Terugdringen voedselverlies topprioriteit in China

Terugdringing van voedselverliezen, zowel post-harvest als verderop in de keten, heeft komende jaren hoge prioriteit in China. Het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Peking voert een studie uit naar de marktkansen voor Nederlandse bedrijven bij het voorkomen van voedselverliezen.

De aandacht voor voedselverspilling begon in China bij de alsmaar groeiende afvalbergen, vooral in de grote steden. Door een betere afvalscheiding kwam er ook meer inzicht op voedselafval. Het afval nam bijvoorbeeld in Shanghai in de laatste jaren met 27,5% toe. Dit wordt vooral veroorzaakt door de cateringsector, waar meer dan een derde van het voedsel wordt weggegooid, tegenover een gemiddelde van 12%. Tussen 2010 en 2019 groeide de cateringsector door de toegenomen welvaart met ongeveer 150% (omzet 600 miljard euro).

Lees verder onder foto

Bijgerechten bij diner
Bijgerechten bij diner

In China staat voedselverspilling hoog op de politieke agenda nadat president Xi Jinping dit verlies schokkend en verontrustend noemde. Volgens het WWF China, werd in 2015 17 tot 18 miljoen ton voedsel verspild, genoeg om 30 tot 50 miljoen mensen te voeden.

Minder bestellen

Vooral bij grote diners is de verspilling met 38% groot. Chinese gastheren willen voorkomen dat aan het einde van de maaltijd alle borden leeg zijn. De overheid is nu met de ‘N-1’-campagne gestart om één gerecht minder te bestellen dan het aantal mensen aan tafel. Dit is in 2019 geïntroduceerd bij diners die de overheid aanbiedt en wordt nu uitgerold naar het algemene publiek.

‘Boetes voor restaurants die klanten verleiden om meer te bestellen dan nodig is’

Aanvullend heeft China in april 2021 wetgeving voorgesteld waarin restaurants 10.000 yuan (1.200 euro) boete kunnen krijgen als ze klanten verleiden om meer te bestellen dan nodig is en hun beleid hierop niet aanpassen. Daarnaast wordt gekeken of restaurants (ook online) informatie moeten gaan verstrekken over de aanbevolen porties. De Chinese overheid onderzoekt of het mogelijk is om wetgeving te introduceren die voedselverspilling tegengaat, bijvoorbeeld door verschillende portiegroottes aan te bieden. Ook overweegt de overheid media te verbieden om aan te zetten tot voedselverspilling.

Monitoren van verliezen

In bedrijfsrestaurants zijn de eerste stappen gezet met behulp van Artificial Intelligence om beter te monitoren waar het voedselverlies precies plaatsheeft en om zo een betere voorspelling te maken van de te bereiden voedselhoeveelheden. Er zijn overigens voorbeelden dat dit ver gaat, waarbij werknemers die structureel te veel opscheppen worden aangesproken of hun namen intern worden gepubliceerd.

‘Bedrijfsrestaurants experimenteren met Artificial Intelligence om beter te monitoren waar voedselverlies plaatsvindt’

In 2019 heeft Shanghai strikte regelgeving geïntroduceerd, die zowel het bedrijfsleven als de bevolking verplicht om afval, waaronder etensresten, te scheiden in vier categorieën: voedsel (groen), herbruikbaar afval zoals papier, glas en metaal (blauw), gevaarlijk afval (rood) en restafval (zwart). Groen afval nam in de eerste twee maanden nadat de wetgeving van kracht werd tot 9.200 ton per dag toe. Dit systeem van afvalscheiding wordt nu als pilot uitgerold in 46 andere steden.

China investeert de afgelopen jaren fors om tot een betere afvalscheiding te komen, en zo de hoeveelheid storting van vuilnis terug te dringen. Uit onderzoek van de OECD blijkt dat in grote steden zoals Shanghai en Beijing de hoeveelheid etensresten ongeveer 70% van het stedelijk afval uitmaakt. Door een betere scheiding wordt voedselafval nu veel meer dan voorheen verwerkt tot biobrandstof, biogas en kunstmest.

