China onderkent belang van groen in de stad

De Chinese overheid onderneemt actie om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren. Met succes. Uitbreiding van het areaal groen in dichtbevolkte steden staat ook hoog op de agenda. Zo breidde Peking tussen 2016 en 2020 het areaal groen uit met meer dan honderd parken.

China heeft wat met groen. De meeste steden maken een groene indruk. Stedelijk groen ziet er altijd verzorgd uit en wordt intensief onderhouden. Van extensivering van het groenonderhoud is in China nauwelijks sprake. Parken worden in China intensief gebruikt. Niet gek, want vrijwel niemand in de grote steden heeft een tuin.

Een eekhoorn in het Tiantan Park in Peking
Een eekhoorn in het Tiantan Park in Peking

Belang van groen

Het belang van groen in de stad wordt steeds beter onderkend. Voor recreatie en ontspanning uiteraard, maar ook ter bestrijding van fijnstof, voor koeling en opname van water en voor de biodiversiteit in de stad.

Keerzijde groei bevolking

De Chinese economie heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende groei doorgemaakt. Deze groei had echter ook een keerzijde. Milieuvervuiling nam toe wat voor de stedeling vooral zichtbaar en voelbaar werd door de verslechtering van de luchtkwaliteit. De beelden van smog in Peking gingen de hele wereld over.

In 2008 is de Amerikaanse ambassade in Peking begonnen met het online zetten van de luchtkwaliteit. Elk uur werd de luchtkwaliteitsindex (AQI) en het PM2.5-niveau getweet. Dat trok veel aandacht van de bewoners van Peking. 

Landelijk net van meetpunten

De Chinese overheid reageerde op de zorgen van de bevolking en rolde landelijk een net uit van AQI-meetpunten. De AQI werd een van de belangrijkste indicatoren om de levenskwaliteit en het milieu te verbeteren. Industrie werd uit steden verbannen en ook andere fijnstof-bronnen werden aangepakt.

In grote steden rijden nu alleen nog maar elektrische scooters en het aantal elektrische auto’s neemt snel toe. Het gebruik van steenkool als brandstof in en om de stad, bijvoorbeeld door elektriciteitscentrales, is verboden. Uit gegevens van het ministerie van Ecologie en Milieu blijkt dat het landelijk gemiddelde PM2,5-niveau met 58% is gedaald van 72 μg/m³ in 2013 naar 30 μg/m³ in 2021.

Een van de maatregelen die de Chinese overheid nam ter verbetering van de luchtkwaliteit was de aanplant van veel meer groen in de steden. In 2013 bedroeg de oppervlakte groen in de stad 2,4 miljoen hectare, in 2020 was dit 3,3 miljoen hectare.

Hoeveelheid groen in de stad (bron: China Statistical Yearbook 2001-2021)
Year

Area of green land

(mln hectare)

Number of parks

Area of parks

(mln hectare)

2000 0.87 4,455 0.08
2005 1.47 7.077 0.16
2010 2.13 9,955 0.26
2013 2.43 12.401 0.33
2015 2.67 13,835 0.38
2020 3.31 19,823 0.54

Peking breidde tussen 2016 en 2020 de hoeveelheid stedelijk groen uit met 102 parken en 11.000 hectare wetland. De wetlands hebben behalve een milieu- en recreatieve functie ook een waterbergende functie. Deze groene trend zet door. Peking heeft bijvoorbeeld de ambitie om tot 2025 68 nieuwe parken te creëren en 50 kleinschalige wetlands te herstellen.

Parken in Peking (getoond in groene zone en rode stippen voor kleine parken), Baidu Map
Parken in Peking (getoond in groene zone en rode stippen voor kleine parken), Baidu Map

Stedelijke wetlands maken onderdeel uit van het sponge city program van de Chinese overheid. Hoofddoel is verbetering van de waterhuishouding. Daarnaast zijn ze bedoeld om ruimte te bieden aan natuur in de stad. Het beschermen en onderhouden van deze ecosystemen komt ook de burgers ten goede doordat de stad er aantrekkelijker door wordt: betere water- en luchtkwaliteit, meer biodiversiteit, beter microklimaat (koeling) en meer recreatieve mogelijkheden.

