17 oktober Handelsmissie tuinbouw & agritech naar Benin 17 t/m 21 oktober 2022

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie Benin

Bent u actief in duurzame landbouw, met name in de tuinbouwsector en/of agritech? En bent u benieuwd naar uw marktkansen in Benin? Neem dan van 17 tot en met 21 oktober deel aan de handelsmissie naar Benin. Ga mee en draag bij aan de ontwikkeling van deze belangrijke sector.

Deze missie biedt mooie kansen voor Nederlandse ondernemers die in de land- en tuinbouwsector bezig zijn met innovatie en duurzaamheid.

Kansen in de Beninse landbouwsector

Nederland werkt samen met Benin aan de ontwikkeling van de landbouwsector. De productie van groenten en fruit is een belangrijke markt in Benin. De meest geproduceerde producten zijn fruit (43%), bladgroenten (37%) en wortelgroenten (20%). Een recent door RVO mogelijk gemaakt rapport, Roadmap to strengthen the vegetables sector in Benin, vertelt meer over deze markt in Benin en de kansen die er liggen voor Nederlandse bedrijven. Het onderzoek presenteert business cases van waardeketens die verder kunnen worden ontwikkeld. Bekijk het rapport hieronder.

Voor wie?

Deze handelsmissie is interessant voor Nederlandse ondernemers die actief zijn in duurzame landbouw – met name in de tuinbouwsector – en die zaken willen doen in Benin. De missie is specifiek gericht op bedrijven die zich bezighouden met:

 • handel in groenten en fruit;
 • productie  en/ of levering van teeltmateriaal of plantgoed (en zaden) voor plantaardige productie;
 • productie en/ of levering van apparatuur voor groenteproductie en behandeling, koelhuizen, sorteer- en verpakkingsoplossingen;
 • productie en/ of levering van agrochemische producten en biologische agentia;
 • productie en/ of levering van agrarische technologie digitale systemen en adviesdiensten voor agri/landbouw (remote sensing, processing van satelliet data) voor de productie van groente en fruit.

Daarnaast is deze missie is ook geschikt voor:

 • Bedrijven die actief zijn in ondersteunende sectoren zoals water, energie en logistiek.
 • Kennisinstellingen. 

Waarom meedoen?

In de Beninse landbouwsector is veel behoefte aan kennis. Vooral in de tuinbouwsector heeft de Nederlandse ambassade veel kennis en een netwerk opgebouwd. Nederland heeft een goede naam op het gebied van uitgangsmaterialen, verwerking, agrologistiek, innovatie en agrotech. Er is kennis nodig voor de verbetering van de productie, logistiek, marketing en verduurzaming. Dit biedt kansen voor Nederlandse ondernemers die in deze sector bezig zijn met innovatie en duurzaamheid.

Deelname aan deze handelsmissie biedt u verschillende voordelen. Ga mee en:

 • krijg inzicht in de marktkansen van de Beninse landbouwsector, in het bijzonder in de tuinbouwsector;
 • bezoek lokale bedrijven en vergroot uw netwerk. Kom in contact met potentiële Beninse partners;
 • ontdek de mogelijkheden van de Beninse landbouwsector en de interesse die er is in Nederlandse expertise;
 • neem kennis van het netwerk en ondersteuning die de Ambassade in Cotonou, in samenwerking met RVO, u kan bieden.

Voorlopig programma

Maandag 17 oktober

 • Heenvlucht vanuit Nederland naar Cotonou, Benin

Dinsdag 18 oktober

 • Openingssessie + bezoek aan verschillende ministeries + netwerkreceptie

Woensdag 19 oktober

 • Business-to-business matchmaking meetings

 • Benin-Netherlands Business Forum + bezoek aan Glodjigbé Industrial Zone

Vrijdag 21 oktober

 • Bedrijfsbezoeken + business-to-business matchmaking meetings

Deelname en kosten

Meld u aan voor de handelsmissie naar Benin. De uiterste aanmelddatum is 26 augustus 2022. 
De voertaal is Frans. De post zorgt voor tolken (Frans-Engels) voor de plenaire onderdelen. Nederlandse bedrijven die vertaling nodig hebben tijdens individuele matchmaking moeten dit zelf regelen. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening. De ambassade kan hierin bemiddelen.

Deelname kost € 500 exclusief btw per organisatie. Er mogen 2 deelnemers mee per organisatie.  Let op: wilt u met meer dan 2 personen deelnemen aan deze handelsmissie? Iedere extra deelnemer kost € 250 exclusief btw.

De prijs is inclusief deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie. De reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele annuleringskosten.

PSPS Business Abroad zal een voorstel doen voor een reisarrangement met geschikte hotels en vluchten. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het boeken van hun reis, verblijf en transfer van en naar het vliegveld.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met: 

Dik van de Koolwijk
Adviseur Private Sector Ontwikkeling Benin
M: +31 6 50 19 82 89
E: dik.vandekoolwijk@rvo.nl

Organisatie

Deze handelsmissie wordt georganiseerd door de Nederlandse ambassade in Cotonou, in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en PSPS Business Abroad. De opdrachtgever is het ministerie van Buitenlandse Zaken.

COVID-19-Clausule

De organisatie neemt 6-8 weken van tevoren een besluit over het doorgaan van deze handelsmissie, op basis van het dan geldende reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en voor in Benin dan geldende inreis-regelgeving en de situatie ter plaatse. Deelnemers worden hierover meteen geïnformeerd. Bij uitstel of annulering worden geen deelnemerskosten in rekening gebracht.

Ook na een besluit om de missie te laten doorgaan, behoudt de organisatie zich het recht voor om de handelsmissie – ingeval van onvoorziene omstandigheden – alsnog te annuleren. Uiteraard worden ook dan geen deelnemerskosten in rekening gebracht. Als de missie als gevolg van de ontwikkeling van COVID-19 wordt geannuleerd of uitgesteld, is RVO niet verantwoordelijk voor de kosten die deelnemers hebben gemaakt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen – inclusief mensenrechten – belangrijk en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

In opdracht van:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken

Benin is een presidentiële republiek met zo’n 11,2 miljoen inwoners (2017). De hoofdstad Porto-Novo heeft 285.000 inwoners. De belangrijkste stad is Cotonou, met 688.000 inwoners. Benin heeft een opvallend jonge bevolking; bijna 65% is jonger dan 25 jaar. De economie van Benin groeit de laatste jaren fors: van 4% in 2016 tot bijna 7% in 2019. Ondanks die groei heeft Benin te kampen met armoede en ongelijkheid. 

De economie van Benin draait vooral om de teelt en bewerking van katoen, en van de doorvoerhandel naar (vooral) Nigeria. Ook ananas en cashewnoten zijn belangrijke exportproducten. Dat alles maakt de economie afhankelijk van klimaat, marktprijzen en de Nigeriaanse economie. Om minder afhankelijk te zijn, zet de Beninse overheid in op het aantrekken van buitenlandse investeringen. Maar ook op de ontwikkeling van nieuwe voedselverwerkingssystemen. Ook richt zij zich steeds meer op toerisme, agroproductie en informatie- en communicatietechnologie.