Miljarden bomen maken Saoedi-Arabië leefbaar

Saoedi-Arabië zet vol in op energietransitie, klimaatadaptatie en vergroening van de leefomgeving. Toonaangevend project is de aanplant van miljoenen bomen, vooral in en rond de hoofdstad Riyadh. Onderzoek wijst uit dat dit leidt tot een forse daling van de temperatuur.  

Saoedi-Arabië, en hoofdstad Riyadh in het bijzonder, ondergaat sinds een aantal jaren een transformatie op economisch, cultureel en sociaal gebied. Met Vision 2030 als leidraad wil Saoedi-Arabië de economie versterken.  De overheid wil banen creëren voor de jonge bevolking, economische groei realiseren door diversifiëring van de economie en binnen- en buitenlandse investeerders aantrekken.

Toenemende urbanisatie

Belangrijk onderdeel van dit plan is om Riyadh tegen 2030 in de wereldwijde top-10 meest welvarende steden terug te zien en in de top-100 meest leefbare steden. Om dit te realiseren, wil Kroonprins Mohammed bin Salman de bevolking van de hoofdstad ruim verdubbelen van 7,5 miljoen nu naar 15 tot 20 miljoen in 2030.

Om de leefbaarheid van Riyadh te bevorderen, kondigde Koning Salman bin Abdulaziz Al-Saud in 2019 het Green Riyadh project aan. Doel van dit project - uitgevoerd door de Royal Commission for Riyadh City (RCRC) - is aanplant van 7,5 miljoen bomen in Riyadh en omgeving. De bomen krijgen een plek bij moskeeën, scholen, universiteiten, ziekenhuizen en langs wegen, parkeerplaatsen en valleien. Er worden zo’n 3.000 stedelijke parken gerealiseerd. Dat leidt tot daling van de temperatuur en tot een betere luchtkwaliteit.

'It will entail planting millions of trees in the city to reduce temperatures and dust levels' (HRH Crown Prince Mohammed bin Salman, Future Investment Initiative 2021)

Het project Green Riyadh is zichtbaar in hoofdstad Riyadh
Het project Green Riyadh is zichtbaar in hoofdstad Riyadh
Landbouwraad Erik Smidt plant een boom namens Nederland voor het Green Riyadh Project
Landbouwraad Erik Smidt plant een boom namens Nederland voor het Green Riyadh Project

Green Riyadh is onderdeel van de Saudi Green Initiative, een vergroeningsproject op nationale schaal. De concrete implementatie is inmiddels zichtbaar en voelbaar in Riyadh. Onderzoek wijst uit dat de gemiddelde temperatuur in stadsdelen waar de vergroening is ingezet met 4 tot 6°C is gedaald. Ook is het leefklimaat verbeterd: groenstroken en parken bieden meer mogelijkheden tot recreatie en sport in de buitenlucht.

Ook in de omgeving van Riyadh zijn de eerste resultaten zichtbaar. Saoedi Arabië brengt vooral de vroegere lokale vegetatie terug in de woestijn. Dat houdt in: bomen en planten die kunnen overleven in een aride klimaat.

In een land waar water schaars is, is vergroening een uitdaging. Er wordt daarom zorgvuldig onderzocht welk water gebruikt kan worden. In ieder geval geen natuurlijke waterbronnen, bij voorkeur ook geen water uit ontziltingsinstallaties, maar gezuiverd afvalwater. Daarnaast worden diverse waterbesparende technieken toegepast waarvoor ook gesproken wordt met Nederlandse technologiebedrijven. 

Vergroeningsagenda onderdeel van klimaatdoelen

Saoedi-Arabië onderschrijft het Klimaatakkoord van Parijs. Toch werd het land tot voor kort nauwelijks geassocieerd met klimaatactie en duurzaamheid. In de afgelopen jaren zijn deze thema’s echter uitgegroeid tot kernprioriteiten van de staat: “With Sustainability at its heart, Vision 2030 is a catalyst for reform” (Vision 2030). In 2021 werd de eerste editie van het Saudi Green Initiative (SGI) gehouden, een evenement dat bedoeld is klimaatproblematiek aan te pakken op wereldwijde schaal.

