‘Voor innovatieve ideeën uit Nederland is ruimte’

Maak kennis met Hans van der Beek: hij was tot september 2018 landbouwraad in de Arabische Golf.

Hans van der Beek
Hans van der Beek

Is de Golfregio een uitdagende regio om actief te zijn als landbouwraad?
“De Golfregio met overwegend woestijnlandschap is niet bij uitstek een landbouwregio. Dat er toch – en dan vooral in Saoedi Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman – een landbouwsector van betekenis is, is bijzonder. Om onder moeilijke omstandigheden qua klimaat, bodem en watertekort een duurzame sector te ontwikkelen, is bijzonder uitdagend. Daarnaast is de hele regio volop in beweging waarin de Golfstaten een belangrijke positie innemen. Economisch gezien gaat het goed in de regio. Voor slimme, innovatieve ideeën uit Nederland is zeker ruimte.”

Wat is uw persoonlijke drijfveer als landbouwraad? 
“Landbouwraad is een beroep waarin je geconfronteerd wordt met beleidsvorming en private sector. Ik ben bezig op verschillende abstractieniveaus en probeer een bijdrage te leveren aan de samenwerking tussen Nederland en de Golfstaten. Dat is bijzonder boeiend. De baan laat veel ruimte voor eigen initiatief binnen de beleidskaders van het kernministerie. Deze functie biedt voor mij veel mogelijkheden om mijn kennis en ervaring in te zetten. Het schakelen en bemiddelen tussen Nederlandse en lokale deskundigen ervaar ik als zeer prettig. Ik probeer dat steeds te doen in de Arabische wereld, waar ik nu zo’n 20 jaar werk, waarvan ruim de helft als landbouwraad.”

Staat landbouw hoog op de agenda van de overheden in de Golfregio?
“Voedselzekerheid staat hoog op de agenda bij de lokale overheden, en daar valt ook landbouwpolitiek onder. Alle landen voeren, in verschillende mate, een politiek om het watergebruik drastisch te verminderen. Dit houdt in dat bepaalde gewassen worden ontmoedigd en slimme teeltmethoden gestimuleerd. Het accent ligt op strategische opslag van granen en landinvesteringen in het buitenland. Een zekere graad voor zelfvoorziening wordt beoogd in de tuinbouw, pluimveeproductie, zuivel en vis. Daar kan de Nederlandse agribusiness prima op inspelen.”

Is de Golfregio voor Nederlandse bedrijven een moeilijke regio om economische activiteiten te ontplooien?
“Onbekend maakt onbemind. Gemakkelijk in het gehoor klinkende landen als Qatar, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten trekken meer aandacht van het Nederlandse bedrijfsleven dan Saudi Arabië, Koeweit en Bahrein. Toch geldt de hele regio als relatief gemakkelijk als het aankomt op zakendoen. Behalve voor Saoedi Arabië is het gemakkelijk om een visum aan de grens te kopen, of is zelfs gratis (Dubai). De regio groeit economisch sterk, ligt strategisch dicht bij Europa, India en West-Afrika.”

Welke kansen liggen er vooral voor de Nederlandse agro-industrie in de Golfstaten?
“Kansen liggen er voor het bedrijfsleven en kennisinstellingen vooral op de thema’s efficiënt watergebruik, voedselveiligheid en ketenbeheer. Verder zijn de sectoren aquacultuur, zoutwaterlandbouw, tuinbouw en pluimvee erg kansrijk. Op deze thema’s en sectoren wordt door het landbouwbureau in de Golfstaten actief ingezet. Training en groen onderwijs zijn essentiële onderdelen in alle activiteiten. De nadruk ligt op duurzame en innovatieve oplossingen voor lokale problemen. Het aanbieden van totaaloplossingen door consortia van samenwerkende bedrijven werkt prima.”

Kunt u voorbeelden van Nederlandse bedrijven die met succes in de regio actief zijn?
“Verschillende kassenbouwers en toeleveranciers in de tuinbouwsector zijn actief. Ook is het Nederlandse pluimveebedrijfsleven succesvol. Qua veredeling (aardappel en groentezaden) is Nederland toonaangevend. Wageningen UR is actief in het toegepaste onderzoek en training.”

Op welke gebieden kunt u het Nederlands bedrijfsleven terzijde staan?
“In de genoemde thema’s sectoren wordt actief door het landbouwbureau actie ondernomen en worden seminars en missies georganiseerd. Daarbij staan wij open voor elk nieuw idee en aanvulling op bestaande activiteiten. Verder faciliteren we het Nederlandse bedrijfsleven op de belangrijkste beurzen en congressen in de Golfstaten via onze speciale website voor de MENA-landen www.dutchagrofood.com. En natuurlijk beantwoorden we alle vragen van Nederlandse bedrijven over zakendoen in de regio. Ook helpen wij bij het oplossen van markttoegangproblemen door contact te leggen met de lokale overheden.”

Dr. Ir. Hans van der Beek studeerde Plantenveredeling aan de Wageningen Universiteit & Research Center en behaalde zijn PhD in toegepaste erfelijkheidsleer, ook in Wageningen. Hij heeft 10 jaar in Noord-Afrika gewerkt voor FAO en DGIS in diverse veredelingsprojecten, en 11 jaar voor DLO in Wageningen in het karteren van resistentiegenen in tomaat en de genetische variatie bij nematoden. Hij werkt vanaf 2001 voor de Nederlandse overheid, waarbij hij als landbouwraad in Saoedi Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte werkzaam was. Tussendoor heeft hij twee jaar bij de Plantenziektekundige Dienst gewerkt op internationale projecten.

September 2017