Argentinië voorop met directe inzaai gewassen

In belangrijke gewassen zoals soja en mais gebruiken de meeste Argentijnse producenten een techniek die wij in Nederland nog nauwelijks benutten: directe inzaai. In Argentinië heet dat siembra directa. Deze techniek heeft een aantal positieve effecten op de bodemkwaliteit.

Directe inzaai is in feite een vorm van precisielandbouw. Het concept kan interessant zijn voor Nederland bij de invoering van kringlooplandbouw. In dit stuk geeft Aapresid - de Argentijnse vereniging van producenten die werken met directe inzaai – uitleg over het systeem van siembra directa.

Inzaai mai zonder ploegen
Inzaai mai zonder ploegen

Populaire methode

Een woordvoerder van Aapresid vertelt: “De producent doet er alles aan om de kwaliteit van de bodem zo goed mogelijk te houden: het is namelijk hun belangrijkste bron van inkomsten. Directe inzaai heeft veel aanhang in Argentinië. De producenten laten de stoppels van eerdere gewassen op het land staan en zaaien groenbedekkers in waar het land normaal braak blijft liggen. Dat helpt tegen bodemerosie. De methode heeft meer voordelen dan alleen voor de bodem zelf.”

Het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Argentinië werkt veel samen met de agrarische kennisinstelling Aapresid. Deze organisatie van en voor producenten heeft in de loop van de jaren veel kennis bij elkaar gebracht over duurzame landbouw. Aapresid wil graag een bezoek aan Nederland brengen om met verwante organisaties na te gaan wat de mogelijkheden zijn van directe inzaai bij de toepassing van kringlooplandbouw.”

Instandhouding bodem

Aapresid is de Argentijnse Vereniging van Directe Inzaai (in het Engels: no-till farming). De vereniging is in 1989 opgericht en heeft de Argentijnse producenten vanaf het begin begeleid bij de invoering van een duurzaam productiesysteem op basis van directe inzaai. Instandhouding van de belangrijkste hulpbron van boeren, de bodem, is hierbij het kerndoel.

Lees verder onder logo

Logo Aapresid
Beeld: ©Aapresid
Logo Aapresid

Directe inzaai is een techniek waarbij de zaden direct de grond in gaan zonder te ploegen. Dat leidt tot verbetering van de bodemkwaliteit. Het concept van directe inzaai dat Aapresid promoot, heeft ook andere positieve effecten: het biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor koolstofvastlegging en voor een betere plantgezondheid.

Hogere gewasproductie

Op deze manier produceert de boer zonder de fysieke, chemische en biologische kwaliteit van de bodem aan te tasten. Het vochtvasthoudende vermogen van landbouwgrond neemt toe, waardoor gewassen die van regen afhankelijk zijn in droge tijden beter produceren. Zo leidt het systeem van direct inzaaien op langere termijn tot hogere productieniveaus en dat in harmonie met de omgeving.

Volgens een recent rapport van Aapresid loopt Argentinië voorop met directe inzaai. Meer dan 90% van de belangrijkste gewassen is in de laatste 10 jaar met deze techniek geteeld. Uit het rapport blijkt dat siembra directa ook bijdraagt aan het beperken van bodemerosie.

Gewasrotatie en directe inzaai

Directe inzaai wordt vaak gecombineerd met gewasrotatie, vooral met grassen, peulvruchten en groenbedekkers. In het geval van groenbedekkers: die bedekken niet alleen de bodem, maar zorgen ook voor een beter waterbeheer, beperken de bodemerosie en onkruiddichtheid en ze bevorderen de bodembiodiversiteit. Het gebruik van kunstmest kan worden verlaagd.

Cruciale voorwaarde

In 2019 vierde Aapresid zijn 30e verjaardag. In deze periode is veel ervaring opgedaan, waarbij producenten hebben geleerd dat rechtstreekse inzaai een cruciale voorwaarde is voor een duurzame landbouw. De methode blijft zich verder ontwikkelen.

De organisatie pleit voor een agrarisch gebruik waarbij de bodem zo lang mogelijk wordt bedekt met gewassen, genaamd Evergreen Agriculture. Dit is een model dat tot doel heeft de bewustwording over het belang van bodemkwaliteit te vergroten, het waterbeheer te verbeteren, de afhankelijkheid van kunstmest te verminderen en de koolstofvastlegging te maximaliseren. Hierdoor is de agrarische sector in staat om de negatieve effecten van klimaatverandering te beperken.

Landbouwteam Argentinië in samenwerking met Aapresid
bue-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriArgentinie

Mei 2020

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Bodemverbetering. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.