Minister Schouten haalt politieke banden aan op G20 in Argentinië

Carola Schouten was op 27 en 28 juli in Buenos Aires met de ministers van landbouw van de G20-landen. Die spraken over actuele wereldwijde vraagstukken op het gebied van agro en voedsel. Argentinië heeft dan ook “Sustainable Food Future”’ als één van de drie G20 prioriteiten gekozen. Nederland is dit jaar als G20 gastland uitgenodigd, en leverde een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de ministeriele verklaring.

De internationale handel en een duurzaam gebruik van de grondstoffen en de bodem voor duurzame voedselsystemen stonden voorop bij deze G20-bijeenkomst. Minister Schouten haalde belangrijke banden aan in gesprekken met de landbouwministers van Argentinië, Japan, Australië, en in en marge-gesprekken. Verder had zij ontmoetingen met belangrijke Argentijnse vertegenwoordigers uit de landbouwsector, en ook met een aantal jonge boeren. Ze gaven haar een breed beeld van de Argentijnse agro-sector, het no-till-landbouwsysteem, en het belang daarvan voor een duurzame bodem. 

De minister heeft gesproken met de Argentijnse minister van landbouw Luis Miguel Etchevehere. Hij bedankt Nederland meermaals voor de grote steun internationaal: in de OECD, in de WTO, het IMF. Hij gaat in op de huidige financieel-economische context in Argentinië en de verbeteringen die de overheid daarin zoekt, in het bijzonder ook in de agro, om het land er economisch weer bovenop te helpen. De inflatie moet omlaag, het begrotingstekort naar beneden, net als de belastingen. Om competitiviteit in de sector te stimuleren en samen problemen aan te gaan zijn 30 sectortafels ingesteld. Er is (weer) een nauwe band met de producenten; ook president Macri is hier regelmatig bij betrokken.

De handelsrelaties zijn heel belangrijk, Nederland is de toegangspoort naar de EU, zo bevestigde de Argentijnse minister ook weer. Argentinië positioneert zichzelf na jaren protectionisme weer in de internationale handel, en wil de voedselproductie verbeteren en verhogen – van 450 miljoen naar 600 miljoen bereik. Elektronisch certificeren is voor Argentinië een interessant instrument, waar Nederland op samenwerkt.

De ministers spraken ook over de ontwikkeling van een agro-innovatiehub, vergelijkbaar met WUR-campus en Food Valley. Argentinië heeft al contacten met Nederland, en wil graag samenwerken op governance/structuur, en aantrekken van (buitenlandse) investeerders.