Nederlandse steun voor startups in Algerijnse landbouw

Nederland biedt jonge agrarische bedrijven in Algerije in het belangrijke zuidelijke tuinbouwgebied Biskra begeleiding in het professioneel opstarten van hun bedrijf.

Het Programma Uitgezonden Managers (PUM) werkt in Biskra samen met de lokale vereniging van landbouwbedrijven (Chambre de l’Agriculture) en het Algerijnse ministerie van Landbouw aan de oprichting van een incubator.

Innovatieve startups

De samenwerking moet volgend jaar resulteren in zeker tien succesvolle innovatieve startups. Deze startups krijgen onder meer begeleiding bij het maken van een businessplan en een financiële doorrekening.

In grote steden als Algiers en Constantine zijn al incubators actief, maar in meer perifere gebieden en in de landbouw is voor ondernemerschap onder jongeren nog weinig aandacht.

Hoge werkloosheid

Algerije is een land met een jonge bevolking en een relatief hoge werkloosheid onder jongeren. De Algerijnse overheid wil de economie diversifiëren. Waar nu nog het overgrote deel van het nationaal inkomen afhankelijk is van de export van gas en olie, biedt de landbouw een goed alternatief.

Fossiele waterbronnen

Het land ligt strategisch en de omstandigheden voor landbouw zijn gunstig. Keerzijde is dat de landbouw op dit moment vaak niet duurzaam is; vooral in aride gebieden zoals Biskra wordt intensief gebruikgemaakt van eindige fossiele waterbronnen. Innovatie is daarom noodzakelijk voor verduurzaming van de sector. De werkzaamheden van PUM helpen daarbij.

Landbouwteam Algerije
Twitter: @NLagriAlgiers
E-mail: alg-lnv@minbuza.nl

November 2019

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Kennisuitwisseling. Via onderstaande link kunt u meer bijdragen lezen in deze special.