Deel 1 - Neurenberg: hét biologische centrum van Zuid-Duitsland

De Zuid-Duitse stad Neurenberg profileert zichzelf als “die BioMetropole”, oftewel hét biologisch kloppende hart van de regio. De stad refereert hierbij aan haar  uitstekende kaarten. Zo vindt daar jaarlijks de leidende biologische vakbeurs ter wereld, de BIOFACH, plaats. Ook stimuleert de stad op vele manieren de biologische foodsector. Voor Nederlandse bio-exporteurs is Neurenberg dan ook een bezoek meer dan waard. In twee delen gaat AgroberichtenBuitenland op “die BioMetropole Neurenberg” in.

De wortels van Neurenberg - die BioMetropole liggen in 1992. Toen bleek uit gemeentelijk onderzoek dat het grond- en oppervlaktewater sterk met bestrijdingsmiddelen was verontreinigd. Als reactie nam de gemeente maatregelen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw te verminderen en zo de verontreiniging terug te dringen. In de kwart eeuw die volgde is de aanpak veranderd tot beleid dat de biologische landbouw stimuleert. Daarbij gaat het om de ondersteuning van de gehele bio-keten: van boer tot consument van biologische levensmiddelen.

Biologische maaltijden in kinderdagverblijven

Neurenberg gebruikt verschillende instrumenten om bij zowel de aanbodkant als de vraagkant een verschuiving richting biologisch te stimuleren. Zo moet op weekmarkten een minimumpercentage van de aanbieders biologische waren verkopen en biedt de gemeente actieve ondersteuning aan agrariërs die hun bedrijf op biologische willen omzetten. Overigens bieden alle Duitse gemeenten zulke ondersteuning aan. Tevens stimuleert Neurenberg dat ruim 500.000 inwoners telt, de vraag naar biologische producten door zelf meer biologisch in te kopen. Zo geldt voor maaltijden in de gemeentelijke personeelskantine en op scholen en kinderdagverblijven, dat een bepaald percentage uit biologische ingrediënten moet bestaan. Ook streeft het breed samengestelde stadsbestuur van sociaaldemocraten, christendemocraten en groenen, ernaar dat bij recepties op het stadhuis een gedeelte van de drankjes en hapjes biologisch is. Dit aandeel loopt elk jaar op. Zo moet in 2020 75% van de maaltijden in kinderdagverblijven van biologische herkomst zijn.

Nauwe samenwerking met BIOFACH

Verder heeft de gemeente de handen in een geslagen met andere publieke en private partijen. Zo vormt Neurenberg met inmiddels twaalf Duitse steden een Netzwerk der deutschen Bio-Städte. Deze steden wisselen onderling best practices uit en ondersteunen allerlei biologische projecten. Dit netwerk zal volgens loco-burgemeester en verantwoordelijk wethouder Dr. Peter Pluschke in januari 2018 voor het eerst deelnemen aan de Internationale Grüne Woche in Berlijn. Daarbij willen de bio-steden zichzelf aan een breder publiek presenteren. Een andere belangrijke samenwerkingspartner van de stad Neurenberg is de BIOFACH; de grootste Europese vakbeurs voor biologische levensmiddelen. Producenten, verwerkende bedrijven, groothandelaren en retailers uit de bio-branche zullen elkaar van 14-17 februari 2018 voor de 29e keer ontmoeten tijdens de BIOFACH 2018.

Transparantievergroting via dialoog en certificering

Bovendien bevordert de stad de interactie tussen de biologische (en geregeld ook traditionele) landbouwsector en consumenten, opdat beide met deze informatie-uitwisseling hun voordeel kunnen doen. De stad wil zo bijvoorbeeld conventionele agrariërs laten zien, dat een groot en toenemend aantal consumenten biologisch voedsel willen en ook bereid zijn daar een hogere prijs voor te betalen. Terwijl de vraag naar biologisch voedsel groeit, blijft de Duitse biologische productie achter en is Duitsland sterk afhankelijk van import van biologische levensmiddelen.

Tegelijkertijd moeten consumenten door de dialoog gestimuleerd worden, bewuster met voeding bezig te zijn, meer interesse te tonen in de productiewijze en herkomst. Om de dialoog te bevorderen, organiseert de stad elk jaar in juli Bio erleben. Deze driedaagse markt trekt jaarlijks 25.000 tot 30.000 bezoekers. Tevens certificeert de stad eigenhandig biologische aanbieders op alle weekmarkten en de tot ver over de Duitse landsgrenzen geliefde Neurenbergse kerstmarkt, de Christkindlesmarkt. Bezoekers kunnen zo direct zien welke handelaar biologische producten aanbiedt.