COV versterkt positie in China

De recente afspraken over samenwerking tussen de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en haar Chinese zusterorganisatie Chinese Meat Association (CMA) bieden uitzicht op afzetverruiming van Nederlandse vleesexporteurs in China. Dat zegt COV-voorzitter Jos Goebbels.  

Jos Goebbels
Beeld: ©COV
Jos Goebbels

De overeenkomst tussen de Nederlandse COV en de Chinese CMA is onlangs op een belangrijke beurs in Qingdao ondertekend. Goebbels zette graag zijn handtekening. Langjarige afspraken over samenwerking zijn volgens hem van fundamentele betekenis voor de positie van de Nederlandse vleessector in China.

Goebbels: “China is op dit moment vooral voor afzet van varkensvlees van belang. We werken hard aan markttoegang voor kalfsvlees en rundvlees. Een goede relatie tussen de vleessectoren in beide landen kan positief uitwerken op de besluitvorming over markttoegang.”

Uitwisseling van kennis

In de samenwerkingsovereenkomst hebben de twee vleesorganisaties afspraken gemaakt over de uitwisseling van kennis op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteitszorg, duurzaamheid en diergezondheid. De overdracht van kennis gebeurt in de vorm van seminars, audits en bezoeken over en weer.

Volgens Goebbels is de Chinese vleessector zeer geïnteresseerd in integrale kwaliteitssystemen die de laatste jaren in Nederland zijn ontwikkeld, zoals Vitaal Kalf en Holland Varken. “De Chinese overheid wil naar hogere standaarden op het gebied van voedselkwaliteit en voedselveiligheid. De vleesbedrijven proberen daar aan te voldoen, maar missen de kennis. Aan ons om hen daarbij te ondersteunen.”

China
Beeld: ©COV
Ondertekening

Verschillende standaarden

Hij wijst erop dat kopiëring van de Nederlandse kwaliteitssystemen voorlopig niet aan  de orde is. Daarvoor lopen de standaarden die in Nederland en China  worden gehanteerd, te ver uit elkaar. “De Nederlandse vleessector heeft er decennia over gedaan om op het huidige kwaliteitsniveau te komen. Dat kun je niet zomaar in China introduceren. Nodig is een stap-voor-stap aanpak. Daar gaan we dan ook vanuit bij de invulling van het uitwisselingsprogramma met de CMA.”

Oren, neuzen en poten

De Chinese markt is op dit moment vooral voor de varkensvleessector van belang. Bijproducten waarvoor in Europa weinig belangstelling bestaat, zoals oren, neuzen en poten, zijn bij de Chinese consument erg populair. De vraag naar luxere onderdelen van het varken, bijvoorbeeld buiken, neemt overigens toe.

De totale waarde van de Nederlandse varkensvleesexport lag in 2016 rond de €600 miljoen. Dit jaar is de export wat afgenomen, omdat het land in 2016 ruim had ingekocht.

Vraag op lange termijn

COV-voorzitter Goebbels gaat ervan uit dat op lange termijn vraag blijft naar Nederlands varkensvlees. “China wil door schaalvergroting toe naar een verhoging van de binnenlandse productie – die ontwikkeling is nu gaande -, maar de Chinese varkenshouderij is nog lang niet toe aan zelfvoorziening. Import blijft nog heel lang nodig.”

China
Export varkensvlees naar China

Kalfsvlees en rundvlees

De overeenkomst tussen COV en CMA kan indirect een positief effect hebben op de onderhandelingen tussen de Chinese en Nederlandse autoriteiten over markttoegang voor kalfsvlees en rundvlees uit Nederland. Markttoegang voor kalfsvlees is volgens Goebbels in zicht, “maar definitieve zekerheid hebben we pas als alle betrokken autoriteiten hun handtekening hebben gezet”.

Goebbels verwacht dat de grens van China begin 2018 open gaat voor kalfsvlees. Vervolgens moeten beide landen een akkoord bereiken over rundvlees. De COV-voorzitter hecht veel belang aan de export van kalfsvlees en rundvlees naar China. “Door de stijging van de welvaart verandert het consumptiepatroon in China. De vraag naar rundvlees neemt toe. Markttoegang is voor onze leden dan ook zeer belangrijk.”