Saoedi-Arabië wil tegen 2060 klimaatneutraal zijn en stelt daar $180 miljard voor beschikbaar. De energietransitie moet daarom in een hogere versnelling worden gezet, we hebben het namelijk over een verdubbeling van de eerdere klimaatdoelen van Saoedi-Arabië.
De drie hoofddoelen van de SGI zijn:

  • Vermindering van de uitstoot: CO2-uitstoot terugbrengen naar 278 mtpa in 2030
  • Vergroening van Saoedi-Arabië: aanplant van 10 miljard bomen in het hele Koninkrijk
  • Bescherming van land en zee: toename van beschermde land- en zeegebieden naar 30%

Met deze ambitieuze klimaatdoelen is Saoedi-Arabië opeens een van de pioniers van de wereldwijde klimaatactie.

Tijdens de COP26 zegde Saoedi-Arabië toe 200 miljoen ton aan CO2-uitstoot op te willen vangen middels de aanplant van immense aantallen aan bomen. Daarnaast wil het land tegen 2030 8 miljoen hectare aan aangetast land hersteld hebben.

Saoedi-Arabië is bovendien trekker van het Middle-East Green Initiative dat gelijktijdig met het Saudi Green Initiative in 2019 is aangekondigd. Dit is echter nog niet zichtbaar van de grond gekomen. Wel is eind mei in Riyadh de eerste editie gehouden van Greening Arabia. Deze conferentie bood een platform aan overheden, private sector en NGO’s om verwoestijning aan te pakken. De conferentie had een regionale insteek en benadrukte de rol van Saoedi-Arabië als trekker van de vergroeningsagenda.

Lees verder onder foto

Vergroening in woestijnstad Riyadh
Vergroening in woestijnstad Riyadh

Kansen voor Nederland

Inmiddels zijn diverse Nederlandse bedrijven betrokken bij de vergroening van Riyadh. De uitvoerende organisatie Royal Commission of Riyadh City wil de vergroening realiseren met lokale kwekerijen. Het project is gestart met het planten van relatief droogtebestendige gewassen, maar wordt in de loop van de tijd versterkt door nieuwe aanwas uit de kwekerijen. Dit megaproject biedt kansen voor:

  • Bedrijven die zich bezig houden met waterbesparende technologieën in de tuinbouw, automatisering, ontziltingstechnieken.
  • Bedrijven die gespecialiseerd zijn in duurzame oplossingen voor de sectoren water en energie. Het Saoedische Ministry of Environment Water & Agriculture (MEWA) heeft fondsen en programma’s ontworpen om investeringen in waterbesparende technologieën in onder meer bedekte teelten te stimuleren. Het ministerie werkt hiervoor graag samen met internationale partners, bedrijven en kennisinstellingen.
  • De Saoedische overheid is bovendien op zoek naar landschapsarchitecten en irrigatiedeskundigen die kunnen helpen met de realisering van de vergroeningsplannen. Om het benodigde water voor de vergroening veilig te stellen, moeten nieuwe irrigatienetwerken worden opgezet. Plan is om daarvoor alleen gerecycled water te gebruiken. Naar verwachting is voor Green Riyadh zo’n miljoen kubieke meter water per dag nodig.
  • Ook liggen er kansen voor boomkwekers en andere bedrijven uit de tuinbouwsector, die zich bezighouden met bodem- en plantbescherming. Uiteraard is het project gericht op boom- en plantsoorten die een goede weerstand hebben in een aride klimaat en minimaal water vergen. Tot nu toe is de acaciaboom (robinia) de dominante boomsoort in het project, omdat deze soort goed bestand is tegen droogte.
Bijzondere vergroening in de wijk Diplomatic Quarters in Riyadh, Saoedi-Arabië
Bijzondere vergroening in de wijk Diplomatic Quarters in Riyadh, Saoedi-Arabië

Nederlandse deelname aan Floriade Qatar

Bent u een Nederlandse bedrijf actief in de tuinbouw en wilt u zich internationaal positioneren? Op het terrein waar momenteel de fanzone van het WK Qatar wordt gerealiseerd, vindt van 2 oktober 2023 tot en met 28 maart 2024 de Floriade EXPO Qatar plaats. Nederland presenteert  zich hier met een groot paviljoen, dat al vol in ontwikkeling is. Als u interesse heeft voor deelname aan of voor het organiseren van activiteiten in het Nederlandse paviljoen op Floriade EXPO Qatar, neem dan contact op met de Landbouwraad Erik Smidt.

Landbouwteam van Nederland in de Golfregio
E-mail: riy-lnv@minbuza.nl
Twitter: @NLAgrofoodGCC

Juni 2022

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Groene en gezonde steden. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.