Over de Landbouwraad Ethiopië

Meeuwes Brouwer is sinds augustus 2020 werkzaam als Landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Addis Abeba. Samen met zijn landbouwteam vertegenwoordigt hij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in Ethiopië.

Lees het interview met Meeuwes Brouwer.

Meeuwes Brouwer (Landbouwraad)
Meeuwes Brouwer (Landbouwraad)

Naast het voor LNV volgen en terugkoppelen van relevante beleidsontwikkelingen en het intensiveren van de bilaterale relaties en samenwerking met Ethiopië, faciliteert en ondersteunt het landbouwteam in Addis Abeba het Nederlands agrarisch bedrijfsleven in het duurzaam zaken doen in Ethiopië.    

De kern van het werk van het landbouwteam in Addis Abeba richt zich op markttoegang en op handels- en investeringsbevordering voor landbouwproducten, agro-technologie, het overbrengen van kennis en praktijkgerichte training, Publiek Private Partnerschappen en geïntegreerd samenwerken in projecten zijn gericht op het promoten van sociaal en duurzaam ondernemerschap, duurzame voedselvoorziening en efficiënte voedselketens.

Landbouwteam

Het landbouwteam in Addis Abeba, bestaat naast de Landbouwraad uit Agricultural Advisor Mahlet Mekuria Dessie, Agricultural Officer Nablies Bitew Hailemariam en Management Assistent Solome Ketema.

Mahlet Mekuria Dessie (Agricultural Advisor)
Mahlet Mekuria Dessie (Agricultural Advisor)

Mahlet Mekuria Dessie werkt sinds september 2020 als Agricultural Advisor voor het Landbouwbureau in Addis Abeba.  Zij is verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van de Landbouwraad in beleids-, sector- en marktontwikkelingen in Ethiopië en het leggen en onderhouden van contacten bij de federale, regionale en lokale overheidsdiensten. Ook behandelt Mahlet vragen van Nederlandse agrobedrijven en geeft ze ondersteuning bij zaken rond markttoegang, handel en investeringen. Verder heeft Mahlet een adviserende rol in organiseren van marktstudies, beurzen, missies, e.d.   

Nablies Bitew Hailemariam
Nablies Bitew Hailemariam (Agricultural Officer)

Nablies Bitew Hailemariam is sinds 17 januari 2022 werkzaam als Agricultural Officer binnen het landbouwteam. Nablies is verantwoordelijk voor de financiële taken van de landbouwunit en logistieke en organisatorische ondersteuning van LNV-gerelateerde activiteiten en evenementen. Nablies houdt zich bezig met economische en publieksdiplomatie en tevens coördineert zij het publiceren van relevante informatie voor het agrobedrijfsleven op deze website.
 

Solome Ketema (Management Assistant
Solome Ketema (Management Assistant)

Solome Ketema, ondersteunt vanuit de ambassade het landbouwteam met het maken van interne en externe afspraken, voorbereiden van video conferenties, agenda beheer en bewaking van het secretariële emailverkeer. Solome geeft daarnaast ondersteuning bij schriftelijke correspondentie en bewaakt en onderhoudt diverse informatie- en contactbestanden binnen het landbouwteam.    

Contact

Email: ADD-LNV@minbuza.nl

Telefoon: +251-113 170 360 ext. 202

Volg ons ook op Twitter of Facebook:

Twitter: @AgriEthiopia

Facebook: https://www.facebook.com/DutchEmbassyEthiopia

Landbouwraad Ethiopie