Kansen bij stadslandbouw in Chinese megasteden

De landbouwraad van de Nederlandse ambassade in Beijing heeft het rapport Green Cities in China opgesteld in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit marktrapport richt zich op het thema groene steden met een focus op voedselzekerheid en voedselveiligheid in de grote steden.

Shanghai

Om voedselveiligheid en voedselzekerheid te garanderen in Chinese megasteden zijn er nieuwe landbouwconcepten nodig. In het rapport 'Green Cities' leest u de resultaten van het onderzoek dat is verricht naar duurzame concepten als 'Green Buildings', 'Sponge Cities', 'Metropolitan Farming', 'Sustainable Supply Chain' en 'Vertical Farming' in China.

Inspelen op kansen

U leest hoe deze markten eruit zien en welke kansen er liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook geeft het rapport inzicht in hoe Nederlandse bedrijven op huidige en toekomstige kansen kunnen inspelen.

Green ciites

Rapport opvragen

Wilt u het marktrapport 'Green Cities in China' ontvangen? Vraag het per e-mail op bij de Nederlandse ambassade in Beijing.