China zoekt steun in Nederland in strijd tegen verzilting

In China is verzilting door klimaatverandering en verkeerde drainage een groot probleem. Zowel in China als Nederland lopen onderzoeken naar oplossingen. Het Chinese ministerie van Landbouw en Plattelandszaken (MARA) wil graag met Nederland samenwerken op dit onderwerp. Zo zijn er kansen voor export van zouttolerant uitgangsmateriaal van Nederland naar China.

Verzilting is een wereldwijd probleem, dat versterkt wordt door klimaatverandering en een groeiende wereldbevolking. Door klimaatverandering neemt de temperatuur toe, waardoor ook de verdamping en verzilting toenemen. En dat zorgt ervoor dat de voedselproductie terugloopt. Het is een grote uitdaging in het kader van mondiale voedselzekerheid en klimaat om in eerste instantie verzilting tegen te gaan en meer op zouttolerante gewassen in te zetten. Hiermee blijft voedselproductie mogelijk, ondanks de hogere zoutwaarden in de bodem. In China is ongeveer 100 miljoen hectare verzilt, waarvan 37 miljoen hectare in agrarisch gebruik.

Verzilte grond in China
Beeld: Creative Commons Attribution 4.0 International
Overzicht van verzilte grond in China 1. Extreem dorre zoute bodem in het binnenland; 2. Dorre zoute bodem van het binnenland; 3. Semi-dorre zout bodem van het Inner-Mongolië-plateau; 4. Semi-dorre en semi-vochtige zoute bodem in de noordoostelijke vlakte; 5. Semi-dorre en semi-vochtige zoute bodem van Huanghuaihai vlakte; 6. Kustzout bodem; 7. Alpen- en droge zoute bodem van het Tibet-plateau; 8. Tropisch en subtropisch kweldergebied.

Verkeerde drainage

Verzilting speelt niet alleen in de kustregio van China. Het grootste probleem ligt in het noorden, in het stroomgebied van de Gele Rivier. Verkeerde drainage en irrigatie is een van de grootste oorzaken van verzilting. Volgens de Wereldbank loopt 24% van het geïrrigeerde land in de wereld risico op verzilting. Dit komt overeen met 60 miljoen hectare.

Bij verkeerde irrigatie en drainage is de verdamping groter is dan de neerslag, waardoor het zout niet kan wegstromen. Dit speelt vooral bij de Gele Rivier in China. Bovendien is het water in China schaars, waardoor mogelijk ook water van mindere kwaliteit wordt gebruikt voor beregening.

Een oplossing is zogeheten dubbele drainage. Daarbij wordt via de diepste drainage voorkomen dat door opwaartse druk verzilting ontstaat. Tegelijkertijd zorgt de bovenste drainage ervoor dat goede afvoer van water wordt bespoedigd, zodat het zout wegspoelt.

'Een terrein waar Nederland kan samenwerken met China is zouttolerante aardappelen. China is met een productie van 100 miljoen ton de grootste aardappelproducent in de wereld'

Bodemkwaliteit het belangrijkst

Maar de strijd tegen verzilting begint allereerst bij een goede bodemkwaliteit. Door meer organisch materiaal in de bodem te brengen, wordt verzilting tegengegaan. Want hiermee komen meer bacteriën in de bodem die ook verzilting tegengaan. In Inner-Mongolië worden proeven gedaan om stalmest en extra stro aan de bodem toe te voegen. Bij goed bodembeheer moet ook aan goede gewasrotatie worden gedacht.

Zouttolerante rijst

Een van de oplossingen is om meer zouttolerante gewassen te telen. In China zijn er voorbeelden van hybride rijstvarianten en van mais en katoen die in brak water kunnen groeien. In kustzones, zoals in Shandong, is de kwaliteit van het water ook een probleem, maar dan in verband met brak water. Daarom worden hier bijvoorbeeld testen gedaan met het verbouwen van rijst in brak water.

China

Zouttolerante aardappelen

Een terrein waar Nederland kan samenwerken met China is zouttolerante aardappelen. China is met een productie van 100 miljoen ton de grootste aardappelproducent in de wereld. Het productiegebied ligt in het noorden van China, in onder meer Inner-Mongolië, ook rond het stroomgebied van de Gele Rivier.

Het Chinese ministerie van Landbouw en Plattelandszaken (MARA) wil graag met Nederland samenwerken op dit onderwerp, omdat Nederland ook te maken heeft met verzilting. En vanwege de Nederlandse reputatie op het gebied van uitgangsmateriaal. Zo zijn er kansen voor zouttolerante pootaardappelen in China.

Samen onderzoek doen

Aan de andere kant is zouttolerante mais mogelijk interessant voor Nederland. Bij de WUR wordt ook onderzoek gedaan naar zouttolerante gewassen. Dit biedt kansen om gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar dergelijke gewassen. Er is namelijk nog veel onderzoek nodig naar zouttolerante gewassen, waar op gezamenlijke kennis kan worden voortgebouwd.

Contact

Landbouwteam China
Email: pek-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriBeijing

November 2022

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Klimaattop COP27. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.