Grote markt voor vleesalternatieven in China

Vanuit het Chinese beleid neemt de aandacht voor plantaardige eiwitten toe, vooral als gevolg van de negatieve aspecten van de toenemende vleesconsumptie. Net als elders zijn er in China zorgen over de toename van obesitas, onder andere door die toenemende consumptie van vlees.

China heeft een hele lange traditie in het eten van plantaardige eiwitten. Tofu en sojamelk zijn traditionele ingrediënten in de Chinese keuken. Een belangrijk deel is de consumptie van verse tofu, die ruim beschikbaar is in supermarkten. Veel Chinezen zien tofu echter niet als vleesvervanger, maar meer als een aanvullende eiwitbron tijdens de maaltijd.

Vleesconsumptie stijgt

Oorspronkelijk werd in China weinig vlees gegeten, maar door de groei van de welvaart stijgt de vleesconsumptie en dan met name varkensvlees. Een nieuwe ontwikkeling is de groeiende interesse bij de millennials in de grote steden naar de nieuwe generatie plantaardige eiwitproducten.

Lees verder onder foto

Winkelschap met tofu variëteiten in lokale supermarkt
Beeld: ©Landbouwteam China
Winkelschap met tofu-variëteiten in lokale supermarkt

Naast obesitas krijgen de klimaataspecten van de veehouderij steeds meer aandacht. President Xi heeft bepaald dat China in 2060 klimaatneutraal moet zijn. Op het Nationale Congres van 2020 riep Sun Baopguo, lid van de Chinese People’s Political Constructive Conference, op meer te investeren in vleesalternatieven. Hij riep op om daar meer onderzoek naar te doen en publiekscampagnes te organiseren om zo een eiwittransitie in gang te zetten. In december 2020 zijn de eerste vrijwillige standaarden voor plantaardige vleesalternatieven geïntroduceerd. Deze standaarden geven definities , technische eisen en richtlijnen met betrekking tot labelling, transport en bewaring.

Groeiende markt

De markt voor plantaardige voedingsproducten in China ligt tegen de $10 miljard per jaar en kan volgens Euromonitor in 2023 groeien naar $12 miljard. Deze markt groeit met 15% per jaar. Dat is minder dan in het westen, maar gezien de omvang van de Chinese markt biedt dit zeker interessante kansen.

China is verreweg de grootste markt voor plantaardige vleesalternatieven in de Asia-Pacific. Op dit moment gaat het echter nog om een nicheproduct voor de hoge inkomensklasse. Volgens Zhenmeat, een Chinese startup, behoort 90% van hun klanten tot de groep milllennials. Van de consumenten van plantaardige vleesalternatieven woont circa 45% in de zogeheten tier-1 steden (Beijing, Shanghai, Guangzhou en Shenzhen) en 35% in de tier-2 steden (de 16 opvolgende steden). Dat is niet verwonderlijk, omdat de bevolking in deze steden welvarender is en plantaardige vleesproducten meestal duurder zijn dan de echte vleesvarianten.

Grote sojaproducent

China is een grote producent van non-GMO soja. Het land produceert ongeveer 50% van de mondiale soja-extracten, mede om de non-GMO soja beter te verwaarden. Deze soja-extracten zijn belangrijke ingrediënten voor plantaardige vleesproducten. Circa 70% van deze producten is gebaseerd op soja. De overige 30% bevat vooral tarwegluten, erwten en paddenstoelen als hoofdingrediënt. De Chinese markt voor plantaardige vleesalternatieven is volgens Euromonitor de grootste in de wereld.

Nationale en internationale spelers

Het is een markt met veel spelers, zowel internationale als nationale bedrijven. Internationale spelers in China zijn Beyond Meat, met een productielocatie bij Shanghai, Unielevers Vegetarische Slager en Cargill met PlantEver ‘rundvlees’-reepjes. Nestlé heeft plantaardige alternatieven voor typische Chinese gerechten. Het is voor de internationale spelers essentieel in te spelen op lokale smaak en toepassingen. In China gaan bedrijven het niet winnen met vegetarische hamburgers. 

Lees verder onder foto

Dumplings
Beeld: ©Pixaby
Dumplings

Veel startups

Ook is er al een flink aantal Chinese startups actief zoals Zhenmeat, Whole Perfect Food en Starfield. Deze bedrijven richten zich vooral op gerechten voor de traditionele Chinese keuken, zoals dumplings en hotpot. Volgens de China Plant Based Foods Alliance zijn er nu tegen de honderd startups in deze sector. Geen van deze bedrijven heeft een marktaandeel boven de 3%.

In China wordt veel buiten de deur gegeten, zeker als je dat met Nederland vergelijkt. De meest succesvolle startups gaan dan ook samenwerkingsverbanden aan met restaurantketens zoals Wagas of Hey Tea.

'De Chinese visie op GMO-voeding is vergelijkbaar met die in Europa'

Ook in China is sprake van een (Novel) food-wetgeving. Als plantaardige producten op de markt komen, moeten ze eerst worden goedgekeurd door de National Health Commission (NHC). Het is veel gemakkelijker om non-GMO producten op de markt te brengen, waarbij de goedkeuring één tot twee jaar duurt. Bij GMO-producten is dat zeven jaar, als dat al lukt. De Chinese visie op GMO-voeding is vergelijkbaar met die in Europa.

Consumenten in grote steden

De ontwikkelingen in China op het gebied van plantaardige vleesalternatieven bieden zeker kansen voor internationale spelers. Zoals eerder toegelicht, is een aantal reeds actief op de Chinese markt. De verwachting is dat het gebruik van plantaardige eiwitten komende jaren groeit, omdat de consument, zeker in de grote steden, er steeds meer voor open staat. Maar ook omdat de overheid hier meer op gaat inzetten, met name gedreven door de negatieve klimaat- en milieuaspecten van de vleesproductie.

China is een enorm land is met grote verschillen in welvaartniveau. Het is daarom voor bedrijven, zeker voor nieuwkomers, van belang om zich goed te oriënteren en vervolgens bewust te kiezen voor een bepaalde regio.

Webinar en sectorstudie

Begin van dit jaar organiseerde de innovatieafdeling van het Consulaat-Generaal in Shanghai een webinar en een roadshow over alternatieve eiwitten. Het webinar is terug te zien. Als een vervolg op deze activiteiten laat de Nederlandse ambassade volgend jaar een studie uitvoeren om de Chinese markt in kaart te brengen. Doel is om marktkansen voor het Nederlandse bedrijfsleven te identificeren. Als u interesse heeft in de markt voor plantaardige eiwitten, kunt u een bericht sturen aan pek-lnv@minbuza.nl

Landbouwteam China
E-mail:
pek-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriBeijing

November 2021

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Eiwittransitie wereldwijd. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.