Aardappelteelt in Ethiopië nog in kinderschoenen

De aardappelteelt in Ethiopië staat nog in de kinderschoenen. Senselet Food Processing probeert de aardappelteelt in dit land een impuls te geven door een verbindende schakel te zijn tussen aardappeltelers en de verwerkende industrie.

Aardappelketen
Kwaliteitsinspectie bij telers

Ethiopië is een land met kansen voor de aardappelteelt. Maar tot nog toe zijn die kansen nauwelijks benut. In het land is haast geen geschikt pootgoed verkrijgbaar. Reden is dat de infrastructuur hiervoor ontbreekt: geen rassen, geen pootgoedtelers, geen proefstations en onvoldoende opslagfaciliteiten. Daarnaast zijn er weinig boeren die met behulp van irrigatie in staat zijn om aardappelen te telen. De weinige aardappelen die worden geteeld, leveren lage opbrengsten op. Ook zijn de verliezen na de oogst groot, mede door een gebrek aan kennis en ervaring. En bij dat alles is de markt ook erg wisselvallig en er wordt niet betaald voor kwaliteit. Kortom, de omstandigheden voor de aardappelteelt zijn tot op heden weinig gunstig. Terwijl de klimatologische omstandigheden en bodemgesteldheid juist erg geschikt zijn voor aardappelteelt.

Senselet

Senselet Food Processing PLC ziet echter kansen om een verbindende schakel te zijn tussen de boeren en de markt. Senselet is in 2015 opgericht door Veris Investments, een Nederlandse investeerder die in de voedselketen actief is in de Sub-Sahara van Afrika.

Senselet heeft het plan op termijn kwalitatief goede (chips)aardappelen in te kopen van ruim tweeduizend Ethiopische boeren. De boeren worden daarbij terzijde gestaan door pootgoedtelers uit verschillende gebieden. De chipsaardappelen worden vervolgens verkocht aan de verwerkende industrie.

Fabriek bij Addis Ababa

Senselet heeft inmiddels een operationele fabriek in de buurt van Addis Ababa. Deze fabriek is opgezet  naar Nederlandse standaard met opslagfaciliteiten (Tolsma Techniek Emmeloord BV), sorteercapaciteit voor verschillende soorten (Schouten Sorting Equipment BV) en productiefaciliteiten voor het voornaamste product: aardappelchips (Kiremko BV). De chips zijn inmiddels op de markt onder de naam Sun Chips (It’s your sunny moment!).

Aanvoer gedurende hele jaar

Senselet werkt samen met boeren uit verschillende gebieden om jaarrond aanvoer van aardappelen te verkrijgen. Het merendeel van de aardappelen komt van kleine boerenbedrijven, die nu een eerlijke prijs krijgen voor hun product en niet meer afhankelijk zijn van de grillen van de markt of handelaren.

Senselet kan deze activiteiten ontplooien dankzij de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook kan Senselet rekenen op de steun vanuit de ambassade in Addis Ababa, in het bijzonder de economische en landbouwafdelingen. Daarnaast werkt Senselet samen met Europese pootgoedhuizen voor de chipsrassen, met Wageningen University en met lokale onderzoekscentra als kennispartners.

Senselet nodigt Nederlandse boeren graag uit om aardappelen te telen in Ethiopië. Ook zijn er mogelijkheden voor studenten aan de Agrarische Hogescholen om bij Senselet een stage te lopen.

Landbouwteam Addis Ababa
Maart 2018