Groot tekort aan eiwitrijke veevoergrondstoffen in Ethiopië

De Ethiopische overheid streeft naar een grotere beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar eiwit. Daarbij is de focus vooral gericht op de dierlijke sector. Op dit moment kan het land niet voorzien in de groeiende vraag naar eiwitrijke grondstoffen.

Ethiopië kampt momenteel met relatief hoge veevoederprijzen. Dat leidt tot stijgende prijzen voor vlees en zuivelproducten. Zowel de beschikbaarheid als de matige kwaliteit van de veevoedergrondstoffen baart veel veehouders in het Oost-Afrikaanse land zorgen. Dat komt de binnenlandse productie en kwaliteit van dierlijke producten niet ten goede.

Groeiende bevolking

Daar komt bij dat de Ethiopische bevolking met ruim 117 miljoen mensen flink groeit. Ethiopië telt in 2050 naar verwachting een kleine 200 miljoen inwoners. Een van de grootste uitdagingen voor de Ethiopische regering is dan ook om de voedselzekerheid te garanderen door aan het begin van de agrofoodketen een stabiele aanvoer van vooral eiwitrijke veevoedergrondstoffen te bevorderen. Voldoende en betaalbaar voedsel van goede kwaliteit staat namelijk hoog op de Ethiopische agenda.

Sojateelt in Ethiopië
Beeld: ©Reuters - USDA/FAS
Sojateelt in Ethiopië

Structureel eiwittekort

Als het gaat om plantaardige eiwitten is in veel Afrikaanse landen, waaronder Ethiopië, de belangrijkste vraag van de diervoederindustrie: hoe kan een structureel tekort aan eiwit in de toekomst worden voorkomen?

Ethiopië beschikt over een immens areaal landbouwgrond, maar het land kan niet voorzien in de groeiende vraag naar eiwitrijke gewassen en grondstoffen, in het bijzonder soja. Ethiopië heeft besloten de export van veevoedergrondstoffen te verbieden en is eigenlijk genoodzaakt om onder andere sojaschroot te importeren. Dat laatste is niet eenvoudig, omdat het land momenteel te kampen heeft met een ernstig tekort aan harde valuta.

'Het Ethiopische ministerie van Landbouw heeft vorig jaar in een nieuwe landbouwstrategie 10 prioritaire agrarische subsectoren geselecteerd'

Oliezadensector

Het Ethiopische ministerie van Landbouw heeft vorig jaar zijn nieuwe landbouwstrategie voor de komende tien jaar gepresenteerd. Hierbij is een tiental prioritaire agrarische subsectoren geselecteerd. Opvallend is dat, naast de melkvee- en pluimveehouderij, ook de oliezadensector is benoemd als belangrijke subsector. Het ministerie overweegt de oliezaadverwerkende industrie in Ethiopië te ondersteunen, met als doel om zowel de oogst van oliehoudende gewassen in eigen land als meer geïmporteerde sojabonen (in plaats van sojaschroot) te verwerken. Door de binnenlandse aanvoer en verwerking van oliehoudende zaden te promoten, probeert de overheid meer toegevoegde waarde in eigen land te genereren en tegelijkertijd (oliezaden)schroot te produceren als eiwitrijk veevoederingrediënt. Het streven is de zelfvoorziening en beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar eiwit te stimuleren en daarmee de voedselproductie op een hoger niveau te tillen.

Larven van Zwarte Soldatenvlieg
Beeld: ©Adobe Stock
Larven van Zwarte Soldatenvlieg

Larven van insecten

Van een duurzame transitie van diverse dierlijke en plantaardige eiwitbronnen, is in Ethiopië niet echt sprake. De nadruk ligt vooral op het op korte termijn creëren van voldoende eiwit als veevoedergrondstof van betere kwaliteit. Weliswaar wordt gekeken naar andere eiwitbronnen als vervanging, zoals eiwit afkomstig van insectenlarven, maar vooralsnog zijn er op dit vlak geen baanbrekende ontwikkelingen te bespeuren.

Sommige deskundigen verwachten dat het in Ethiopië met insectenlarven als eiwitbron niet zo’n vaart zal lopen. Het volume en de impact ervan op het opschalen van de eiwitmarkt wordt gering geacht. Bovendien staan veel Ethiopiërs niet te springen om voedsel met eiwit afkomstig van insectenlarven te consumeren.    

Landbouwteam Ethiopië
E-mail: add-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriEthiopia

November 2021

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Eiwittransitie wereldwijd. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.