Gelderland zet in op spoorverbinding met China

Aansluiting van Gelderland aan de Nieuwe Zijderoute – de railverbinding van China naar onder meer Duisburg – betekent een impuls voor agrofoodbedrijven. Dat stelt de Gelderse gedeputeerde Michiel Scheffer. De nieuwe, nog te realiseren overslagterminal bij Valburg kan hierbij een belangrijke rol vervullen. “Gelderland wordt zo de poort van het exporterende Nederlandse bedrijfsleven naar China”, zegt Scheffer.

Michiel Scheffer

Scheffer, D66-gedeputeerde economie in Gelderland, heeft onlangs besprekingen gevoerd in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Hij constateert dat de Chinese autoriteiten erg geïnteresseerd zijn in de plannen voor een railterminal in Valburg. Scheffer: “Als Nederland via Valburg bereikbaar wordt per spoor kunnen Chinese bedrijven daarvan profiteren. Andersom idem dito. Een directe spoorverbinding met China biedt exportkansen voor Nederlandse bedrijven waaronder agrofoodbedrijven uit Gelderland.”

In 2011 reden de eerste goederentreinen van China naar Europa. In dat jaar waren dat er zes, in 2016 al zesduizend. Inmiddels zijn 17 miljoensteden in China via het spoor verbonden met Europa. De Nieuwe Zijderoute kent een zuidelijke route via Kazachstan en een noordelijke via Siberië.

Vol heen, bijna leeg terug

De lading richting Europa bestaat vooral uit IT-producten, auto-onderdelen, kleding en grondstoffen voor de maakindustrie. De treinen rijden nu vaak leeg terug, de bezettingsgraad schommelt rond de 20%. De Chinese autoriteiten zijn daarom naarstig op zoek naar mogelijkheden om de retourtreinen beter te benutten, zegt Scheffer. “Daarbij kijken ze ook naar de mogelijkheden van een nieuwe overslagterminal langs de Waal tussen Arnhem en Nijmegen. Met zo’n terminal is de haven van Rotterdam ook beter bereikbaar.”

Sneller dan over zee

Vervoer van China naar West-Europa

Verreweg de meeste producten worden nog steeds per schip vanuit China naar Europa vervoerd. Transport via het spoor is aanmerkelijk sneller dan via water: 16 dagen in plaats van 36 dagen. Dat geeft volgens Scheffer mogelijkheden voor export van agrofoodproducten. “Transport per vliegtuig is voor bedrijven in deze sector meestal te duur, terwijl de boot er te lang over doet. Kortom, de zijderoute per spoor biedt nieuwe kansen voor bedrijven die afzet zoeken in China.”

Consumptiegedrag verandert

Volgens de Gelderse gedeputeerde verandert het consumptiegedrag in China snel. De middenklasse heeft meer geld te besteden. Voedselveiligheid en –kwaliteit worden steeds belangrijker. Scheffer: “De agrofoodsector in Nederland staat bij de Chinezen in hoog aanzien. Ik ben ervan overtuigd dat de afzet van Nederlandse voedingsmiddelen, zowel vers als lang houdbaar, fors kan stijgen. De logistiek was altijd een hobbel. De Nieuwe Zijderoute is in dat licht bezien een uitkomst. En als er dan ook nog een verbinding wordt gelegd met de overslagterminal bij Valburg is het helemaal mooi.”

Export kindervoeding

Agrologistiek

Er zijn overigens al een flink aantal in Gelderland gevestigde bedrijven die naar China exporteren. Dat zijn bijvoorbeeld Marel Stork Poultry (machines voor vis-, vlees- en pluimveeverwerking), Moba (eiersorteermachines) en Heinz.

Transport per spoor is relatief goedkoop en dus goed voor de concurrentiepositie van deze bedrijven, zegt Scheffer. “De trein kan ook goed worden gebruikt door producenten van kindervoeding, zoals Nestlé, Danone, FrieslandCampina en Mead Johnson Nutrition.”

Zusterprovincie van Hubei

Gelderland is zusterprovincie van de Chinese provincie Hubei. Arnhem is gelieerd aan Wuhan, de hoofdstad van Hubei, een stad met tien miljoen inwoners. Om de economische betrekkingen tussen Gelderse bedrijven en die in Hubei te verbeteren, zijn goede relaties tussen de regionale overheden in beide landen cruciaal. Scheffer: “In China krijgen bedrijven niets voor elkaar zonder tussenkomst van de overheid. Missies naar China met ministers en gedeputeerden in het gezelschap krijgen wel een voet tussen de deur. Die rol wil ik graag vervullen.”

Kansen voor kennisinstellingen

Agrologistiek

Scheffer ziet ook mogelijkheden voor Nederlandse kennisinstellingen. “In de praktijk blijkt dat de slachtlijnen en verpakkingsmachines uit Nederland niet goed worden onderhouden. Het ontbreekt aan kennis, de werkmethodes zijn niet optimaal. Dat zien de Chinese autoriteiten ook. De kwaliteit van het onderwijs moet omhoog. En dat biedt weer kansen voor groene kennisinstellingen zoals Van Hall Larenstein en Aeres.”

Tijdens zijn recente bezoek aan China is Michiel Scheffer benoemd tot visiting professor International Economy aan de Wuhan Business University. Tijdens dit bezoek is ook een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de Wittenborg University uit Apeldoorn en deze Business University.