Rabo: corona raakt exporterende landbouwsectoren het hardst

De corona-crisis leidt tot een forse omzetdaling in vrijwel alle landbouwsectoren. Ook de visserij wordt hard getroffen. De sierteelt krijgt komende maanden de hardste klappen. De omzetdaling houdt voor bloembollenbedrijven het langste aan. Dat schrijft de Rabobank in een analyse van de economische effecten van de corona-pandemie.

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen, leiden tot sterk lagere omzetten in bijna alle land- en tuinbouwsectoren. In bijzonder mate geldt dat voor de sierteelt en bedrijven die leveren aan horeca. Prijzen van kalfsvlees en fritesaardappelen zijn sterk gedaald en inmiddels staat de melkprijs onder druk.

Export sierteelt sterk verminderd

Corona
Beeld: ©Adobe Stock

Circa 80 procent van de Nederlandse snijbloemen, planten, bollen en bomen gaat de grens over. Omdat sierteelt door landen niet als vitale sector is aangemerkt, is de export sterk verminderd. Daarnaast daalt de vraag naar bloemen omdat veel festiviteiten zijn afgeblazen. Omdat de periode van maart tot en met mei erg belangrijk is voor de afzet, treffen de coronamaatregelen de hele keten in de sierteelt: uitgangsmateriaal, productie, veiling, handel en retail.

Grote omzetdaling bij snijbloemen

In de prognoses van de sectorspecialisten van Rabobank varieert de omzetdaling sterk per sector. Het grootst is de daling bij de snijbloemen met circa 70 procent voor het tweede kwartaal en circa 40 procent voor het derde kwartaal van 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Voor bloembollenbedrijven houdt de omzetdaling het langst aan, met in het vierde kwartaal nog steeds een forse daling van naar schatting 15 procent.

Arbeidsmarkt uit balans

Diverse sectoren in food & agri staan voor forse uitdagingen wat betreft arbeid. In de sierteelt en foodservice is door gebrek aan afzet veel minder werk voor het personeel. Hierdoor is er vrijwel geen werk voor flexibele arbeidskrachten.

Het vertrek van arbeidsmigranten naar hun land van herkomst zorgt voor arbeidstekorten bij telers van bijvoorbeeld aardbeien, asperges en tomaten.

Wereldrecessie onontkoombaar

Het is nog niet duidelijk of de crisismaatregelen in de verschillende landen weken, maanden of nog langer gaan duren. Dat maakt het volgens Rabobank lastig om de langetermijneffecten van de pandemie in te schatten, vooral voor sectoren die sterk internationaal georiënteerd zijn. Een wereldrecessie lijkt de bank onontkoombaar.

Veranderend eetgedrag

De crisis kan mogelijk leiden tot fundamentele economische veranderingen, denkt de Rabobank. Zo kan het eetgedrag van consumenten veranderen. En mogelijk stuurt de politiek aan op meer zelfvoorziening voor voeding en andere vitale producten. Dat heeft dan gevolgen voor de Nederlandse landbouw die sterk op export is georiënteerd.

Analyse Rabobank

Beeld: ©Rabobank / Rabobank
Verwachting omzetontwikkeling per sector