NL G20-agrodelegatie in Argentinië; bezoek aan ExpoAgro 2018

De Nederlandse G20 agro-delegatie heeft deelgenomen aan de eerste G20-agro-bijeenkomst in Rosario, in het landbouwhart van Argentinië. Het Argentijnse G20-voorzitterschap heeft als één van de prioriteiten “een duurzame voedseltoekomst” gekozen.

Deze eerste vergadering bereidde onder andere de ministeriële bijeenkomst van eind juli voor, met als thema duurzaam bodemgebruik. Niet toevallig was dezelfde week de ExpoAgro2018 in San Nicolas, vlakbij Rosario. Dit is dé belangrijkste agrobeurs in de open lucht, met deelname van o.a. producenten, technologiebedrijven, banken en overheden. De beurs richt zich voornamelijk op de grootschalige akkerbouw.

Landbouwraad Léontine Crisson begeleidde de G20-delegatie bij het bezoek aan deze beurs dat het ministerie van landbouw voor de deelnemers organiseerde. De SG van het ministerie, Del Solar, presenteerde de belangrijkste pijlers van Argentijnse akkerbouwsector: zeer vruchtbare bodems, directe inzaai, en biotechnologie. Hij gaf samen met ExpoAgro een mooie demonstratie van de belangrijkste Argentijnse innovaties in deze sector. Onder andere de silo-bag: die maakt het mogelijk de akkerbouwoogst tot een jaar te bewaren door die direct, al op het land, in grote “slurven” op te slaan.

De Nederlandse G20 delegatie heeft ook kennis gemaakt met vertegenwoordigers van de landbouworganisatie AAPRESID. Dit is de grootste club van boeren die met directe inzaai werken, de methode die 95% van de akkerbouw in Argentinië gebruikt. AAPRESID heeft 2500 leden, en een groot toegepast onderzoeksprogramma waarbij producenten in groepen samenwerken aan o.a. duurzaam bodembeheer met tegelijkertijd maximale economische resultaten. Samen met de ambassade zorgt AAPRESID net als voorgaande jaren voor een Nederlandse spreker op het AAPRESID-congres begin augustus. Onderwerpen op het congres zijn o.a. klimaatadaptatie in de landbouw, en toepassing van nieuwe innovatieve technieken.

G20 Delegatie, Landbouwraad en LNV team

NL G20 Delegatie, Landbouwraad Leontine Crissone & LNV Team