Covid-19-situatie Argentinië

De Covid-19-situatie is redelijk stabiel. De grenzen zijn allemaal gesloten dus iedereen blijft in eigen land of thuis voor de zomervakantie. Argentinië heeft nog altijd geen beperkingen of moeilijkheden vanwege Covid-19 in de voedselketen. De binnenlandse handel en exporten vinden gewoon doorgang.

Varkenssector professioneler maken..

De Argentijnse NVWA, SENASA, wil met maatregelen over hygiëne, preventie van dierziekten, en milieu, de varkenssector verder profesionaliseren, in samenwerking met de sector. Deze is volop in ontwikkeling, en de normen zullen moeten worden aangescherpt aangezien de sector groeit, en ook de export van varkenslees aan het toenemen is. Als de norm eenmaal van kracht is, moeten bedrijven die varkensproductie starten, voldoen aan de gestelde eisen.

…ook met inbreng van Nederlandse partijen

Vooraanstaande Nederlandse bedrijven uit de sector hebben met RVO en de ambassade een programma voor samenwerking in de varkensketen ontwikkeld. Dit is onder het instrument Partners in International Business (PIB) van RVO voor publiek-private samenwerking. De website en LinkedIn-pagina zijn recent online gegaan. Kijk voor meer informatie over GitahPorcino op https://gitahporcino.com/

en https://www.linkedin.com/company/gitah-porcino

Gestegen voedselprijzen…

De prijs voor het basisvoedsel-mandje steeg ruim 45% in 2020. In december lag de prijs 4,7 % hoger dan de maand ervoor, en de totaal-stijging voor 2020 kwam uit op 45,5 %, hoger dan de algemene inflatie van 36,1%. De stijgende voedselprijzen leidden ertoe dat de overheid met verschillende sectoren tot een prijs-akkoord wil komen. Voor veel producten in het basis-mandje gelden al maximumprijzen, en de regering intervenieert actief voor prijsmaxima in andere segmenten.

…leiden tot (verdere) prijsafspraken

Voor goedkopere snits voor de asado, de Argentijnse barbecue, die 3% van de totale consumptie betreffen, kwam er deze week een prijsafspraak. Zeker voor de mensen met lage inkomens, en anderen die hard getroffen zijn door de Covid-19 én de economische crisis, zijn hiermee geholpen. Er wordt weleens gezegd dat “[de Argentijnse] overheid overleeft als ze de prijs van de dollar en van het rundvlees kunnen beheersen.” De binnenlandse consumptie is nog steeds de grootste driver voor de productie, hoewel de export in belang is toegenomen.

De minister van productie kondigde aan ook voor tuinbouwproducten zulke afspraken te willen maken. Hij is zich ervan bewust dat die sector anders is (breder, veel meer producten en producenten, minder goed georganiseerd) dan de rundvleessector.