Voedselvoorziening

China verstedelijkt steeds verder. Nu al woont meer dan 50% in de stad, en de verwachting is dat dat rond 2030 zo’n 70% is. De voedselvoorziening, vooral de dagelijkse logistiek van versproducten, is een van de grote uitdagingen waar de Chinese megasteden zich voor gesteld zien. Dit werd extra duidelijk tijdens de COVID-uitbraak begin 2000, toen de logistiek in het land plotseling tot stilstand kwam en grote steden met hun vers-voorziening in de problemen kwamen.

Impuls vers-productie

Vers-productie in en om de stad heeft hierdoor een impuls gekregen. Neem Guangzhou, de hoofdstad van de provincie Guangdong, met meer dan 18 miljoen inwoners qua omvang de vijfde stad van China. Deze stad focust sterk op vers-productie in en om de stad. De totale vers-productie komt momenteel overeen met de vraag.

Project Vegetable Basket

Een van de succesfactoren is de oprichting van het Vegetable Basket-project. Dat wordt geleid door de provinciale overheid van Guangdong en omvat de Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao. Het project speelt een cruciale rol in de agrotoeleveringsketen in die gebieden. Het is een serviceplatform en open voor onder meer productie- en verwerkingsbedrijven en distributiecentra. Voor het distributiesegment heeft het project Vegetable Basket fysieke en e-commercewinkels gecombineerd. Dit project heeft de voedselproductie en logistiek in en rond de stad een enorme impuls gegeven en de voedselverliezen sterk teruggebracht.

Lees verder onder foto

Een van de offline winkels gelanceerd door het project Vegetable Basket
Een van de offline winkels gelanceerd door het project Vegetable Basket

De productielocaties vormen populaire bestemmingen voor stedelingen die er recreëren en plezier beleven aan het zelf oogsten van groente en fruit. Er zijn nu 110 productielocaties binnen de gemeentegrenzen van de stad Guangzhou.

Ook is er aandacht voor agrarisch onderwijs. De studenten vragen vaak: ‘groeit een watermeloen aan een boom of in de grond? En ‘waarom zijn tomaten soms rood en soms geel’? Het Agriculture Park laat studenten zelf groenten planten en oogsten en wil het belang benadrukken van het vermijden van voedselverspilling in ons dagelijks leven.

Nie Yushan is boswachter van Ant Forest no. 1 zone.
Nie Yushan is boswachter van Ant Forest no. 1 zone.

Ant Forest project

Woestijnvorming is een van de problemen waar China mee kampt. In augustus 2016 lanceerde Alipay, een van de meest populaire online betalingsplatforms in China, een programma genaamd Ant Forest. Het programma draagt bij aan het verbeteren van het milieu door gebruikers aan te moedigen milieubelastende activiteiten terug te dringen en zo bij te dragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld door meer het openbaar vervoer te nemen en meer te recyclen. Door punten te sparen kun je bomen ‘verdienen’ die dan in jouw naam geplant worden.

Volgens de gegevens die in 2021 door het ministerie van Ecologie en Milieu zijn vrijgegeven heeft Ant Forest sinds de lancering in 2016 meer dan 613 miljoen mensen ertoe aangezet om deel te nemen aan CO2 reducerende activiteiten. Dat heeft meer dan 20 miljoen ton gegenereerd aan groene energie.

Gezonde levensstijl

Liu Xiaoming is medewerker van de Netherlands Business Support Office in Qingdao, provincie Shandong en actief deelnemer aan het Ant Forest Project.

Xiaoming zelf zegt hierover: “Gedreven door het idee om meer bomen te planten via Alipay's Ant Forest-project, word ik aangemoedigd om een gezondere en koolstofarmere levensstijl na te streven. Om meer groene energie te verdienen, neem ik vaker het openbaar vervoer in plaats van de taxi, zoals de bus (80 gr per rit) of metro (52 gr per rit). Ook ben ik meer gaan lopen (1 gr per 60 stappen). Afgedankte elektrische apparaten, kleding, boeken en ander afval recyclen levert regelmatig niet alleen groene energie op, maar ook positieve energie. Hiermee verdien ik ook weer punten. Mijn eerste boom werd op 31 mei 2019 in Inner-Mongolië geplant en kostte 76.096 gr aan groene energie. Sindsdien heb ik 32 certificaten verdiend, waarmee onder andere 14 bomen zijn geplant. Ik sta op de tweede plaats in mijn Ant Forest vriendengroep.”

Landbouwteam China
Email: pek-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriBeijing

Juni 2022

Meer informatie

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Groene en gezonde steden. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.