Aardappelsector blij met markttoegang

Na jarenlange onderhandelingen is de grens van Argentinië recent opengegaan voor miniknollen uit Nederland. Ook uitvoer van in-vitro vermeerderde aardappelplantjes naar het Zuid-Amerikaanse land is weer toegestaan. De Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) spreekt over een doorbraak die van groot belang is voor de Nederlandse aardappelsector.

Beeld: ©Kars Weening
Kars Weening

De NAO is de brancheorganisatie van aardappelhandelaren, -kwekers en –verwerkers. Karst Weening van de NAO was namens de organisatie betrokken bij de besprekingen met Argentinië. “De aardappelsector in Argentinië heeft veel potentie”, zegt Weening. “Het imago van Nederlands uitgangsmateriaal is uitstekend. Eindelijk mogen we weer exporteren. Dat biedt kansen voor exporterende bedrijven.”

Vier jaar onderhandeld

Over de markttoegang hebben de Argentijnse en Nederlandse autoriteiten bijna vier jaar onderhandeld. Gedurende deze periode heeft de genetische verbetering in de Argentijnse aardappelsector vrijwel stilgelegen. In het land is Nederlands uitgangsmateriaal erg populair bij telers en verwerkers.

De grote aardappelverwerkende bedrijven in Argentinië, zoals het Nederlandse Farm Frites en Canadese McCain, zijn doorlopend op zoek naar nieuwe rassen. Dat om aan de wensen van hun afnemers tegemoet te komen en om optimaal in te spelen op de specifieke teeltomstandigheden in Argentinië. Ook Nederlandse exporteurs van genetisch uitgangsmateriaal - HZPC, Agrico en bijvoorbeeld Meijer Potato – zagen jarenlang naarstig uit naar opening van de Argentijnse grens.

Besmetting met ringrot

De vondst van de bacterieziekte ringrot in een perceel aardappelen was voor de Argentijnse autoriteiten vier jaar geleden aanleiding om de grens onmiddellijk te sluiten voor alle uitgangsmateriaal uit Nederland. Het pootgoed in het besmette perceel was namelijk afkomstig uit ons land.

Na de melding over de ringrotbesmetting heeft de NVWA diepgaand onderzoek in Nederland gedaan. Dat heeft niets opgeleverd. Waarschijnlijk was toentertijd sprake van een vals positieve uitslag van het onderzoek in Argentinië.

Beeld: ©NAO

Volledig steriel geproduceerd

Hoe dan ook, de onderhandelingen over de voorwaarden waaronder de grens weer open zou kunnen gaan, heeft jaren in beslag genomen. Uiteindelijk zijn de Argentijnse autoriteiten er nu van overtuigd dat de productie van miniknollen en in-vitro plantjes volledig steriel gebeurt. Er is volgens de Argentijnse evenknie van de NVWA geen kans op insleep van ziekten via invoer van het uitgangsmateriaal uit Nederland en daarom is de grens weer open.

Beeld: ©NAO

Opsteker voor Nederlandse aardappelsector

Volgens Weening van de NAO kan nu eindelijk weer nieuw genetisch materiaal naar het land. Voor de Nederlandse aardappelsector is dat een opsteker. “Nederland speelde in het verleden een cruciale rol in de Argentijnse aardappelsector door levering van nieuwe rassen en verbeteringen van bestaande rassen. Dat heeft lang stilgelegen. Nederland kan zich nu weer profileren, ook al zal daar wel een tijdje overheen gaan.”

Groeiende economie

De Argentijnse economie groeit. Het bedrijfsleven durft weer te investeren sinds het aantreden van president Macri in 2015. Dat geldt ook voor de land- en tuinbouw. De aardappelverwerkende bedrijven willen fors uitbreiden. Daarbij speelt mee dat het aangrenzende Brazilië de invoerheffingen op invoer van frites uit Europa flink heeft verhoogd. Weening: “Dat biedt kansen voor de fabrieken van McCain en Farm Frites in Argentinië. Om aan de kwaliteitseisen van afnemers tegemoet te komen, zijn doorlopend nieuwe raseigenschappen en ook rassen nodig. Die kan Nederland leveren.”

Nog geen markttoegang voor pootgoed

De markttoegang heeft overigens geen betrekking op klassiek pootgoed, maar alleen op miniknollen en in-vitro materiaal dat in Argentinië verder wordt vermeerderd. De onderhandelingen over invoer van pootaardappelen uit Nederland is volgens Weening een volgende stap. “Het onderlinge vertrouwen tussen beide landen is gegroeid. Ik ga ervan uit dat op middellange termijn ook pootgoed die kant op mag gaan. Dit zijn processen die veel tijd vergen, het is verstandig om daar niet al te veel druk op te leggen.”

Juli 2017