Polen: Maximale boete fruithandelsbedrijf voor oneerlijke handelspraktijken

In het kader van oneerlijke handelspraktijken heeft het Poolse Bureau voor Concurrentie en Consumentenbescherming (UOKIK) recent de maximale boete van 8,3 mln PLN opgelegd aan het fruithandelsbedrijf T.B. Fruit Polska. In 2017 werd in Polen de wet gericht op het bestrijden van oneerlijke handelspraktijken aangenomen. De boete aan T.B. Polska is de eerste en tegelijkertijd de maximale boete voor oneerlijk gebruik van contractueel voordeel ten opzichte van landbouwers. Eerder vermeden andere verwerkers een boete, omdat zij met UOKiK overeenkwamen hun werkwijze te verbeteren.

©Murawska

De wet ter bestrijding van het oneerlijke gebruik van contractueel voordeel is op 12 juli 2017 in werking getreden. Deze wetgeving is gericht op verbetering van de positie van de boer/teler in de voedselketen en moet meer garanties op een eerlijke betaling voor primaire producenten opleveren. Ondernemers uit de agrofoodindustrie die de wet overtreden,  kunnen een boete krijgen die gelijk is aan 3% van de jaaromzet. UOKiK heeft tot nu toe meerdere zaken in behangeling genomen, in de meeste gevallen hebben verwerkers vrijwillig aangegeven hun praktijk te veranderen en de situatie voor hun leveranciers te verbeteren.

T.B. Fruit Polska is een van de grotere bedrijven die zich bezig houdt met de inkoop van fruit ten behoeve van de productie van appelconcentraat in Polen. Het bedrijf maakt deel uit van de Europese groep van Francoso Corporation en verwerkt naast appels ook kersen, frambozen, appelbessen, aardbeien en zwarte bessen. Na onderzoek constateerde UOKiK dat het bedrijf zich niet aan de gestelde betalingstermijnen voldeed. Betalingstermijnen bij T.B. Fruit Polska kwamen uit op meer dan 100 dagen (waar leveringscontracten maximaal 30 dagen aangaven). Tijdens de onderzoeksprocedure van UOKiK heeft het bedrijf haar praktijk niet willen veranderen, waarop door UOKiK een financiële sanctie is opgelegd van 8,3 miljoen PLN (3% van de jaaromzet). De beslissing is overigens nog niet definitief en er kan door het bedrijf beroep worden aangetekend.

fresh harvested strawberries
©K. Sak Agronom Plants

Een procedure van UOKiK tegen Rauch Polska (onderdeel van de Rauch Fruchtsafte-groep, een van de grootste producenten van vruchtensap in Europa) leverde meer resultaat op voor fruittelers. Het bedrijf kon aan UOKiK onvoldoende duidelijk maken hoe prijzen en betalingen werden vastgesteld, maar gaf tijdens de procedure aan haar praktijken te zullen verbeteren. UOKiK besloot hierop dat de voorgestelde acties van Rauch Polska de situatie van fruittelers zou verbeteren en staakte hierop de procedure. Rauch Polska zal in de toekomst minimumprijzen vaststellen voor de aankoop van fruit en vaste groenteprijzen in de nieuwe contracten hanteren. Het bedrijf zal tevens de betaaltermijnen verkorten, tot maximaal 14 dagen. Het bedrijf verbond zich er ook aan het aandeel rechtstreekse aankopen bij boeren te verhogen. Rauch Polska zal ook met terugwerkende kracht in het geval van overschreden betaaltermijnen de wettelijke rente voor te late betaling vergoeden en gratis trainingen verzorgen die contractanten helpen de documenten die nodig zijn voor de betaling van vorderingen correct aan te bieden. Over de voortgang van de verbeteringen zal Rauch Polska rapporteren aan UOKiK.

Naast T.B. Fruit Polska en Rauch Polska, liepen ook onderzoeken van UOKiK naar andere verwerkers. In de meeste gevallen reageerden ondernemers positief op de brieven van het kantoor, ze brachten wijzigingen in contracten aan, verkortten de betalingstermijnen of beloofden achterstallige betalingen te regelen. In totaal zullen fruitleveranciers meer dan PLN 2,5 miljoen ontvangen van achterstallige betalingen en vertragingsrente van verwerkers die onderzocht werden door UOKiK.

Bron: uokik