Aankomende varkensmissie Argentinië, uitstekende vooruitzichten varkenssector!

De Argentina Agribusiness Outlook van de Rabobank voor de periode 2016-2025 laat er geen twijfel over bestaan: de vooruitzichten voor de varkenssector zijn uitstekend.

De wereldwijde groei van het inkomen staat garant voor een toenemende vraag naar varkensvleesproducten. De Outlook signaleert ook dat deze groei ten goede gaat komen aan een klein aantal landen dat de exportcapaciteit heeft. Argentinië heeft alles in zich om een van die landen te zijn.

De groeicijfers van de afgelopen jaren getuigen daarvan. De Argentijnse varkensvleesproductie is tussen 2011 en 2016 met meer dan 70% gestegen.

Hieronder vind u de uitgebreide informatiebrochure en tevens het aanmeldformulier.