Shandong toegangspoort voor Rijk Zwaan in China

De Chinese provincie Shangdong heeft een voor de tuinbouw optimaal klimaat en ligt geografisch erg gunstig. Voor het Nederlandse groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan was dat de reden om deze provincie als toegangspoort tot China te kiezen. Dat zegt Weiping Mao, business manager China bij Rijk Zwaan.

Shandong ligt in het oosten van China en telt een bevolking van 98 miljoen mensen op een oppervlakte die vier keer zo groot is als Nederland. Het is een van de dichtstbevolkte gebieden in China en staat op nummer drie van de consumentenmarkt.
De provincie is volgens Mao ook het belangrijkste tuinbouwgebied van China. De tuinbouwproductie en handel is in deze regio groot. De provincie kent dan ook het grootste areaal tuinbouwkassen, beschikt over een groot aantal faciliteiten en de tuinders zijn goed geschoold. “Voor Rijk Zwaan betekent dat deze regio ook een belangrijke afzetmarkt voor groentezaden is.”

Gestart in Shandong

Chinese groentetelers

De Chinese activiteiten van Rijk Zwaan zijn in 2001 in Shandong begonnen. Daarvoor had het bedrijf al enkele jaren onderzoek gedaan naar de markt en de teeltomstandigheden. Inmiddels heeft het bedrijf een groot aantal afnemers. Rijk Zwaan richt zich daarbij niet alleen op de afzet van zaden, maar ook advies aan telers om hun groenten zo optimaal te telen. Het groenteveredelingsbedrijf introduceert kwaliteitsrassen die specifiek bij de Chinese markt en teeltechnieken passen. Door rassen te verkopen met natuurlijke resistenties tegen ziektes en plagen, werkt het bedrijf ook aan het op een hoger niveau krijgen van de voedselveiligheid.

Vorig jaar is Rijk Zwaan gestart met de bouw van een onderzoeksstation in Jimo, dat eveneens in Shandong ligt. Op dit onderzoeksinstituut wil het veredelingsbedrijf de rassen nog beter kunnen testen onder Chinese klimaatomstandigheden en bij steeds geavanceerdere teelttechieken.

Vorig jaar is Rijk Zwaan gestart met de bouw van een onderzoeksstation.

Zestig bedrijven actief in Shandong

Rijk Zwaan is niet het enige bedrijf dat in Shandong is gevestigd. Inmiddels zijn het er meer dan zestig, blijkt uit een rapport over de kansen en mogelijkheden in deze provincie (‘Economic overview and opportunities of Shandong province) . Het rapport, opgesteld door het Nederlandse Business Support Office (NBSO) in Qingdao en Jinan brengt in beeld wat de mogelijkheden zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven in de Chinese provincie.

Voor de agro-foodsector zijn er niet alleen kansen in de tuinbouw, maar ook in de veehouderij. Er bestaat bij de Chinezen veel belangstelling voor modernisering en verduurzaming van de land- en tuinbouw en de voedselindustrie. Dat kan uitmonden in samenwerking en in uitwisseling van techniek en kennis. In Shandong zijn al een groot aantal pilots in de land- en tuinbouw gestart, waarbij ook veelvuldig gebruik wordt gemaakt van Nederlandse kennis.

Visserij speler van formaat

Met een kustlengte van 3.000 kilometer is de visserij in dit deel van China een speler van formaat. Shandong is de nummer een op het terrein van de garnalenvisserij, schaaldieren, de teelt van abalones, slakken en zee-egels. De overheid zet in op het versterken van deze sector, onder meer door het clusteren van visproductie, visserij buiten de 200 mijlszone en op visverwerking. Jaarlijks wordt in Qingdao, dat ook in Shandong ligt, de China Fisheries & Seafood Expo georganiseerd.

Ook voor andere sectoren interessant

Shandong is niet alleen voor bedrijven in de agrarische sector interessant. Het rapport van NBSO meldt ook dat er kansen zijn voor bedrijven in het watermanagement, logistiek, ICT en maritieme bedrijven. Dat geldt ook voor bedrijven in de gezondheidszorg, machinebouw, petrochemische industrie, afvalverwerking en de creatieve industrie.

Via onderstaande link kunt u het volledige raport downloaden.