamelijk keek naar eigen productie elders in de wereld, heeft de pandemie dit idee sterk veranderd. Toen de logistieke stromen stokten, bleek hoe sterk de Emiraten afhankelijk zijn van allerlei factoren die het zelf niet in de hand had. Voedselzekerheid in de vorm van lokale productie werd topprioriteit nr. 1 in de VAE.

'Ondanks dat de VAE zijn eigen olie en gas heeft, kijken ze toch sterk naar klimaatvriendelijker oplossingen. Zonne-energie, maar ook kernenergie worden momenteel verder ontwikkeld'

Lokale productie sterk gestimuleerd

Waterintensieve gewassen worden echter nog steeds, en zelfs meer dan vroeger, in andere landen geproduceerd, met gegarandeerde leveringsafspraken. Met de benoeming van een minister voor Voedselzekerheid werd de lokale productie sterk gestimuleerd. Inmiddels is deze functie opgegaan in het Ministry of Climate Change and Environment. Met kennis en kunde vanuit Nederland werden eerst de pluimveesector en vervolgens de tuinbouwsector ontwikkeld.

Waterbesparing in kassen

Zo werden door de toepassing van in Nederland ontwikkelde technologieën lowtech kassen ge-upgrade naar kassen die gekoeld kunnen worden met minder energie. En nog belangrijker: er worden ook waterbesparende maatregelen doorgevoerd. Een verdere doorontwikkeling is het gebruik van hightech kassen, waarmee een waterbesparing van 98% behaald kan worden.

Minister Almheiri van de VAE spreekt tijdens de Abu Dhabi Sustainability week over Food Security.
Minister Almheiri van de VAE spreekt tijdens de Abu Dhabi Sustainability week over Food Security.

Water uit lucht

Een volgende stap is om water uit de lucht te oogsten. Een techniek die werkt in een vochtig klimaat als in Dubai, zoals is gebleken tijdens de WorldEXPO in Dubai, waar in het Nederlandse paviljoen deze techniek werd toegepast. Momenteel wordt onderzocht of door schaalvergroting deze techniek ook kan worden toegepast in de tuinbouw.

Zoeken naar klimaatvriendelijke oplossingen

Kassen in een klimaat met hoge temperaturen moeten echter gekoeld worden. Dit kost veel energie. Ondanks dat de VAE zijn eigen olie en gas heeft, kijken ze toch sterk naar klimaatvriendelijkere oplossingen. Zonne-energie, maar ook kernenergie worden momenteel verder ontwikkeld. De overweging is om deze energiebronnen ook te gaan gebruiken in de tuinbouw. In een land met veel zon, zou zonne-energie de toekomst moeten zijn. Alleen de extreme hitte en regelmatige zandstormen gooien roet in het eten, omdat dit grote invloed heeft op de levensduur en effectiviteit van de zonnecollectoren.  

Nederlands tuinbouwcluster draagt bij

Nederlandse tuinbouwbedrijven hebben zich verenigd in het tuinbouwcluster, PIB Horti, om de markt in de Golfstaten te veroveren op tuinbouwgebied. Het cluster bestaat uit bedrijven uit de hortisector, maar ook uit bedrijven uit de watersector. Gezamenlijk met kennisinstellingen proberen deze bedrijven een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een voedselsysteem in de VAE dat toekomstbestendig is in het droge klimaat van de woestijn. Met de juiste technologie, zaden en kennis wordt de woestijn een vruchtbaarder gebied dan ooit mogelijk werd geacht.

Aanzet tot circulaire landbouw

Nederlandse bedrijven in de pluimveesector leveren productielijnen, waarbij diverse technieken worden toegepast om water te besparen, dan wel te hergebruiken, voor zover volgens het geloof is toegestaan. Op een enkele boerderij is inmiddels een wisselwerking ontstaan tussen de tuinbouw en de pluimveesector, waarmee een aanzet wordt gegeven tot circulaire landbouw. Dit staat echter nog in de kinderschoenen.

Contact

Landbouwteam Golfstaten
Mail: riy-lnv@minbuza.nl
Twitter: @NLAgrofoodGCC

November 2022

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Klimaattop COP27. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.