Veel ruimte voor modernisering bedekte teelt in Algerije

Sinds 2001 is de productie in kassen toegenomen van ruim 4.300 ha tot ruim 15.800 ha in 2018. Vooral de productie aan de rand van de Sahara neemt toe. Er zijn veel mogelijkheden voor de modernisering van de sector, want het overgrote deel van de groenteteelt vindt nog plaats in tunnels.

Vanaf de jaren ‘80 was het noordelijk Mediterrane kustgebied de belangrijkste regio voor bedekte teelt. Vooral in de provincie Tipaza nabij Algiers ontwikkelde de teelt in tunnels op grote schaal. In de noordelijke provincies vindt deze productie nog steeds plaats, maar er zit weinig groei meer in door gebrek aan grond.

Bedekte tuinbouw nabij de kust van Algerije
Bedekte tuinbouw nabij de kust van Algerije

Verplaatsing naar het zuiden

Vanaf de jaren ’90 is de bedekte teelt in het zuidelijker gelegen Biskra sterk toegenomen, vooral door verplaatsing of uitbreiding van tuinbouwbedrijven uit het noorden. Biskra is een oasegebied aan de rand van de Sahara 450 kilometer ten zuidoosten van Algiers. Dit gebied is vooral bekend vanwege de dadelproductie.

Inmiddels is dit het belangrijkste tuinbouwgebied van het land met ruim 40% van het totale areaal kassen in Algerije (zie grafiek hieronder). Het zuiden trekt veel jonge telers aan omdat ze door het gunstige klimaat hun producten vroeg op de markt kunnen brengen en daardoor hogere prijzen ontvangen. Ook is er in Biskra ruimte voor nieuwe kassen.

Lees verder onder grafiek

Areaalontwikkelingen in verschillende regio’s in Algerije.
Areaalontwikkelingen in verschillende regio’s in Algerije.

Introductie Canarische kas

Naast tunnels is in 2009 de Canarische kas geïntroduceerd. De constructie maakt dat de kas goed bestand is tegen de wind die veel voorkomt in Biskra. Vanwege de hoogte is de Canarische kas een vooruitgang in vergelijking met de gangbare tunnels, niet alleen qua opbrengsten maar ook vanwege de betere arbeidsomstandigheden.

Inmiddels is het aandeel Canarische kassen alleen al in Biskra met 2.000 hectare aanzienlijk en is gebruik van druppelirrigatie in deze kassen de norm. Gebruik van substraat kan nog verder worden ontwikkeld. In het noorden heeft dit type kas geen voet aan de grond gekregen vanwege de kwetsbaarheid van de constructie voor neerslag.

Lees verder onder foto

Canarische kas
Canarische kas

Cherrytomaten uit Biskra

De Tahraoui Groupe is een van de weinige Global GAP gecertificeerde producenten in Algerije. Tahraoui exporteert onder meer cherrytomaten naar West-Afrika en Rusland. Eigenaar Mohamed Tahraoui heeft de Canarische kas in Marokko gezien en deze in 2009 in Biskra geïntroduceerd. Het bedrijf maakt gebruik van moderne water- en meststofbesparende technieken. Andere telers maken in navolging van deze ondernemer ook gebruik van Canarische kassen. Tahraoui onderzoekt inmiddels de mogelijkheden van multispan kassen. Hij heeft daarvan al 2 ha gebouwd.

Multispan kassen

Moderne multispan (plastic) kassen komen nog niet veel voor in Algerije. Bestaande ontwerpen zijn onvoldoende bestand tegen de wind in Biskra. In 2012 heeft WUR kasontwerpen gemaakt voor groenteteelt onder Algerijnse omstandigheden. Daarnaast houden de investeringskosten van dit type geïmporteerde kassen de telers tegen om over te schakelen op moderne kassen.

'Voor Nederlandse leveranciers van kastechnologie liggen in het noorden grote kansen'

Moderne kastechnologie

In de kustregio’s maken telers op beperkte schaal gebruik van moderne multispan kassen, vooral plantenkwekerijen. Dit biedt kansen voor leveranciers van technologie voor bedekte teelt. Door het beperkte rendement van de productie in tunnels en problemen met de beschikbaarheid van grond liggen er in het noorden grote kansen voor verdere ontwikkeling van de sector, en daarmee voor Nederlandse leveranciers van kastechnologie.

Lees verder onder foto

Tunnelkassen
Tunnelkassen

Overheidsbeleid

De Algerijnse overheid promoot de ontwikkeling van de landbouw, want deze wordt gezien als een van de motoren van de economie. Zeker nu de inkomsten uit export van fossiele grondstoffen veel lager zijn dan in het verleden. Bedrijven kunnen subsidies of gunstige leningen krijgen tot wel 90% van het investeringsbedrag. De nadruk ligt daarbij op investeringen in het droge zuiden van het land. De noodzaak om gebruik te maken van fossiel water dat vrijwel niet-hernieuwbaar is, maakt dat landbouw in deze regio’s niet duurzaam is.

Ook het gebruik van energie en water wordt gesubsidieerd. Daardoor hebben telers vaak geen oog voor de kosten ervan. Toch is er in de private sector en binnen de overheid – mede door de gevolgen van de klimaatverandering – toenemende aandacht voor duurzame productiemethoden. Het ontbreekt echter nog vaak aan kennis om dit in praktijk te brengen.

Kansen voor Nederland

Op alle genoemde niveaus van bedekte teelt in Algerije kan Nederland een rol spelen in het verhogen van de productie, de kwaliteit en een efficiënter gebruik van water en energie. Ook op het vlak van gewasbescherming en bemesting is er behoefte aan kennis en technologie voor een meer gerichte toepassing.

De landbouwteams op de Nederlandse ambassades in Algiers en Marokko voeren een studie uit naar watergebruik in de landbouw. Tuinbouw is een van de onderzochte sectoren. De resultaten worden begin 2021 gepubliceerd.

Landbouwteam Algerije
E-mail: alg-lnv@minbuza.nl
Twitter: @NLagriAlgiers

December 2020

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Bedekte voedingstuinbouw. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.