Lees verder onder foto

Afvalscheiding
Afvalscheiding

Te weinig verwerkingscapaciteit

Er zijn nog wel uitdagingen. Zo produceert Shanghai bijvoorbeeld meer dan 9.200 ton per dag voedselafval, terwijl er een verwerkingscapaciteit is van 5.000 ton per dag is. De rest gaat naar restafval, wat resulteert in extra emissies. Een tweede uitdaging is dat er te veel restproducten bij zitten, zoals plastic schaaltjes en te veel zout, waardoor het niet geschikt is voor compostering.

China experimenteert volop met nieuwe technieken zoals bijvoorbeeld het omzetten van etensresten in voedsel voor de kweek van insecten. De eiwitten en vetten van de insecten kunnen weer in de voedselketen worden gebruikt. Vooralsnog vooral in de diervoeder- en petfoodindustrie, maar op termijn wellicht ook als grondstof voor de humane voedselketen.

Lees verder onder infographic

Omvang voedselverspilling in China
Omvang voedselverspilling in China

De Nederlandse ambassade voert op dit moment een studie uit naar de marktkansen voor Nederlandse bedrijven bij het voorkomen van voedselverspilling in China. De studie richt zich in eerste instantie op Shanghai, omdat voedselverspilling vooral in grote welvarende steden speelt, en Shanghai bovendien voorloper is in afvalscheiding. Deze studie komt in de loop van juli 2021 beschikbaar.

Studie over ontwikkeling koude keten

Ook heeft de ambassade een studie uitgevoerd naar de ontwikkelingen in de koude keten. Deze is vooral gericht op de versmarkt (groenten en fruit) en de kansen die Nederlandse technologie heeft op de Chinese markt. Ook in de vers keten gaat nog veel voedsel verloren. China realiseert zich dat en heeft in veel provincies subsidieprogramma’s lopen om de keten te versterken. De studie is op te vragen door een email te sturen naar pek-lnv@minbuza.nl

China wil komende jaren meer zelfvoorzienend worden. Het land is nu een grote importeur van voedsel. In het onlangs vastgestelde 14e vijfjarenplan wordt het terugdringen van voedselverliezen in de keten daarom als een belangrijk onderwerp aangemerkt. Deel van de verliezen wordt in China veroorzaakt door de nog alom aanwezige kleinschalige landbouw en het ontbreken van goede bewaartechnologie.

Investeren in agroparken

Om de voedselverliezen tegen te gaan, wil China in 300 agroparken investeren om de opslag, verwerking en distributie te verbeteren. Er is berekend dat in China in circa 35 miljoen ton graan verloren gaat voor de verwerking. Dit komt overeen met 5% van de Chinese productie. In groente en fruit liggen deze percentages met 25% een stuk hoger. Als minder landbouwproducten verloren gaan, kunnen de boeren ook meer verdienen. Dat draagt bij aan de versterking van de plattelandseconomie.

Op 26 april 2021 hield het Chinese ministerie van Landbouw en Platteland een seminar, in voorbereiding op de UN Food Systems Summit. In deze bijeenkomst werd aangegeven hoe het vijfjarenplan bijdraagt aan een duurzaam voedselsysteem, onder andere door de post-harvest verliezen te verminderen.

Kansen Nederlands bedrijfsleven

Concluderend: terugdringing van voedselverliezen in China, zowel post-harvest als verderop in de keten, heeft komende jaren prioriteit. Het beleid wordt aangescherpt en er komt subsidie beschikbaar om de transitie te faciliteren. De kansen van het Nederlandse bedrijfsleven zitten zowel in een betere verwaarding van reststromen als terugdringing van post-harvest verliezen in de logistieke keten. Ook de koude keten komt uitdrukkelijk in beeld.

Landbouwteam China
E-mail: pek-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriBeijing

Juni 2021

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Mondiale aanpak van voedselverliezen. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.