Embrapa, het nationale landbouwonderzoeksinstantie van Brazilië

Embrapa, het nationale landbouwonderzoeksinstantie van Brazilië,  ondergaat de zwaarste bezuinigingen in diens 45-jarig bestaan. Na jarenlang korten op onderzoeksprojecten, is nu het personeel aan de beurt.

Embrapa is het grootste wetenschappelijke instituut van Brazilië, met bijna 10.000 werknemers, waarvan één kwart onderzoekers zijn. Van diens begroting over 2018 van ong. R$ 3,5 miljard BRL (tegen € 900 miljoen euro) is 85% bestemd voor personeel, terwijl nog maar 2% daarvan naar onderzoek gaat - het laagste percentage sinds 2010 en 31% minder dan in 2016. Minister Blairo Maggi verklaard dan ook dat Embrapa “van vergane glorie leeft” en dat bezuiniging onder het personeel hard nodig zijn. Men verwacht in dit verband een  20% personeelsreductie over de komende jaren, naast het sluiten van enkele regionale onderzoekscentra. Als antwoord op deze huidige situatie is er thans een wetvoorstel in omloop in het nationaal congres voor de oprichting van EmbrapaTec, een consultancy-tak van Embrapa, om inde toekomst inkomen te genereren.