Handelsmissie China: 200 miljoen euro aan landbouwcontracten

De handelsmissie naar China blijkt voor de Nederlandse land- en tuinbouw van zeer grote waarde. Nederlandse bedrijven hebben tijdens de eerste dagen van de missie al voor bijna 200 miljoen euro aan samenwerkingsakkoorden  gesloten. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) is er van overtuigd dat Nederland met kennis en innovatieve producten een grote bijdrage kan leveren aan de grote voedselvraagstukken in China.

Handel met China

Minister Schouten: “Naast de directe opbrengst zijn de afgelopen dagen erg waardevol geweest om de onderlinge relatie tussen Nederland en China te versterken. Het is mooi om te zien hoe wij met onze kennis van onder meer de Wageningse universiteit en onze hoogwaardige technologie China helpen bij de voedselproductie en het vergroten van de voedselkwaliteit. Bovendien is China met zijn 1,4 miljard inwoners een belangrijke afzetmarkt. Wij kunnen ook van China leren, bijvoorbeeld op het gebied van schaalgrootte, duurzame energie en robotisering.”

Het bezoek van minister Schouten aan China, als onderdeel van een brede kabinetsdelegatie, heeft tot nu toe geleid tot samenwerkingsakkoorden met een waarde van circa 200 miljoen euro. De grootste investeringen liggen op het gebied van babyvoeding, kasteelt (zoals klimaatcontrole en duurzame kassen), pluimvee, verwerken van aardappels, data gedreven agrofood innovatie (om de opbrengst van gewassen te verhogen), bloemen en planten, veredeling en landbouwkundig onderzoek.

Minister Schouten is samen met 72 deelnemers van 42 verschillende bedrijven en kennisinstellingen in China. Nederlandse kennis en technologie zijn hier volop in trek, omdat deze bijdragen aan de voedselzekerheid. Daarnaast is er een toenemende vraag naar Nederlandse duurzame, veilige en gezonde voedselproducten. Dit creëert kansen voor Nederlandse boeren en andere agro-ondernemers. China is voor Nederland de belangrijkste markt voor land- en tuinbouwproducten buiten de EU.

Economische missie China