Over de Landbouwraad Ethiopië

Niek Bosmans is sinds de zomer 2016 werkzaam als landbouwraad op de Nederlandse ambassade in Addis Abeba. Hij zet zich in voor Nederlandse bedrijven in de agrosector die interesse hebben voor Ethiopië.

De landbouwafdeling van de Nederlandse ambassade vertegenwoordigt het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Ethiopië. De afdeling dient als een verbinding tussen Nederlandse en Ethiopische bedrijven. Daarnaast ondersteunt de afdeling het Nederlandse bedrijfsleven in de agribusiness en voedselsector in Ethiopië.

Contactgegevens

Email: ADD-LNV@minbuza.nl

Telefoon: +251-911202541

Volg ons op Twitter of Facebook

Niek Bosmans

Landbouwteam

Niek Bosmans heeft daarvoor in de afgelopen jaren veel buitenlandse ervaring opgedaan bij Dienst Landelijk Gebied en RVO, onder meer op het landbouwbureau van de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika.

Het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Addis Abeba bestaat uit:

 • Niek Bosmans, Landbouwraad
 • Betselot Admassu, Landbouwadviseur
 • Solomé Ketema, Managementondersteuner

Activiteiten van de Landbouwraad in Addis Abeba

Het stimuleren van Nederlands-Ethiopische publiek-private partnerschappen, voortbouwend op de positie van Nederland als wereldleider in de agribusiness en gericht op wereldwijde duurzame voedselvoorziening en efficiënte wereldvoedselmarkten.

De voornaamste doelen van de landbouwraad zijn:

 • Beleidsdialoog tussen de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Buitenlandse Zaken in Nederland en verschillende autoriteiten in Ethiopië
 • Promoten van Nederlandse agro investeringen in Ethiopië
 • Markttoegang en het verschaffen van informatie aan Nederlandse bedrijven aangaande veterinaire en fytosanitaire vereisten gerelateerd aan importprocedures
 • Marktonderzoeken aangaande landbouw- en landbouwpolitieke ontwikkelingen
 • Informatiediensten voor Nederlandse bedrijven die werkzaam zijn in de agrosector

Prioritaire sectoren voor Nederlands-Ethiopische samenwerking

 1. Tuinbouw: groente, fruit en bloementeelt
 2. De zuivelsector
 3. De aardappelsector
 4. Zaadsector
 5. Pluimveehouderij
 6. Praktisch agrarisch onderwijs
 7. Fytosanitair en veterinair beleid
 8. Biodiversiteit en eco-toerisme

Focus van de werkzaamheden:

 • Promotie en ondersteuning van Nederlandse bedrijven om te investeren in Ethiopië, vooral in de nieuw aangewezen HortiHubs: Alage, Arba Minch, Bahir Dar, Hawassa en Raya Valley
 • Waardeketenondersteuning
 • Belangenbehartiging en lobbyen
 • Netwerken en probleemoplossing

Kaart

Landbouwraad Ethiopie