Over het Landbouwteam

Het landbouwteam in China bestaat momenteel uit 10 mensen, werkzaam in het ambstgebied China (inclusief Hong-Kong) en Mongolië. De landbouwraad in Peking bestaat uit Wouter Verhey en Henk Stigter. Zij worden in Peking ondersteund door Yan Su, Lily Zhang, Pan Mengyao en Gabi Verberg. Op de vier Consulaat Generaals in Shanghai, Guangzhou, Chongqing en Hong-Kong worden zij ondersteund door Nick Hong, Ackles Zhu, Xizhe Hu en Robbie Wang.Daarnaast wordt het gehele team ondersteund door de collega’s in de regio op de 6 Netherlands Business Support Offices (NBSO) in Jinan, Nanjing, Wuhan, Dalian, Qingdao en Chengdu. Voor meer informatie over onze NBSO's, klik hier.

Wouter Verhey - Landbouwraad te Peking

Wouter Verhey werkt sinds september 2018 namens het ministerie van LNV als landbouwraad in Peking met als werkgebied China en Mongolië. Daarvoor was hij vier jaar landbouwraad in India en in een nog verder verleden in Mexico en Polen. Ook heeft hij diverse functies gehad op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Hij begon zijn loopbaan bij Staatsbosbeheer. Lees hier het interview met Wouter Verhey.

HS (klein)

Henk Stigter - Landbouwraad te Peking

Henk Stigter werkt sinds 2017 namens het ministerie van LNV als Landbouwraad in Peking met als werkgebied China en Mongolië. Henk houdt zich voornamelijk bezig met veterinaire en fytosanitaire zaken. Hiervoor werkte Henk onder andere als Agricultural attaché op de Nederlandse Ambassadein Berlijn en als manager Azië op gebied van markttoegang fytosanitaire zaken voor de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA).  Lees hier het interview met Henk Stigter.

YSklein

Yan Su - Landbouwadviseur te Peking

Yan Su is sinds 2016 landbouwadviseur op de Nederlandse Ambassade in Peking. Ze is verantwoordelijk voor markttoegang dossiers voor export vanuit Nederland naar China, beleidswijzigingen en analyse, en de samenwerking tussen de Chinese en Nederlandse overheid. Yan Su is onderdeel van het LNV-team in Peking sinds 2008, in het verleden hield zich bezig met dier-gerelateerde zaken en het organiseren van evenementen en exposities.

Lily Zhang - Landbouwadviseur te Peking

Lily Zhang is landbouwadviseur op de Nederlandse Ambassade in Peking sinds 2014. Lily heeft een achtergrond in horticultuur en marketing. Binnen het LNV-team in Peking houdt zij zich bezig met handelsverzoeken uit Nederland, faciliteert zij de Nederlandse bedrijven in China en houdt ze marktontwikkelingen in de gaten. Zo monitort ze sector ontwikkelingen en gaat opzoek naar kansen in de markt voor Nederlandse bedrijven. Daarnaast vervult Lily ook een pr-functie en neemt ze het voortouw in het opzetten van B2B samenwerkingen en projecten.

Pan Mengyao - Beleidsondersteuner Landbouw te Peking

Pan Mengyao is beleidsondersteuner landbouwzaken op de Nederlandse Ambassade in Peking. Ze is werkzaam op de ambassade sinds 2011 en is onderdeel van het landbouwteam sinds 2015. Mengyao is verantwoordelijk voor de financiële administratie en is het aanspreekpunt en medeorganisator van commerciële exposities. Mengyao heeft een achtergrond in economie met een masterdiploma in Strategic Management van de Franse business school EDHEC.

Gabi Verberg - Managementondersteuner landbouwzaken te Peking

Gabi Verberg is sinds september 2019 de managementondersteuner landbouwzaken op de Nederlandse ambassade in Peking. Gabi houdt zich voornamelijk bezig met administratieve taken, dagelijkse ondersteuning van het LNV-team, en het schrijven en publiceren van nieuwsberichten. Gabi heeft Chinees en Business Studies gestudeerd. Voordat ze op de ambassade werkte, was ze actief als vertaler en journalist.

Nick Hong - Landbouwadviseur te Shanghai

Nick Hong is landbouwadviseur op het Nederlandse Consulaat Generaal in Shanghai, waar hij al werkt sinds 1996. Voor die tijd werkte Nick 13 jaar lang voor de Shanghai Agricultural Academy of Sciences als groetenteler en onderzoeker. Op het Consulaat Generaal faciliteert Nick het Nederlandse landbouw-gerelateerde bedrijfsleven in de regio’s Jiangsu, Zhejiang, Anhui en Shanghai. Tevens organiseert Nick beurzen, conferenties, lezingen en meer in de regio.

Xizhe Hu - Landbouwadviseur te Chongqing

Xizhe Hu is landbouwadviseur op het Nederlandse Consulaat Generaal in Chongqing sinds November 2015. Na het behalen van zijn masterdiploma Greenhouse Horticulture op de Universiteit Wageningen, werkte Xizhe een aantal jaar als consultant voor broeikas groententelers. Xizhe is verantwoordelijk voor de regio’s Chongqing, Sichuan, Shaanxi, Yunnan en Guizhou. De economie en internationale betrekkingen in West-China ontwikkelen ontzettend snel, en hij is daar om het Nederlandse agri-gerelateerde bedrijfsleven te ondersteunen en kansen en ontwikkelingen in kaart te brengen.

Robbie Wang - Landbouwadviseur te Hong-Kong

Robbie Wang is landbouwadviseur op het Nederlandse Consulaat Generaal in Hong-Kong sinds 2013. Robbie is afgestudeerd aan de Universiteit Wageningen en hij heeft jaren gewerkt in de agri-sector in Nederland als in China. In Hong-Kong is Robbie verantwoordelijk voor agro-food gerelateerde business projecten en het organiseren van evenementen. Robbie is actief in Zuid-China bestaande uit Hong-Kong, Guangdong, Guangxi, Fujian en Hainan. Hong-Kong is een vrije handelszone, een havenstad en één van de toegangspoorten tot China. Het ontwikkelde en dynamische business klimaat is van groot belang voor de Nederlandse landbouwsector.

Ackles Zhu - Commercial Officer te Guangzhou

Ackles Zhu is commercial officer de op het Consulaat Generaal in Guangzhou sinds juni 2016. Daarvoor werkte Ackles op het Britse Foreign Commonwealth Office en de US Departement of Commerce waar hij gelijksoortige functies vervulde. Op het Consulaat assisteert Ackles Nederlandse bedrijven die actief in China zijn in de Nederlandse topsectoren zoals landbouw, horticultuur en water. Daarnaast is Ackles het aanspreekpunt voor de Xiamen stadsbestuur.